PORADY UŻYTKOWNIKA: Gabor Gościński
 
Gabor Gościński   |   28 stycznia 2011
Uchwała zarządu spółki z o.o. w sprawie przekraczającej zakres zwykłych czynności spółki ? wzór.
Zgodnie z art. 208 § 4 KSH, jeżeli przed załatwieniem sprawy nie przekraczającej zakresu zwykłych czynności spółki, choćby jeden z pozostałych członków sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała...
Gabor Gościński   |   28 stycznia 2011
Umowa ustanowienia prawa użytkowania udziału ? wzór.
Udział jest zbywalnym prawem majątkowym i jako taki może być przedmiotem użytkowania. Użytkownik posiada wówczas prawo do używania i pobierania z niego pożytków.
Gabor Gościński   |   28 stycznia 2011
Umowa ustanowienia zastawu na udziałach ? wzór.
Udział jest zbywalnym prawem majątkowym i jako taki może być przedmiotem zastawu. Zastawnik może wówczas dochodzić z niego zaspokojenia bez względu na to, kto jest aktualnym właścicielem udziału, i z pierwszeństwem przed jego...
Gabor Gościński   |   26 stycznia 2011
Zarządzenie dopłat ? wzór wezwania wspólników do wniesienia dopłaty.
W trakcie funkcjonowania spółki z o.o. może zaistnieć wiele sytuacji wymagających dodatkowych środków finansowych. Instytucją pozwalającą przezwyciężyć przejściowe trudności płatnicze spółki, zrealizować kosztowne...
Gabor Gościński   |   26 stycznia 2011
Wstąpienie spadkobierców wspólnika do spółki z o.o. ? wzór zawiadomienia.
Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest zbywalnym prawem majątkowym. Oznacza to, że może być przedmiotem obrotu, a także dziedziczenia. Nabycie udziału w drodze spadku nie musi jednak oznaczać wstąpienia...
Gabor Gościński   |   23 stycznia 2011
Umowa zbycia udziałów ? wzór.
Udział, w jednym z kilku znaczeń, to ogół praw i obowiązków wspólnika spółki z o.o. Jako część kapitału zakładowego spółki, przedstawia określoną wartość ekonomiczną. Jest prawem zbywalnym i tym samym może być...
Gabor Gościński   |   23 stycznia 2011
Uchwała zarządu w sprawie utworzenia oddziału spółki z o.o. ? wzór.
Oddział, z prawnego punktu widzenia, jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną spółki, mającą siedzibę poza miejscowością stanowiącą siedzibę spółki. Z ekonomicznego punktu widzenia jest natomiast narzędziem...
Gabor Gościński   |   23 stycznia 2011
Protokół ze zwyczajnego zgromadzenia wspólników ? wzór z komentarzem.
Zgromadzenie wspólników jest najwyższym organem spółki z o.o. i może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Wspólnicy podczas jego obrad podejmują rozstrzygające dla funkcjonowania spółki decyzje w formie uchwał....


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres