www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Konsument   »   Czy możliwe jest umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli?

redakcja 17 grudnia 2018 Czy możliwe jest umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli?

Z dobrodziejstwa tej instytucji mogą skorzystać osoby fizycznej, nieprowadzące działalności gospodarczej. Nadal jednak wiele osób rezygnuje ze złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, błędnie zakładając, że ich wniosek zostanie oddalony, tylko ze względu na brak cennego majątku.

Brak majątku, a ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Często zdarza się sytuacja, że dłużnik nie posiada wartościowego majątku - z różnych powodów, chociażby ze względu na wcześniejsze próby zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Nie oznacza to, że nie może on złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jeśli spełnione zostaną przesłanki wskazane w ustawie (poza posiadaniem statusu konsumenta oraz niewypłacalnością) Sąd uwzględni taki wniosek.

Na marginesie warto dodać, że w przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. Jeśli dojdzie do umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli, kosztami tymi Sąd obciąży Skarb Państwa.

W jakich przypadkach umorzone zostaną zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli?

Zgodnie z przepisem art. 49116 ust. 1 Prawa upadłościowego Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Jak wynika z powyższego przepisu, umorzenie zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości bez ustalania planu spłaty wierzycieli jest możliwe wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, m.in. wobec osób, które nie są w stanie dokonywać żadnych spłat. Przyjąć można, że samo niepodejmowanie przez upadłego pracy zarobkowej, w sytuacji, w której nie występują inne czynniki uniemożliwiające zatrudnienie, nie jest podstawą do umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli.

W tym miejscu warto odnieść się do kosztów postępowania tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa. W przypadku umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli Sąd obciąży tymi kosztami Skarb Państw.

Postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli doręcza się wierzycielom. Na postanowienie przysługuje zażalenie, a następnie skarga kasacyjna.

Zobowiązania niepodlegające umorzeniu

Upadłość konsumencka to szansa dla wielu osób na ustabilizowanie sytuacji finansowej, a przede wszystkim oddłużenie. Należy jednak pamiętać o tym, że wskazana instytucja nie jest sposobem na uniknięcie odpowiedzialności w sytuacji, w której dochodzi do celowego zaciągnięcia zobowiązań przekraczających możliwości finansowej. Nie da się zaprzeczyć, że w przeciwnym razie, dochodziłoby do znacznych nadużyć w tym zakresie.

Zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego niektóre zobowiązania nie podlegają umorzeniu - o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu, a także zobowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Szczegółowe informacje dotyczące upadłości konsumenckiej oraz przebiegu postępowania można znaleźć na stronie https://upadlosc-konsumencka.biz.pl/proces/.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: upadłość wierzyciel upadlość konsumencka
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres