KRS REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
www.prawnik-online.eu   »   Oferta  »   Odpisy KRS  »   Rejestr przedsiębiorców

06 lutego 2011 Rejestr przedsiębiorców

Krajowy Rejestr Sądowy jest scentralizowaną, informatyczną bazą danych składającą się z trzech osobnych rejestrów. Jednym z rejestrów jest rejestr przedsiębiorców. Poniżej wskazano poszczególne formy prawne podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.  

Definicja przedsiębiorcy 

Przedsiębiorcami prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową są: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną. Za przedsiębiorców należy także uznać wspólników spółek cywilnych w zakresie wykonywanej przez nich działalności. Wszyscy przedsiębiorcy podlegają wpisowi do Ewidencji Działalności Gospodarczej bądź do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego są wpisywane następujące podmioty:

- spółki jawne,
- europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
spółki partnerskie,
spółki komandytowe,
spółki komandytowo-akcyjne,
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
spółki akcyjne,
- spółki europejskie,
spółdzielnie,
- przedsiębiorstwa państwowe,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium RP działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej „przedsiębiorcami zagranicznymi”,
- towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
- oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
- inne osoby prawne oraz podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jeżeli wykonują działalność gospodarczą, z wyjątkiem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumny transportu sanitarnego.

UDOSTĘPNIJ:  

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1