www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Alimenty   »   Alimenty na dziecko: Ustalenie kosztów utrzymania dziecka

redaktor 30 marca 2015 Alimenty na dziecko: Ustalenie kosztów utrzymania dziecka

Na rodzicach spoczywa bowiem zobowiązanie względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania, co uregulowane jest w art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Przesłanką utrzymania się powyższego obowiązku czyli dostarczenia środków do wychowywania dziecka spoczywa na rodzicach dziecka od chwili jego narodzenia do uzyskania przez nie samodzielności, gdzie samodzielność nie oznacza osiągnięcia pełnoletności lub  innego oznaczonego wieku przez dziecko. Zgodnie z  wyrokiem SN z  dnia 14 listopada 1997 r. (III CKN 217/97, Lexis.pl nr 351778) obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka, wynikający z ogólnej troski o jego stan  fizyczny i duchowy rozwój nie jest ograniczony żadnym sztywnym terminem i nie jest związany ze stopniem jego wykształcenia, oznacza to, że świadczenie alimentacyjne nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez dziecko określonego podstawowego czy średniego wykształcenia. Również Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wskazuje żadnej granicy wiekowej jakie dziecko powinno osiągnąć, dlatego też jeżeli dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, bądź kontynuuje naukę, rodzic obowiązany jest w dalszym ciągu świadczyć względem dziecka świadczenie alimentacyjne.

Zapewnianie środków do wychowywania dziecka związane jest również z zasadą równej stopy życiowej, szeroko omówionej w orzeczeniu SN z dnia 5 stycznia 1956 r. (3 CR 919/55, OSN 1957, nr III, poz. 74)  oraz wiążącym się z nią art. 87 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która mówi że dziecko ma prawo do życia na poziomie i standardzie co najmniej takim jak jego rodzic. Oznacza to, że jeżeli możliwości i standard życia rodzica zobowiązanego do świadczenia alimentacyjnego są wysokie, zasądzone zostaną wyższe alimenty w stosunku do sytuacji, gdyby ta osoba miałaby mniejsze możliwości i standard życia.

Trudna sytuacja materialna rodzica, nie zwalnia od świadczeń alimentacyjnych, chyba że rodzic takiej możliwości jest pozbawiony w ogóle, o czym mówi wyrok SN z dnia  24 marca 2000 r. , (sygn. I CKN 1538/99).

Zgodnie z art. 133 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem, gdzie nadmierny uszczerbek może oznaczać wystąpienie przypadku, w którym spełnianie świadczeń alimentacyjnych wywoływałoby istotne obniżenie stopy życiowej zobowiązanego rodzica lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Jeżeli dziecko pełnoletnie z własnej winy na przykład zaniedbuje naukę, powtarza lata studiów, nie poszukuje pracy to obowiązek rodzica co do wypłacania dziecku świadczenia alimentacyjnego ustaje.

Zatem świadczenie alimentacyjne względem dziecka ustaje kiedy:

1)  jest w stanie utrzymać się samodzielnie  ( art. 133 § 1 oraz wyrok SN z dnia 30 czerwca 1994 r. (II CRN 63/94, Lex nr 1112068) lub

2) dochody z jego majątku wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Ustalenie kosztów utrzymania dziecka jest interpretowane w sposób indywidualny, w zależności od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, gdzie usprawiedliwione potrzeby dziecka oznaczają życie w warunkach odpowiadających jego wiekowi i wykształceniu oraz zarobkowych i majątkowych możliwościach rodzica zobowiązanego do świadczenia alimentacyjnego, a więc możliwości związane z zarobkowaniem zobowiązanego w ramach stosunku pracy i jego aktywami w postaci, m.in. nieruchomości lub akcji, co uregulowane jest w art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W skład kosztów kwoty alimentacyjnej miesięcznego utrzymania dziecka powinny wchodzić między innymi takie opłaty jak:

 • opłata za żywność,
 • opłata za środki higieny osobistej,
 • opłata za zakup odzieży całorocznej,
 • opłata za zakup artykułów szkolnych,
 • opłata za wakacje/ferie  dziecka,
 • opłata zajęć dodatkowe np. lekcji języków obcych, lekcji gry na instrumencie, lekcji tańca itp.

a także koszty wizyt lekarskich, rehabilitacji czy kieszonkowe.

Po zsumowaniu wszystkich opłat, otrzymaną kwotę należy podzielić przez dwa. Uzyskana suma stanowić będzie końcową kwotę odpowiadającą kosztom miesięcznego utrzymania dziecka, przypadającą na jednego rodzica. Na przykład wszystkie poniesione przez rodzica opłaty wynoszą 1500 zł brutto, po podzieleniu przez 2 uzyskujemy 750 zł brutto co daje nam miesięczny koszt utrzymania dziecka przypadającego na jednego rodzica.

Wysokość dochodzonych alimentów należy rozpatrywać pod względem bieżących, obecnych potrzeb dziecka. Nie należy zatem uwzględniać przyszłej nauki dziecka. W przypadku wzrostu potrzeb utrzymania można starać się o podwyższenie alimentów.

Podstawa prawna:

 1. Wyrok SN z  dnia 14 listopada 1997 r. (III CKN 217/97, Lexis.pl nr 351778)
 2. Wyrok SN z dnia  24 marca 2000 r. , (sygn. I CKN 1538/99)
 3. Wyrok SN z dnia 30 czerwca 1994 r. (II CRN 63/94, Lex nr 1112068)
 4. Orzeczenie SN z dnia 5 stycznia 1956 r. (3 CR 919/55, OSN 1957, nr III, poz. 74)
 5. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 poz. 788)

Autor:  mgr Iwona  Lewandowska

O autorce: Iwona Lewandowska – urodzona 7 lipca 1987 roku w Krakowie. Absolwentka studiów prawniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz słuchaczka studiów podyplomowych z zakresu prawa dowodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na co dzień interesująca się podróżami i szeroko pojętą kulturą Japonii. 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: dziecko alimenty alimenty na dziecko obowiązek alimentacyjny
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres