STAŻ Z URZĘDU PRACY ZASADY - Podstawowe obowiązki stażysty, ile trwa staż, wynagrodzenie za staż, umowa o staż z urzędu pracy
www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Rekrutacja / CV   »   Podstawowe obowiązki stażysty

redakcja 10 kwietnia 2011 Podstawowe obowiązki stażystyNadzór nad odbywaniem stażu sprawuje PUP. Wzajemne relacje pomiędzy  stażystą a organizatorem stażu określa par. 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. z 2009 r. nr 142, poz, 1160).

Bezrobotny skierowany do odbycia stażu powinien:

  1. przestrzegać  ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy;
  2. sumiennie i starannie wykonywać zadania, które zostały objęte programem stażu oraz stosować  się do poleceń organizatora i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem;
  3. przestrzegać przepisów i zasad obowiązujących u organizatora ( regulamin pracy, tajemnica służbowa, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy przeciwpożarowe);
  4. sporządzić sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.

Bezrobotny w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii przedkłada ją w urzędzie pracy wraz ze sprawozdaniem z przebiegu stażu (par. 10 ust. 1 niniejszego Rozporządzenia). Po zapoznaniu się z niniejszymi dokumentami PUP wydaje  bezrobotnemu zaświadczenie o odbytym stażu.

Wynagrodzenie w okresie stażu z Urzędu Pracy

Stażysta nie otrzymuje wynagrodzenia od organizatora stażu lecz stypendium stażowe, które aktualnie wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych, tj. według stanu na 31 marca 2011 r. - 890.60 zł (http://www.psz.praca.gov.pl ). Podana tutaj kwota jest wartością brutto.

Dni wolne dla stażysty

Na podstawie art. 53 ust. 7a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.  z 2008 r. nr 69, poz. 415) za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu stażyście przysługują 2 dni wolne, za które otrzymuje stypendium. Co istotne, za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu. Jeżeli stażysta zachoruje, wtedy za okres zwolnienia lekarskiego w dalszym ciągu również otrzymuje stypendium.

Stażystom nie przysługuje zwolnienie w razie  ślubu, urodzenia się dziecka  lub pogrzebu o którym mowa  w par.15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja  1996 r.  w sprawie  sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 1996 r. nr  60, poz. 281) ponieważ jest to uprawnienie  pracownicze.

Podstawa prawna:

-  art. 53 ust. 7 a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.  z 2008 r. nr 69, poz. 415)
- par. 6 ust. 2,  - par. 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. nr 142, poz.1160)

Stan prawny na 10 kwietnia 2011 roku

Sprawdź również :

- korzyści z przyjęcia bezrobotnego na staż
- kto może korzystać ze stażu
- kto może zorganizować staż

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: staż PUP stażysta
Ocena: 4,02
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1447    |    KOMENTARZE:    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1