www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Windykacja   »   Cesja wierzytelności - wzór umowy z omówieniem

redakcja 26 kwietnia 2013 Cesja wierzytelności - wzór umowy z omówieniemUmowa przelewu wierzytelności (cesja) jest to przeniesienie wierzytelności (sprzedaż długów) na osobę trzecią np. firmę windykacyjną . Kwestię te reguluje art. 509 – 518 Kodeksu cywilnego.

Stronami umowy są:

1)  zbywca (cedent),

2)  nabywca (cesjonariusz).

Zbywca zawiera pisemną umowę z nabywcą w wyniku której przenosi na niego swoją wierzytelność albo jej część. Z art. 511 Kodeksu cywilnego wynika bowiem, że jeżeli wierzytelność była stwierdzona pismem,  przelew tej wierzytelności  powinien być równiez pismem stwierdzony.

Umowa sprzedaży wierzytelności powinna zawierać:

 1)  tytuł umowy,

2) datę i miejsce jej sporządzenia,

3) oznaczenie stron umowy: cedent – cesjonariusz,

4) kwotę należności wynikającą z tytułu wykonawczego (kwota główna, odsetki ustawowe za opóźnienie  w zapłacie, koszty procesu),

5) odpis tytułu wykonawczego (prawomocny wyrok lub nakaz zapłaty),

6) kwota zbycia wierzytelności,

7) termin i sposób zapłaty przez cesjonariusza (nabywca),

8) oświadczenie cedenta (zbywca) o tym, że:

  • opisana wierzytelność nie była wcześniej przedmiotem innej cesji,
  • możliwość zbycia wierzytelności nie jest uzależniona od zgody dłużnika (brak stosownych zapisów w umowie),
  • w ciągu 7 dni od zawarcia niniejszej umowy dłużnik zostanie powiadomiony o przelewie wierzytelności,
  • jeżeli dłużnik zapłaci całość lub część zadłużenia cedentowi, wówczas powiadomi on o tym niezwłocznie cesjonariusza.

9) oświadczenie cesjonariusza (nabywca) o obowiązku zapłacenia podatku od dokonanych czynności cywilnoprawnych,

10) podpisy stron.

Zobacz:

Umowa przelewu wierzytelności pieniężnej - przykładowy wzór

Podpisy notarialnie poświadczone

Strony umowy powinny zadbać o to, żeby ich podpisy zostały notarialnie potwierdzone. Umowa taka jest bowiem wiarygodna. Będzie to ważne  również w sytuacji, gdy cedent dysponuje tytułem egzekucyjnym albo złożył  do sądu  pozew o zapłatę.

Powyższe wynika z dyspozycji zawartej w art.  788  par. 1 K.p.c. Ustawodawca  podaje w nim, że jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. Nabywca musi wystąpić wtedy do sądu o nadanie mu klauzuli wykonalności. Pozwoli to wtedy na wyegzekwowanie należności przez komornika.

Sprawdż:

Klauzula wykonalności - jakie ma brzmienie i do czego uprawnia?

Podstawa prawna:

- art. 509 - 518 Kodeksu cywilnego,

- art. 788 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego

Stan prawny na 26 kwietnia  2013 roku

 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: windykacja umowa cesji cesja wierzytelności dług wierzyciel poradnik wierzyciela
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1580    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres