URLOP OJCOWSKI - wniosek o urlop ojcowski wzór, urlop ojcowski 2011, urlop tacierzyński 2011
www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Urlopy   »   Urlop ojcowski - wzór z omówieniem

prawnik 17 października 2011 Urlop ojcowski - wzór z omówieniemWymiar urlopu ojcowskiego w latach 2010-2011 wynosi 1 tydzień. Natomiast z dniem 1 stycznia 2012 r. wydłuży się on  już do 2 tygodni.


Na podstawie  art.182 [3] par. 1 K.p. będzie on  udzielany pracownikowi – ojcu dziecka „(...) nie dłużej jednak  niż do ukończenia przez dziecko  12 miesiąca życia”.  Pracownik- ojciec wychowujący dziecko będzie mógł skorzystać z  tego uprawnienia w dowolnym okresie. Może to mieć miejsce: 1) w czasie korzystania przez pracownicę - matkę dziecka z podstawowego urlopu macierzyńskiego; 2) w czasie korzystania przez pracownicę – matkę dziecka z fakultatywnego urlopu macierzyńskiego; 3)  w czasie korzystania  przez pracownicę – matkę dziecka  z urlopu wychowawczego;  3) w czasie korzystania  przez  pracownicę – matkę  dziecka  z urlopu wypoczynkowego; 4)  w czasie, gdy  matka  dziecka  po zakończeniu  urlopu macierzyńskiego powróciła do pracy. Ważny jest  tutaj tylko i wyłącznie  wiek dziecka

Przykład   

W dniu 28 grudnia 2009 r. pan Jan złożył do swojego pracodawcy wniosek o udzielenie mu  tygodniowego urlopu ojcowskiego  od dnia 6 stycznia 2010 r. na  syna  Piotra urodzonego  1 października   2009 r. Żona pracownika przebywa aktualnie  na urlopie  macierzyńskim.  Wniosek pracownika  jest  wiążący dla pracodawcy, ponieważ  został złożony  w terminie  wskazanym w art. 182[3]  par. 2  K.p. W  tym przypadku   nie będzie  miało   żadnego znaczenia   przebywanie  matki dziecka  na urlopie  macierzyńskim, a ojca  na urlopie  ojcowskim. Art. 182[3] K.p.  nie jest bowiem   wymieniony  w katalogu uprawnień z których może  skorzystać  tylko  jeden  zatrudniony rodzic ( art. 189[1] K.p.).

Wniosek do pracodawcy

Pracownik – ojciec wychowujący dziecko w terminie nie krótszym niż 7 dni  przed rozpoczęciem  korzystania  z urlopu  powinien wystąpić  z pisemnym wnioskiem do pracodawcy o udzielenie mu na podstawie art. 182[3] par. 2 K.p.  1 tygodniowego urlopu ojcowskiego. We wniosku pracownik podaje wiek dziecka oraz okres, w którym chciałby z niniejszego urlopu fakultatywnego skorzystać. Wniosek pracownika złożony w terminie  ustawowym  jest wiążący dla pracodawcy. Oznacza to , że pracodawca nie może odmówić pracownikowi  udzielenia  niniejszego  urlopu  w terminie przez niego  wskazanym. Co ważne, jeżeli urlop ojcowski  nie zostanie wykorzystany przez pracownika  w  ciągu  pierwszych 12 miesięcy życia dziecka, wówczas przepada.   
Przykład   

Córka pana Michała urodziła się  w czerwcu 2009 r. Pan Michał – będący pracownikiem ,  może od  1 stycznia 2010 r. skorzystać  z przysługującego mu urlopu ojcowskiego w wymiarze  1 tygodnia.  Niniejszy urlop świetle  art. 182[3]  par. 1 K.p. może być udzielony  również wtedy, gdy dziecko  urodziło się  w 2009 r. a do dnia wejścia  w życie powyższego przepisu  nie ukończyło  12 miesiąca życia.   Syn pana  Marka  urodził się   w lutym 2009 r. Pan  Marek – pracownik rodzic ma czas do ukończenia przez  syna   1 roku życia wnioskować  o udzielenie mu fakultatywnego urlopu ojcowskiego. Jeżeli  złoży wniosek zbyt późno, wtedy  pracodawca nie będzie miał podstawy prawnej do udzielenia mu  powyższego urlopu.   

Zasiłek macierzyński  przez okres urlopu ojcowskiego

  Za czas urlopu ojcowskiego pracownikowi będzie się  należał zasiłek macierzyński. Powyższe wynika z dyspozycji zawartej w art. 184 K.p. w związku z  art. 29 ust. 5a Ustawy  z dnia  25 czerwca  1999 r. o świadczeniach pieniężnych  z ubezpieczenia społecznego w razie  choroby  i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz.  267). Prawodawca  wskazuje  w nim, że zasiłek macierzyński przysługuje przez okres  ustalony przepisami Kodeksu pracy  jako okres  urlopu ojcowskiego. Na podstawie art.31 ust. 1 ustawy miesięczny zasiłek macierzyński  wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku. Przysługuje on  za każdy dzień kalendarzowy okresu  w którym pracownik -ojciec  przebywa na urlopie ojcowskim.   

Przewidziana   ochrona  dla pracownika 
 

Do pracownika - ojca  w okresie korzystania  z urlopu ojcowskiego ustawodawca  nakazał odpowiednie  stosowanie   przepisów  związanych  z rodzicielstwem. I tak: 
1. W czasie pobytu  pracownika - ojca  na  udzielonym mu urlopie ojcowskim  pracodawca nie może  wypowiedzieć mu umowy o pracę ( art. 177 par. 1 K.p. ). 2. Tydzień urlopu ojcowskiego odpowiada  7 dniom kalendarzowym ( art. 183[1]  par. 1 K.p. ). 3. Pracownik  po zakończeniu  urlopu  ojcowskiego będzie miał zagwarantowany powrót na  swoje dotychczasowe stanowisko  z niezmienionym wynagrodzeniem za pracę ( art.183[2] K.p.).  4. Na wniosek pracownika  pracodawca ma obowiązek udzielić mu  bezpośrednio po powrocie  z urlopu ojcowskiego jego urlopu wypoczynkowego (163 par. 3 K.p.).   

Podstawa prawna:
 - art. 182[3] K.p. Stan prawny na  28 grudnia 2009 r.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: urlop urlop ojcowski
Ocena: 3,20
Prawnik
PORADY: 1288    |    KOMENTARZE:    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1