www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Alimenty   »   Alimenty od dziadków dziecka - podstawowe informacje

redaktor 07 grudnia 2012 Alimenty od dziadków dziecka - podstawowe informacje

Zobaczmy przepisy

Na podstawie  art. 132 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego dziadkowie dziecka jako „zobowiązani w dalszej kolejności” mogą być pozwani o alimenty dla wnuczki/wnuka, jeżeli:

a)  nie ma osoby zobowiązanej  do alimentacji w bliższej kolejności  (np. jedno z rodziców nie żyje) lub

b) osoba zobowiązana ( np. ojciec dziecka)  nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi albo

c) uzyskanie od niej we właściwym czasie zasądzonych alimentów na rzecz dziecka  jest niemożliwe  lub utrudnione (np. bezskuteczna egzekucja komornicza).

Sprawdż:

DZIAŁ III OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY

... i pogląd Sądu Najwyższego

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 1966 r., III CR 89/66 czytamy:„(...) obowiązek utrzymania i wychowania dzieci ciąży przede wszystkim na rodzicach. Oznacza to, że jeśli jedno z rodziców nie żyje, obowiązek ponoszenia w całości ciężarów związanych z utrzymaniem i wychowaniem dziecka spoczywa w zasadzie na drugim z rodziców. Dopiero, gdy zostanie ustalone, że pozostały przy życiu rodzic nie jest w stanie w całości lub części sprostać swoim obowiązkom względem dziecka i z tego powodu dziecko mogłoby znaleźć się w niedostatku - w grę wchodzi subsydiarny obowiązek dalszych krewnych”.

Co ważne, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 października 1976 r.; III CRN 205/76 wyraził następujący pogląd: „(...) obowiązek alimentacyjny babki nie polega na przerzuceniu na nią niespełnionego obowiązku alimentacyjnego ojca dzieci, może ona bowiem być zobowiązana jedynie do takich świadczeń, na jakie pozwalają jej możliwości majątkowe, przy uwzględnieniu również jej usprawiedliwionych potrzeb (art. 135 § 1 kro)”.

Niedostatek uprawnionego 

Zakres świadczeń alimentacyjnych uzależniony jest od braku zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb dziecka (niedostatek) oraz  możliwości zarobkowych jego dziadków.Alimenty od dziadków dziecka moga zostać zasądzone w sytuacji, gdy dziecko znajduje się w niedostatku.

Potwierdza to stanowisko Sądu Najwyższego  podane w wyroku z dnia 20 stycznia 2000 r.,I CKN 11 87/99: „(...)  niedostatek występuje nie tylko wtedy , gdy uprawniony do alimentacji nie posiada żadnych środków utrzymania, lecz określa także i taką sytuację materialną osoby uprawnionej, gdy nie może ona w pełni zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb”.

Ważne!

Alimenty od dziadków dziecka  sąd zasądza w kwocie niższej niż alimenty od jednego z rodziców.

Pozew do sądu

Pozew o alimenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach  razem z załącznikami  w sądzie rejonowym - wydział rodzinny i nieletnich na Dziennik podawczy. Będzie to sąd w okręgu którego mieszka  pozwany (art.  27 par. 1 K.p.c.) lub dziecko uprawnione do alimentów (art. 32 K.p.c.). Można wysłać pozew również za pośrednictwem poczty jako list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Warunki pozwu

Pozew o alimenty powinien spełniać wymagania  przewidziane w art. 126  Kodeksu postepowania cywilnego dla pism procesowych  oraz w  art. 187  Kodeksu postępowania cywilnego dla pozwów.

Pozew o alimenty powinien zawierać:

 • miejscowość i datę
 • nazwę i adres sądu rejonowego
 • oznaczenia stron: powód  (małoletnie dziecko  działające przez swoją matkę lub opiekuna) – pozwany (dziadkowie dziecka  lub jedno z nich)
 • wartość przedmiotu sporu: kwota żądanych alimentów x 12 miesięcy
 • tytuł pozwu: Pozew o alimenty
 • żądania  powoda
 • uzasadnienie  żądań
 • dowody (zaświadczenie od komornika o stanie zadłużenia alimentacyjnego jednego z rodziców dziecka, postanowienie komornika o bezskuteczności egzekucji)
 • podpis przedstawiciela ustawowego  działającego w imieniu małoletniego powoda
 • załączniki (dokumenty powołane w pozwie, odpis pozwu i załączników)

Zobacz:

Alimenty od dziadków dziecka - wzór pozwu

Koszty sądowe

Pozew o alimenty z art.  96 Ustawy  z dnia 28 lipca  2005 r.  o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( tekst jedn: Dz.U. z 2010 r., nr 90, poz. 594) jest wolny od kosztów sądowych.

Ważne!

W świetle art. 333 par. 1 pkt 1  Kodeksu postepowania cywilnego  sąd z urzędu  nadaje rygor natychmiastowej wykonalności  wyrokowi zasądzającemu alimenty - co do rat płatnych  po dniu wniesienia powództwa.

Podstawa prawna:

 - art. 129, art. 132 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Stan prawny na 7 grudnia 2012 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: pozew o alimenty alimenty dla dziecka poradnik alimentacyjny alimenty od dziadków
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres