www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Wypowiedzenia   »   Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy bez okresu wypowiedzenia

prawnik 16 stycznia 2012 Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy bez okresu wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy. ( wzór 1 )
Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy. ( wzór 2 )

Przyczyny umożliwiające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia:

1) pracodawca mimo orzeczenia lekarza medycyny pracy wydanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 nr 69, poz. 332 z późn. zm.) nie przenosi pracownika do innej pracy ze względu na stan jego zdrowia;
2) pracodawca narusza w sposób ciężki swoje podstawowe obowiązki wobec pracownika.

Forma wypowiedzenia i podanie przyczyny. 

W myśl art. 55 par. 2 K.p. oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno być dokonane na piśmiez podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przyczyna ta powinna być konkretna i zrozumiała dla pracodawcy oraz poparta określonym zdarzeniem prawnym.

Co ważne, rozstanie się w ten sposób z pracodawcą nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od „(...) uzyskania wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy” (art. 52 par. 2 K.p. w powiązaniu z art. 55 par. 2 K.p.). Linia orzecznicza Sądu Najwyższego ( wyrok SN z dnia 4 kwietnia 1999 r., I PKN 614/98, OSP 1999/11/ 208 ) wskazuje: „ Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika na podstawie art. 55 par. 1[1] K.p. jest skuteczne bez względu na to, czy wskazane przez pracownika przyczyny rzeczywiście występują (...)”.

Poprzez analogię  ma  tutaj zastosowanie  Uchwała SN z dnia  6 października  1998 r. , III  ZP  31/98  (OSNP 1999, nr 3, poz. 80): „ Pisemne  oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę  bez wypowiedzenia nie musi  wskazywać terminu ustania stosunku pracy, który to skutek następuje zawsze w dacie dojścia oświadczenia woli do adresata w sposób umożliwiający mu realne zapoznanie się z jego treścią ( art. 61 KC w zw. z  art. 300 K.p.) (...)”.

Pracownik dokonuje oceny naruszenie obowiązków przez pracodawcę

Jeżeli pracownik decyduje się na rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, wówczas musi on ocenić, czy naruszenie przez pracodawcę podstawowego obowiązku wobec niego ma charakter ciężki, czy jest tylko zdarzenie jednorazowe. Jak pokazuje orzecznictwo w wyroku SN z dnia 21 lipca 1999 r., I PKN 169/99 (OSNP  2000/20/746) :  „Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych ( art. 52 par. 1 pkt 1 k.p. ) ma miejsce wówczas, gdy w związku z zachowaniem ( działaniem lub zaniechaniem ) pracownika naruszającym podstawowe obowiązki można mu przypisać winę umyślną lub rażące niedbalstwo”.

Ważne!

Art. 55 par. 1[1]  K.p. nie przyznaje pracodawcy prawa odwołania się od oświadczenia woli pracownika.  Stosunek pracy rozwiązuje się zatem natychmiast.

Odszkodowanie za okres wypowiedzenia

Jeżeli pracownik zwolni się natychmiastowo, wówczas przysługuje mu odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, „(...) a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni”.

Podstawa prawna:

- art. 55 par. 1[1] K.p.

Stan prawny na 16 stycznia 2012 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: umowa o pracę rozwiązanie umowy z winy pracodawcy
Ocena: 3,23
Prawnik
PORADY: 1289    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres