www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Postępowanie cywilne   »   Apelacja cywilna: Kontrola apelacji w sądzie I instancji (2)

wanda50plus 08 sierpnia 2016 Apelacja cywilna: Kontrola apelacji w sądzie I instancji (2)

Zobacz:

Apelacja cywilna : Wniesienie apelacji (1)

Przed przesłaniem apelacji do sądu okręgowego, sąd rejonowy przeprowadza tzw. postępowanie wewnętrzne. Bada w nim :

1) zachowanie przez stronę terminu do jej wniesienia – art. 369 par. 1 K.p.c,

2) spełnienie wymogów ustawowych apelacji – art. 369 par. 1 K.p.c.,

3) dopuszczalność apelacji – art. 367 par. 1 K.p.c.,

4)  legitymację do wniesienia apelacji - apelację wnosi powód lub pozwany osobiscie lub przez swojego pełnomocnika.

Braki formalne apelacji

W przypadku, gdy apelacja zawiera braki formalne sąd wzywa skarżącego lub jego pełnomocnika do ich usunięcia w terminie tygodniowym pod rygorem jej zwrócenia (art. 130 par. 1 K.p.c). 

Brakiem formalnym apelacji może być:

1) nie podpisanie apelacji przez stronę lub jej pełnomocnika,

2) nie podanie wartości przedmiotu zaskarżenia (jeżeli jest wymagane),

3) nie opłacenie apelacji,

4) zaniżona opłata od apelacji.

Opłata od apelacji

Jeżeli apelacja nie została opłacona, a strona nie  wnosiła o zwolnienie  jej od kosztów sądowych w postępowaniu apelacyjnym lub wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych został oddalony, wtedy sąd wzywa  do jej opłacenia. W takiej sytuacji należy ją opłacić, ponieważ  sąd ją odrzuci.

Odrzucenie apelacji przez sąd I instancji

Z art. 370  K.p.c. sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Literatura prawnicza podkreśla: „Jeżeli apelacja nie jest dopuszczalna, została wniesiona z uchybieniem ustawowego terminu do jej wniesienia, albo nie usunięto jej braków formalnych  lub nie  uiszczono od niej należnej opłaty (art. 130 par. 1 w zw. z art. 370 KPC), podlega odrzuceniu już przez sąd I instancji bez konieczności przesyłania jej sądowi II instancji” [1]

... i co dalej

W przypadku odrzucenia wniesionej apelacji sąd I instancji wydaje Postanowienie. Na niniejsze  postanowienie kończące postępowanie w sprawie strona może wnieść zażalenie do sądu II instancji (art. 394 par. 1 K.p.c.). Z art. 394 par. 2 K.p.c. termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie - od ogłoszenia postanowienia.

Ustawodawca nie podaje do którego sądu należy wnieść zażalenie. Z pomocą przychodzi orzecznictwo Sądu Najwyższego. W dniu 19 lutego 2015 roku Sąd Najwyższy podjął następującą Uchwalę (III CZP 100/14) : „Przewidziany w art. 394 § 2 k.p.c. termin do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji jest zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła zażalenie do sądu drugiej instancji właściwego funkcjonalnie (art. 397 § 2 zdanie pierwsze w związku z art. 369 § 3 k.p.c.).”

W uzasadnieniu Uchwały czytamy: „ (...) należy  uznać, że także art. 369 § 3 k.p.c. ma zastosowanie - na podstawie art. 397 § 2 k.p.c. - do zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji przysługującego do sądu drugiej instancji. (...) Zarówno apelacja jak i zażalenie są zwyczajnymi środkami zaskarżenia o charakterze dewolutywnym, a zatem regulacja sposobu ich wnoszenia powinna być taka sama. (...)”.

Podstawa prawna:

- art. 130 par. 1, art. 369 par. 3, art. 370, art. 397 par. 2 art. 394 Kodeksu postępowania cywilnego

Objaśnienie:

[1] Kołakowski M. , Apelacje cywilne Zagadnienia praktyczne, akta i kazusy, Warszawa 2015, str. 11

Wykorzystana literatura

  1. Flaga -  Gieruszczyńka K. (red), Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych, Warszawa 2014
  2. Kołakowski M., Apelacje cywilne  Zagadnienia praktyczne, akta i kazusy, Warszawa 2015

Stan prawny na 8 sierpnia 2016 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: postępowanie cywilne sąd środki odwoławcze apelacja
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres