www.prawnik-online.eu   »   Oferta  »   Odpisy KRS  »   Wyszukiwanie KRS ONLINE

06 lutego 2011 Wyszukiwanie KRS ONLINE

Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest powszechne udostępnienie szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu (Centralna Informacja KRS), najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania.  Poniższa wyszukiwarka umożliwia znalezienie informacji o podmiocie wpisanym do KRS. Możliwe jest wyszukiwanie wg numeru KRS lub nazwy podmiotu, NIPu lub REGONu. 

Wyszukiwanie podmiotów w KRS

Jakie dane zawiera Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy jest scentralizowaną, informatyczną bazą danych składającą się z trzech osobnych rejestrów: 1) rejestru przedsiębiorców,  2) rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 3) rejestru dłużników niewypłacalnych.

Rejestr KRS jest jawny

Każda osoba zainteresowana może w siedzibie właściwego sądu, bez ograniczeń przeglądać akta rejestrowe podmiotów wpisanych do KRS chyba, że ustawa stanowi inaczej. Przeglądać dane można również za pomocą powyższej wyszukiwarki. Dla każdego podmiotu wpisanego do KRS sądy prowadzą odrębne akta rejestrowe (w postaci papierowej), które obejmują w szczególności dokumenty potwierdzające informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu. 

UDOSTĘPNIJ:  

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1