PORADY UŻYTKOWNIKA: Gabor Gościński
 
Gabor Gościński   |   24 czerwca 2011
Weksel trasowany z klauzulą bez protestu ? wzór i charakterystyka ogólna.
Może się zdarzyć, że trasat odmówi przyjęcia weksla trasowanego albo nie zapłaci w terminie sumy wekslowej. Posiadacz weksla może wówczas zwrócić się do swych poprzedników o zapłatę sumy wekslowej, czyli wykonać tzw....
Gabor Gościński   |   24 czerwca 2011
Weksel własny z klauzulą bez protestu ? wzór i charakterystyka ogólna.
Może się zdarzyć, że wystawca odmówi przyjęcia weksla własnego albo nie zapłaci w terminie sumy wekslowej. Posiadacz weksla może wówczas zwrócić się do swych poprzedników o zapłatę sumy wekslowej, czyli wykonać tzw....
Gabor Gościński   |   12 czerwca 2011
Weksel potrójnie indosowany ? charakterystyka ogólna i wzór
Przeniesienie praw z weksla odbywa się przez wręczenie weksla zaopatrzonego w indos. Prawo wekslowe nie wprowadza żadnego zakazu odnośnie indosowania. Należy w związku z tym przyjąć, że weksel może być przedmiotem dowolnej...
Gabor Gościński   |   11 czerwca 2011
Weksel podwójnie indosowany ? charakterystyka ogólna i wzór
Przeniesienie praw z weksla odbywa się przez wręczenie weksla zaopatrzonego w indos. Prawo wekslowe nie wprowadza jednocześnie zakazu dalszego indosowania. Należy w związku z tym przyjąć, że weksel może być przedmiotem wielu...
Gabor Gościński   |   10 czerwca 2011
Weksel indosowany ? charakterystyka ogólna i wzór
Osoba, która otrzymała weksel od wystawcy ? remitent - może weksel zarówno zatrzymać, aby następnie przedstawić go w terminie płatności do zapłaty, jak też przenieść go na inną osobę. Przeniesienie to odbywa się przez...
Gabor Gościński   |   10 czerwca 2011
Weksel własny niezupełny (in blanco) ? charakterystyka ogólna i wzór.
Ustawa ? Prawo wekslowe jasno precyzuje, jakie elementy powinien zawierać dla swej ważności weksel własny (art. 101 PrWeksl). Jednocześnie ustawodawca dopuszcza możliwość późniejszego uzupełnienia weksla o postanowienia...
Gabor Gościński   |   16 maja 2011
Weksel trasowany ? charakterystyka ogólna i wzór.
Podstawowym źródłem prawa regulującym weksle jest ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 roku ? Prawo Wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282). Nie zawiera ona definicji wekslu a jedynie wyróżnia jego dwa rodzaje ? jednym z nich jest weksel...
Gabor Gościński   |   11 maja 2011
Weksel trasowany poręczony ? charakterystyka ogólna i wzór.
Weksel trasowany jest, co do zasady, papierem wartościowym, w którym wystawca bezwarunkowo poleca zapłacenie sumy wekslowej osobie trzeciej. Zapłata ta może być zabezpieczona poręczeniem wekslowym (art. 30 PrWeksl).


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres