www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Darmowe porady   »   Katowice - darmowe porady prawne.

redakcja 29 sierpnia 2013 Katowice - darmowe porady prawne.

Studencka Poradnia Prawna Koło Naukowe
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
40-007 Katowice, ul. Bankowa 11b,
Sekretariat - pokój 39,
Punkt przyjęć - pokój 45
tel. (fax) 032 359 14 22
e-mail: spp@us.edu.pl
http://www.spp.us.edu.pl

Poradnia posiada pięć sekcji tematycznych zajmujących się poszczególnymi dziedzinami prawa, a są to:
- sekcja prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
- sekcja prawa cywilnego
- sekcja prawa karnego
- sekcja prawa administracyjnego
- sekcja praw człowieka

Kto może uzyskać pomoc prawną w Studenckiej Poradni Prawnej?

Przede wszystkim osoby fizyczne, które jednocześnie są osobami niezamożnymi, których nie stać na opłacenie profesjonalnego prawnika, które w danej sprawie nie posiadają fachowego pełnomocnika. Niezbędnym warunkiem jest akceptacja zasad udzielania pomocy przez Poradnię. Także organizacje społeczne i organizacje społeczne, które dopiero chcą się ukonstytuować mogą wystąpić z prośbą o pomoc do Poradni o ile: są organizacjami niedochodowymi lub niskodochodowymi, a ich statutowy cel to ochrona praw człowieka, w szczególności w zakresie praw mniejszości, praw studenta,  praw osób niepełnosprawnych oraz ochrony dóbr kultury.

Komu nie udzielamy porad prawnych?

Przede wszystkim osobom, co do których mamy podejrzenie, że są osobami zamożnymi, przedsiębiorcom, w sprawach prawomocnie zakończonych (chyba, że zachodzi możliwość wznowienia postępowania), osobom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.

W jaki sposób mogę się zwrócić o udzielenie mi pomocy prawnej?

Zasadą jest, że udzielamy porady osobom, które przychodzą do nas bezpośrednio i proszą o pomoc. W odniesieniu do osób osadzonych w aresztach śledczych oraz zakładach karnych czynimy wyjątek w postaci przyjmowania spraw listownie. W wyjątkowych sytuacjach możemy zgodzić się także na listowne udzielenie porady innym osobom, niż osoby osadzone (np. ciężko chorym, niepełnosprawnym itp.)

Co należy przygotować przed zwróceniem się o poradę prawną?

Należy przemyśleć problem prawny z jakim się zwracamy, postarać się uporządkować fakty oraz przygotować kserokopie dokumentów istotnych dla sprawy (co jest bardzo ważne, gdyż Poradnia nie przyjmuje oryginalnych dokumentów!). Jeśli zwracamy się do Poradni listownie należy opisać wszelkie znane nam aspekty sprawy oraz dołączyć oświadczenie o tym, iż jest się osobą niezamożną i nie posiada się pełnomocnika w sprawie będącej przedmiotem porady.

Czy Poradnia może odmówić udzielenia pomocy prawnej?

Tak, stanie się tak w następujących  przypadkach:
- gdy opiekun naukowy Poradni uzna, iż z punktu widzenia dydaktyki sprawa nie jest przydatna do rozpatrzenia (dotyczy to najczęściej problemów, które nie mają charakteru prawnego)
- gdy zespół orzekający w danej sprawie uzna, iż ma do czynienia z osobą nielojalną, która zachowuje się w sposób, który sprawia, iż nie możliwe jest udzielenie prawidłowej porady prawnej
- gdy klient odmówi podpisania oświadczeń zawartych na formularzu (zobacz dział Formularze po szczegóły!)

Gdzie mogę poskarżyć się na wadliwe działanie Studenckiej Poradni Prawnej?

Studencka Poradnia Prawna w zakresie udzielanej przez nią pomocy prawnej jest jednostką autonomiczną, istnieje jednak możliwość zwrócenia się do Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych z zarzutami co do jakości pomocy prawnej świadczonej przez jakąkolwiek Poradnię w Polsce. Bardziej bezpośrednią możliwością jest złożenie skargi do Przewodniczącego Studenckiej Poradni Prawnej, który jest organem właściwym w sprawach skarg, zażaleń i wniosków klientów na działanie Studenckiej Poradni Prawnej. Przewodniczący ma wyznaczone godziny dyżurowania, kiedy przyjmuje klientów w celu odebrania od nich skarg i zażaleń.

W jakim terminie otrzymam pomoc prawną?

To zależy od stopnia skomplikowania sprawy, zasadniczo termin maksymalny wynosi 21 dni. Jednak ze względu na skomplikowanie sprawy może on ulec dalszemu wydłużeniu, podobnie stanie się jeżeli klient nie doniesie dokumentów, bądź nie będzie przychodził na spotkania.

W jakiej formie otrzymam pomoc prawną?

Pomoc prawna udzielana jest wyłącznie na piśmie, w postaci opinii prawnej wydrukowanej na oficjalnym papierze Studenckiej Poradni Prawnej, oznacza to, iż nie udzielamy porad telefonicznie - jest to niezgodne nie tylko z Regulaminem ale także z zasadami prawidłowej pracy prawnika, który musi pracować w oparciu o dokumenty, o osobiste spotkania z klientem a nie na podstawie rozmów telefonicznych.

Czy Poradnia odpowiada za wyrządzenie szkody wskutek udzielenia Porady?

Tak, ale odpowiedzialność za szkodę wynikłą z takiego zdarzenia jest ograniczona wyłącznie do jej umyślnego wyrządzenia.

Szukasz darmowych porad przez Internet ? 

LexForum.pl - bezpłatne dyskusyjne forum prawne 

Forum dyskusyjne to miejsce wymiany informacji i poglądów pomiędzy użytkownikami skupionymi wokół danej tematyki. Aby uzyskać bezpłatną pomoc prawną zadaj bezpłatne pytanie na forum prawnym i zaczekaj na odpowiedź innych użytkowników.   

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: darmowe porady prawne studencka poradnia prawna
Ocena: 4,02
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1451    |    KOMENTARZE:    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1