www.prawnik-online.eu   »   Profil użytkownika: chilli   »   Porady
PORADY UŻYTKOWNIKA: chilli
 
chilli   |   29 czerwca 2012
Dobra własności przemysłowej
Konwencja Paryska prócz wprowadzenia do języka prawa międzynarodowego pojęcia "własność przemysłowa", wyznaczyła dodatkowo jej zakres przedmiotowy. Zgodnie z art. 1 Konwencji "przedmiotem ochrony własności przemysłowej są...
chilli   |   29 czerwca 2012
Własność intelektualna a przemysłowa
Zarówno własność intelektualna, jak i przemysłowa mają za przedmiot dobra o podobnym charakterze. Dlatego bardzo często są one z sobą utożsamiane.
chilli   |   27 czerwca 2012
Czym jest patent ?
Patent ma fundamentalne znaczenie ekonomiczne, bowiem z przyznaniem tego prawa łączy się szereg uprawnień. Jednocześnie stanowi węzłowe pojęcie w systemie ochrony własności przemysłowej.
chilli   |   26 czerwca 2012
Dobra niematerialne - znaczenie i klasyfikacje
Dobra niematerialne pełnią kluczową rolę w działalności innowacyjnej a ich specyfika przejawia się tym, że materialne substraty stanowią jedynie nośnik tego rodzaju dóbr.
chilli   |   26 czerwca 2012
Wynalazki biotechnologiczne
Wynalazki biotechnologiczne wymagają kosztownych inwestycji, ale jednocześnie są nadzwyczaj wartościowe ze względu na wkład jaki wnoszą w dziedziny życia człowieka związane chociażby z poprawą zdrowia, jako że większość...
chilli   |   22 czerwca 2012
Możliwość opatentowania wynalazku - część II
Do uzyskania przez wynalazek patentu nie jest wystarczające spełnienie pozytywnych przesłanek zawartych przez ustawodawcę w art. 24 ustawy Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 roku (dalej - pwp). Bowiem art. 28 i 29...
chilli   |   19 czerwca 2012
Możliwość opatentowania wynalazku - część I
Rosnące tempo roli wynalazków we współczesnej gospodarce sprawia, że również ich patentowanie nabiera obecnie na znaczeniu. Przy czym by możliwe było uzyskanie tego prawa podmiotowego niezbędne jest spełniane przez wynalazek...


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres