PORADY UŻYTKOWNIKA: Gabor Gościński
 
Gabor Gościński   |   17 lutego 2011
Powództwo wspólnika o naprawienie szkody wyrządzonej spółce z o.o. ? wzór.
Zgodnie z art. 295 § 1 KSH, jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy wspólnik może wnieść pozew o naprawienie szkody...
Gabor Gościński   |   17 lutego 2011
Powództwo o wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. ? wzór.
Z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę...
Gabor Gościński   |   16 lutego 2011
Zapobieżenie rozwiązaniu spółki z o.o. - wzór uchwały i protokołu z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników.
Do dnia złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru jednomyślna uchwała wszystkich wspólników o dalszym istnieniu spółki może zapobiec jej rozwiązaniu, chyba że z żądaniem rozwiązania wystąpił niebędący...
Gabor Gościński   |   16 lutego 2011
Powołanie likwidatora spółki z o.o. przez wspólników ? wzór uchwały i protokołu z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników.
Zgodnie z art. 276 § 1 KSH, likwidatorami spółki z o.o. są członkowie zarządu. Co innego może wynikać z umowy spółki lub uchwały wspólników. W każdym przypadku nic nie stoi na przeszkodzie ustanowieniu nowego likwidatora....
Gabor Gościński   |   16 lutego 2011
Odwołanie likwidatora spółki z o.o. przez wspólników ? wzór uchwały i protokołu z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników.
Likwidatorami spółki z o.o. są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej. Jednocześnie, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały...
Gabor Gościński   |   14 lutego 2011
Rozwiązanie spółki z o.o. w drodze uchwały wspólników ? wzór uchwały i protokołu z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników.
Art. 270 KSH wymienia podstawowe zdarzenia, które powodują rozwiązanie spółki z o.o. Wśród nich jest powzięcie uchwały wspólników w tym przedmiocie. To oni tworzą podmiot prawny, podejmują decyzję dotyczące jego...
Gabor Gościński   |   14 lutego 2011
Regulamin zarządu spółki z o.o. ? wzór.
Regulamin jest aktem wewnętrznym o charakterze czysto organizacyjnym, który reguluje zasady działania poszczególnych władz spółki. Nie może rodzić żadnych praw i obowiązków po stronie wspólników. Niewątpliwie jednak jego...
Gabor Gościński   |   14 lutego 2011
Protokół z posiedzenia zarządu spółki z o.o. - wzór.
Kodeks spółek handlowych nie zawiera postanowień dotyczących sposobu zwoływania posiedzeń zarządu spółki z o.o., ich przebiegu czy protokołowania. Kwestie te powinny być zawarte w umowie spółki, a przede wszystkim w...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres