www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Studia prawnicze   »   Asystent sędziego - kim jest i czym się zajmuje

redaktor 16 sierpnia 2011 Asystent sędziego - kim jest i czym się zajmuje

Droga do zawodu

Na stanowisku asystenta sędziego może zostać zatrudniony obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, korzystający z pełni praw cywilnych i obywatelskich który;

1) jest nieskazitelnego charakteru;

2) nie  figuruje w Krajowym  Rejestrze Karnym;

3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;

4) ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin;

5) pomyślnie przeszedł egzamin konkursowy .

Nabór w drodze konkursu

Nabór kandydatów na stanowisko asystenta sędziego przeprowadzany jest przez prezesa danego sądu w drodze konkursu. Wymagania dla kandydatów  określone zostały w Rozporządzeniu  Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.z 2008 r. nr 167, poz.1037).

Konkurs przeprowadzany w formie pisemnej trwa 90 minut. Praca  konkursowa obejmuje 36 pytań testowych z prawa karnego i cywilnego materialnego oraz procesowego i opracowaniu uzasadnienia postanowienia sądu z zakresu  prawa procesowego karnego i cywilnego do podanych dwóch kazusów.

Co istotne, na stanowisku asystenta sędziego może zostać zatrudniony poza konkursem aplikant sędziowski  skierowany na staż przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa  i Prokuratury na okres odbywania stażu (art.155b ustawy).

Gdzie pracują asystenci sędziów

Asystenci sędziów pracują w wydziałach sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych, przy czym w wydziałach gospodarczych prowadzących Krajowy Rejestr Sądowy lub rejestr zastawów oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach w  wydziałach ksiąg wieczystych.

Czym się zajmują

Czynności asystentów sędziów określone  zostały w par. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów sędziów (Dz.U. z 2002 r. nr 192, poz. 1613, zm.: Dz.U.  z 2006 r. nr 220, poz. 1610).

Asystent sędziego:

1)      wstępnie analizuje akta spraw przydzielone do referatu sędziego;

2)      wstępnie analizuje zarzuty zawarte w środkach odwoławczych;

3)      sporządza projekty orzeczeń i uzasadnień;

4)      kontroluje sprawność, terminowość i prawidłowość wykonywania zarządzeń sędziego przez sekretariat danego wydziału;

5)      kontroluje  terminowość sporządzania opinii przez biegłych;

6)      występuje  do osób i instytucji o informacje niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy;

7)      przedstawia sędziemu stan spraw nierozpoznanych;

8)      wypełnia karty statystyczne;

9)      gromadzi orzecznictwo i literaturę przydatną do rozpoznawania spraw sądowych;

10)   sporządza projekty odpowiedzi na pisma wpływające do danej sprawy;

11)   podejmuje czynności w zakresie wykonywania orzeczeń w sprawach karnych i w sprawach rodzinnych.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie asystentów sędziów jest zróżnicowane w zależności od  zatrudniającego ich sądu. Asystent w sądzie rejonowym zarabia 2.675 - 3.008 zł brutto, w sądzie okręgowym 3.013 - 3.356 zł brutto, zaś w sądzie apelacyjnym 3.361 - 3.824 zł brutto.

Ważne!

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego może zostać przydzielona nie do więcej niż dwóch sędziów.

Podstawa prawna:

- art.147 par. 4 , - art. 155 par. 1 - 3 , - art.155 par. 5,  - art. 155a , - art.155b Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszech (Dz.U. z 2001 r. nr 98, poz. 1070 ze zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów sędziów (Dz.U. z 2002 r. nr 192, poz. 1613, zm.: Dz.U. z 2006 r. nr 220, poz. 1610);

- par. 7 Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2008 r. nr 167, poz.1037);

 - Rozporządzenie  Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów (Dz.U. z  2009 r. nr 99, poz. 834)

Stan prawny na 16 sierpnia 2011 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: sąd zawody prawnicze asystent sędziego
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres