PORADY UŻYTKOWNIKA: Gabor Gościński
 
Gabor Gościński   |   17 stycznia 2011
Statut spółki komandytowej-akcyjnej ? wzór z komentarzem.
Przepisy dotyczące powstania spółki komandytowo-akcyjnej wskazują, że przebiega ona na zasadach zbliżonych do zawiązania spółki akcyjnej. Oznacza to, że oprócz sporządzenia samego statutu spółki, wymagany jest także szereg...
Gabor Gościński   |   17 stycznia 2011
Umowa spółki komandytowej ? wzór z komentarzem.
Zawarcie umowy spółki skutkuje zawiązaniem nowego podmiotu prawnego. W umowie powinny znaleźć się zapisy dotyczące jego funkcjonowania oraz prawa i obowiązki wspólników spółki komandytowej. Można obrazowo powiedzieć, że...
Gabor Gościński   |   13 stycznia 2011
Umowa spółki partnerskiej ? wzór z komentarzem.
Zawarcie spółki partnerskiej ma doprowadzić do powstania nowej organizacji, w ramach której przedstawiciele tzw. wolnych zawodów prowadzić będą działalność gospodarczą. W umowie spółki przyszli wspólnicy powinni również...
Gabor Gościński   |   13 stycznia 2011
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ? wzór z komentarzem.
Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest procesem złożonym. Składa się na niego szereg czynności wymienionych w art. 163 KSH. Proces ten zostaje zainicjowany zawarciem umowy spółki, co do której ustawodawca...
Gabor Gościński   |   11 stycznia 2011
Umowa spółki jawnej ? wzór z komentarzem.
Umowa spółki to przede wszystkim porozumienie osób zamierzających realizować wspólny cel. Poprzez jego zawarcie dochodzi do powstania nowego podmiotu prawa ? spółki jawnej. W umowie spółki przyszli wspólnicy ustanawiają...
Gabor Gościński   |   06 stycznia 2011
Spółdzielnia ? charakterystyka ogólna.
Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą (art. 1 § 1...
Gabor Gościński   |   04 stycznia 2011
Spółki kapitałowe ? wprowadzenie.
W polskim systemie prawnym istnieją dwa rodzaje spółek kapitałowych ? spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Elementy kapitałowe występują w nich z różnym natężeniem, uzależnionym także od woli...
Gabor Gościński   |   04 stycznia 2011
Spółki osobowe ? wprowadzenie.
Handlowymi spółkami osobowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna. Każda z nich stanowi odrębny typ umowy i dopiero wypełnienie różnych essentialia negotii przesądza o...


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres