www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Konsument   »   Cena towaru lub usługi ? wartość netto czy brutto?

wanda50plus 27 marca 2015 Cena towaru lub usługi ? wartość netto czy brutto?

Definicja ceny

W art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy  z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach  (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.,  poz. 385) ustawodawca definiuje  cenę jako wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

Stanowisko SOKiK

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z 19 maja 2005 r. (sygn. akt: XVII Ama 11/2004, publ.: Dz.U. UOKiK z 2005 r., nr 2, poz. 29)  wyraził następujący pogląd:

„Informacja o cenie towaru w wysokości (wartości) nie uwzględniającej podatku jest informacją nierzetelną, nieprawdziwą i niepełną, bo to na przedsiębiorcy leży obowiązek oznaczania cen towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zaś  konsument ma prawo znać cenę towaru, a nie obliczać ją sam, bez względu na to czy przy cenie towaru umieszczono ogólnikową informację - cena netto, cena + VAT itp.

Oznaczanie cen towaru w wysokości  netto jest sprzeczne z ustawą o cenach i wywołuje mylne wrażenie u konsumenta, iż jest ona niższa niż w rzeczywistości, sugerując, iż można nabyć towar w cenie konkurencyjnej w stosunku do innych podobnych oferowanych na rynku”.

Usługa z VAT

Cennik usług może naruszać zbiorowe również interesy konsumentów. Decyzją Nr RŁO 35/2011 z dnia 4 listopada 2011 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował postanowienie  zawarte w umowie o honorarium Kancelarii Prawnej XXX  jako naruszające zbiorowe interesy konsumentów.  Polegało ono na nie podaniu ceny usługi prawnej z podatkiem VAT. „Zgodnie z ustaleniami dokonanymi w toku niniejszego postępowania, stosowane przez Kancelarię wzorce umowy (...) zawierają postanowienia, określające wysokość wynagrodzenia za wykonanie zlecenia poprzez podanie wyłącznie wartości netto należnej kwoty (wyrażonej wartościowo w złotych lub jako procentowa prowizja od uzyskanego odszkodowania), przy czym wskazano odrębnie obowiązek również uiszczenia kwoty odpowiadającej podatkowi od towarów i usług (VAT), jednak bez określenia stawki ani wysokości tego podatku”.

W Rejestrze UOKiK znajdują się klauzule niedozwolone dotyczące ceny bez zawartego w niej podatku od towarów i usług.

Przykład:

Numer wpisu: 1662, data wpisu: 21 września 2009 r., branża: nieruchomości

"Zamawiający za wykonanie czynności objętych niniejszą umową zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 3% (słownie: trzech procent) + 22% VAT ostatecznej ceny nieruchomości." (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 17 czerwca 2009 r., sygn. akt: akt XVII AmC 324/08).

W uzasadnieniu wyroku czytamy:  „Cena za usługę pośrednictwa wyrażona w wielu składnikach określonych procentowo jest ceną ustaloną z naruszeniem obowiązujących przepisów, nie jest jednoznaczna, wymaga podjęcia przez konsumentów dodatkowych czynności do jej ustalenia, jest niekorzystnie ukształtowana dla konsumenta, nie zachowana również została równowaga stron”.

Więcej klauzul niedozwolonych:

Klauzule niedozwolone: ustalenie ceny towaru lub usługi

Podstawa prawna:

- art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy  z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach  (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.,  poz. 385)

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: VAT sprzedaż konsumencka cena towaru
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres