www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Wypowiedzenia   »   Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika - wzór

redaktor 25 listopada 2013 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika - wzór

Poniżej znajdą Państwo wzór zawierający uzasadnienie rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika. Wzór zawiera objaśnienia.

..........., 2013 - ....... - .......

..........................................
..........................................
..........................................
(oznaczenie pracodawcy)

 

..........................................
..........................................
..........................................
(oznaczenie pracownika)


Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Z dniem otrzymania niniejszego pisma rozwiązuję z Panem bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę o pracę zawartą w dniu 1 lipca 2013 r. na czas określony. Przyczyną rozwiązania istniejącego stosunku pracy jest Pana niezdolność do pracy z powodu choroby od dnia 10 sierpnia 2013 roku do nadal. Zgodnie z art. 53 par. 1 pkt 1a Kodeksu pracy  zwolnienie lekarskie przekroczyło okres 3 miesięcy, co uprawnia mnie do rozwiązania istniejącego stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Jednocześnie informuję, iż w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w ............, ul ........................ ( należy podać adres sądu).

 

.................................................... (podpis pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej)

 Potwierdzam odbiór.

.................................................... (data i podpis pracownika)

 

Objaśnienia

1. W świetle art. 53 par. 1 pkt 1a Kodeksu pracy, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące w okresie gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy.

2. W treści pisma pracodawcy rozwiązującego umowę o pracę powinny się znależć następujące informacje:

 • miejscowość i data,
 • oznaczenie pracodawcy,
 • oznaczenie pracownika,
 • tytuł pisma:  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • treść pisma,
 • wskazanie drogi odwoławczej (sąd pracy, Komisja Pojednawcza),
 • podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń w jego imieniu,
 • potwierdzenie odbioru przez pracownika (data i podpis pracownika).

3. W treści oświadczenia pracodawca nie podaje konkretnej daty rozwiązania stosunku pracy. Potwierdza to utrwalone orzecznictwo Sądu Najwyższego.  Z treści Uchwały SN z dnia 6 października 1998 r., III ZP 31/98) wynika że,  pisemne oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia nie musi wskazywać terminu ustania stosunku pracy, który to skutek następuje zawsze w dacie dojścia oświadczenia do adresata w sposób umożliwiający mu realne zapoznanie się z jego treścią (art. 61 k.c. w związku z art. 300 k.p.). Złożenie oświadczenia ze wskazaniem terminu przypadającego przed tą datą nie jest więc naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie (art. 56 par. 1 k.p.).

4. Stosownie do art. 30 par. 4 Kodeksu pracy w oświadczeniu pracodawcy  o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca rozwiązanie umowy. Musi być ona  zrozumiała dla pracownika.

5. W piśmie rozwiązującym umowę o pracę pracodawca podaje także informację o przysługującej pracownikowi drodze odwoławczej do sądu pracy (art. 30 par. 5 K.p.). Powinien być wskazany adres sadu pracy.

6. Data odbioru pisma przez pracownika  stanowi rozwiązanie istniejącego stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia.


OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: umowa o pracę dokumenty kadrowe natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres