www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   BHP   »   Analiza stanu bhp w firmie

redakcja 24 grudnia 2012 Analiza stanu bhp w firmie

W jakiej formie należy dokonać analizy stanu bhp?

WZORY PISM Z ZAKRESU BHP

Obowiązkiem służby bhp jest sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bhp zawierających propozycje działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy. Prawidłowo przeprowadzona analiza powinna zawierać szereg elementów, które umożliwią pracodawca precyzyjne ustalenie sposobów zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Powinna pozwolić pracodawcy na takie dostosowanie warunków pracy, aby spełniały wymagania w obowiązujących przepisach regulujących kwestię bhp. Analiza powinna być sporządzona pisemnie, a fakt jej przekazania pracodawcy odpowiednio udokumentowany.

Analiza stanu bhp powinna zawierać w szczególności informacje:

- ogólne tj. liczbę zatrudnianych pracowników, z wyszczególnieniem liczby kobiet i pracowników młodocianych, liczby osób zatrudnionych w warunkach szkodliwych i uciążliwych,
- na temat profilaktycznej opieki zdrowotnej zawierające m.in.: wskazanie podmiotu, z którym zakład pracy ma podpisaną umowę o świadczenie badań profilaktycznych, dane dotyczące prawidłowości kierowania na badania profilaktyczne, liczbę pracowników skierowanych na badania, analizę absencji chorobowej,
- dotyczące szkolenia pracowników w zakresie bhp, w tym liczbę przeszkolonych pracowników, formy prowadzenia szkolenia i zasady jego dokumentowania, rodzaje przeprowadzonych szkoleń specjalistycznych, a także plan szkoleń specjalistycznych na bieżący rok,
- odnośnie służby bhp oraz ewentualnie komisji bhp: w szczególności należy wskazać, czy zakład spełnia wymogi prawa w zakresie zatrudnienia pracowników służby bhp i powołania komisji bhp, liczbę przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i ich wyniki,
- dotyczące badania środowiska pracy w tym na temat badania i pomiarów czynników szkodliwych występujących w zakładzie pracy. Należy również wskazać liczbę i nazwy stanowisk, na których występują szkodliwe warunki pracy, a także podać informację o prowadzeniu stosownej dokumentacji,
- odnotowanych chorobach zawodowych, kwotach ewentualnych odszkodowań z tego tytułu, działaniach podjętych w celu eliminacji występowania takich chorób,
- dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych, w szczególności czy byli zatrudniani i na jakich stanowiskach, przestrzegania zakazów dotyczących zatrudniania, kategorii pracowników, których dotyczy zakaz zatrudniania,
dotyczące oceny ryzyka zawodowego, w szczególności jej przeprowadzenia i dokumentacji,
- spełnianiu przez pomieszczenia zakładu pracy, użytkowane maszyny i wykorzystywane procesy technologiczne wymogów przewidzianych stosownymi przepisami,
- przeprowadzonych kontrolach zewnętrznych i ich wynikach,
- dotyczące realizacji planu poprawy warunków bhp, przyjętego w poprzednim roku,
- dotyczące stosowania odzieży, obuwia, środków ochrony osobistej, napojów i posiłków profilaktycznych.

Podstawa prawna

§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia rady ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. nr 109, poz. 704)

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: bhp analiza stanu bhp analiza
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres