www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Rekrutacja / CV   »   Korzyści z przyjęcia bezrobotnego na staż

redakcja 09 kwietnia 2011 Korzyści z przyjęcia bezrobotnego na stażW celu zorganizowania stażu jego organizator (np. pracodawca) składa w Powiatowym Urzędzie Pracy (dalej: PUP) Wniosek o zorganizowanie stażu. Jeżeli PUP rozpatrzy go pozytywnie i posiada środki z Funduszu Pracy na ten cel, wówczas na podstawie umowy stażowej kieruje tam osoby bezrobotne spełniające kryteria zawarte w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia.

Staż czyli praca bez nawiązania stosunku pracy 

W świetle art. 2  ust. 1 pkt 34 Ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz.U. z 2008 r., nr 69, poz. 415 (dalej: ustawa o promocji zatrudnienia ) staż ma na celu „(…) nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą”.

Urząd Pracy pokrywa koszty 

Co ważne, organizator stażu nie otrzymuje z PUP żadnego dofinansowania. Nie ponosi również żadnych kosztów własnych, ponieważ PUP wypłaca stażyście stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, czyli według stanu na 31 marca 2011r. kwotę 890.60zł brutto (http://www.psz.praca.gov.pl ). Stażysta w dalszym ciągu pozostaje w ewidencji osób bezrobotnych czyli jest zarejestrowany w urzędzie pracy.

Ważne!

Informację o odbyciu stażu można zamieścić w CV oraz w liście motywacyjnym składając dokumenty aplikacyjne o zatrudnienie.

Co zyskuje pracodawca

Zatrudniając u siebie stażystę na okres 12 lub 6 miesięcy pracodawca zyskuje dodatkowego pracownika za którego nie musi odprowadzać składek zusowskich, ponieważ robi to PUP. Staż może być dla  pracodawcy bezpłatną rekrutacją pracowników. Pracodawca ma bowiem w tym czasie możliwość poznania przydatności zawodowej stażysty jako przyszłego pracownika firmy. Może obserwować jego zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz  stosunek do współpracowników.

Przykład:

Pan Adam, absolwent Technikum Elektronicznego odbył 12 miesięczny staż w firmie  X. W czasie odbywanego stażu dał się poznać jako osoba zaangażowana w powierzaną jej pracę. Miał tutaj możliwość wykorzystania  wiedzy, która nabył w czasie nauki w technikum. Po zakończeniu stażu otrzymał propozycję zatrudnienia pracowniczego. Pan Adam  z niej skorzystał.

Pracodawca nie ujmuje stażysty w corocznym planie urlopowym, ponieważ nie jest on pracownikiem, gdyż nie posiada umowy o pracę (art. 2 K.p.). Jeżeli stażysta  zachoruje, wówczas pracodawca nie płaci mu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy (art. 92 par. 1 pkt 1 K.p.).

Przykład:

Pani Anna , stażystka w firmie X była niezdolna do pracy przez 7 dni. Za ten okres w dalszym ciągu miała wypłacane stypendium z PUP.

Podstawa prawna:

-  art. 2  ust. 1 pkt 34 , - art. 49 Ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r., nr 69, poz. 415)

Stan prawny na 2 kwietnia 2011 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: staż PUP stażysta
Ocena: 4,02
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1450    |    KOMENTARZE:    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1