www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Postępowanie cywilne   »   Czy sąd może zwolnić stronę od kosztów czynności notarialnej ?

wanda50plus 01 lipca 2015 Czy sąd może zwolnić stronę od kosztów czynności notarialnej ?

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2010.49.290) zawiera opłaty za dokonanie czynności notarialnych.

Zobacz:

Jakie obowiązują obecnie opłaty notarialne ?

W sytuacji gdy osoba, która chce  dokonać określonej czynności  notarialnej  nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić do wydziału cywilnego sądu rejonowego w okręgu którego  mieszka  z wnioskiem o zwolnienie  jej w całości lub w części od ponoszenia taksy notarialnej. Powyższe wynika z art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie ( tekst jedn.: Dz.U.2014.164) w powiązaniu z art. 102 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz.U. 2014.1025). Co ważne, z niniejszym wnioskiem  strona występuje przed dokonaniem danej czynności notarialnej.

Sprawdż:

Czy opłaty ponoszone u notariusza są jego wynagrodzeniem?

We wniosku o zwolnienie od ponoszenia wynagrodzenia notariusza należy podać:

1) miejscowość i datę,

2) oznaczenie sądu ( np. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny w ...............),

3) oznaczenie wnioskodawcy ( imię, nazwisko, adres, PESEL),

4) oznaczenie  uczestników postępowania tj. stron aktu notarialnego (imię, nazwisko, adres, PESEL),

5) tytuł wniosku : Wniosek o zwolnienie od kosztów czynności notarialnej,

6) treść wniosku,

7) załączniki (dokumenty wymienione we wniosku potwierdzające sytuację materialną wnioskodawcy)

8) podpis wnioskodawcy.

W treści wniosku należy podać, że wnioskodawca wnosi o zwolnienie go w całości lub w części od ponoszenia kosztów wynagrodzenia notariusza związanych z dokonaniem  określonej czynności prawnej  w formie aktu notarialnego. Należy tę czynność dokładnie określić i wskazać potrzebę jej przeprowadzenia  w tej formie.

Przykład:

Darowizna nieruchomości dokonana przez jednego z rodziców dla dziecka lub wnuka. Przepis art.  890 par. 1 zd. 1 Kodeksu postępowania cywilnego wymaga oświadczenia darczyńcy złożonego w formie aktu notarialnego. W świetle art. 73 par. 2 Kodeksu cywilnego czynność prawna bez zachowania tej formy jest nieważna.

Zobacz:

Wniosek o zwolnienie od kosztów czynności notarialnej - wzór

Sprawdż:

TYTUŁ XXXIII. DAROWIZNA

Wnioskodawca może wskazać notariusza, w którego kancelarii chce dokonać  czynności notarialnej określonej we wniosku. Wnioskodawca podaje dane o swojej sytuacji materialnej  oraz rodziny, która ma n autrzymaniu ( żona, dzieci). Załącza dokumenty na jej potwierdzenie oraz wypełniony formularz świadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i żródłach utrzymania. Jest on dostępny w biurze podawczym sądu  lub można go pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

W uzasadnieniu Postanowienia z 12 pażdziernika 2013 r. w sprawie o sygn.  I SA /Wr 1034/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu podał : "Dla oceny, czy strona jest w stanie ponieść koszty postępowania, istotne znaczenie w toku rozpoznawania wniosku o przyznanie prawa pomocy mają okoliczności dotyczące sytuacji rodzinnej i majątkowej oraz wysokość dochodów strony i jej rodziny. Strona musi wykazać nie tylko swoją sytuację majątkową, ale również sytuację majątkową innych członków rodziny, którzy pozostają z nią we wspólnym gospodarstwie domowym bądź są zobowiązani do jej alimentacji”.

Podobne stanowisko przyjął WSA we Wrocławiu w uzasadnieniu Postanowienia z dnia 13 kwietnia 2015 r., I SA/Wr 2510/14. gdzie : "Wykazanie (...) sytuacji materialnej obojga małżonków, przynajmniej w zakresie wystarczającym do scharakteryzowania rzeczywistych możliwości płatniczych małżonka, jest w postępowaniu w przedmiocie przyznania prawa pomocy niezbędne".

Po zapoznaniu się z wnioskiem sąd wydaje Postanowienie, które przesyła z urzędu  wnioskodawcy. Na wydane postanowienie strona może wnieśc zazalenie do sądu II instancji. Zezwala na to art. 394 par. 1 pkt 2 Kodeksu postepowania cywilnego.

Ważne!

Jeżeli  podane tutaj informacje są niewystarczające

Zadaj pytanie na forum

Podstawa prawna:

- art. 6 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie ( tekst jedn.: Dz.U.2014.164),

- art. 102 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 28 lipca 2015 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn: Dz.U. 2014.1025),

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn.: Dz.U.2010.49.290).

Stan prawny na 1 lipca 2015 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: wniosek opłaty sądowe notariat notariusz taksa notarialna
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres