www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Urlopy   »   Czy urlop macierzyński jest płatny ?

redaktor 25 listopada 2011 Czy urlop macierzyński jest płatny ?Urlop macierzyński przysługuje niezależnie od  rodzaju umowy o pracę, wymiaru czasu pracy oraz stażu pracy. Nie należy się osobom zatrudnionym na podstawie umów prawa cywilnego (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług) oraz prowadzącym działalność gospodarczą. 

Wyjątek

Prawo do urlopu macierzyńskiego nie przysługuje również w sytuacji, gdy terminowa umowa o pracę na podstawie  art.177 par.3 K.p. została przedłużona z mocy prawa do dnia porodu. Z dniem porodu umowa  ta rozwiązuje się. Pracownica nabywa wtedy prawo do  zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego (na swój  wniosek).Wynika to z treści art. 29  ust. 5 i art. 30 ust. 4 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby  i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r., nr 77, poz.512). Co ważne, umowy  o pracę zawarte na  czas zastępstwa nie zostają przedłużane  do dnia porodu (art.177 par.3[1] K.p.).  

Wymiar urlopu macierzyńskiego

Od 1 stycznia 2009 r. wymiar urlopu macierzyńskiego jest  uzależniony od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynosi:

 1. 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 2. 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
 3. 33 tygodnie w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
 4. 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
 5. 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Czy urlop macierzyński jest płatny ?

Za okres urlopu macierzyńskiego  pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński.Zasiłek macierzyński wynosi 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub przychodu (osoby nie będące pracownikami) za ostatnich 12 miesięcy. Dla obliczania  zasiłku macierzyńskiego przyjmuje się  podstawę wymiaru, jaka jest stosowana przy obliczaniu zasiłku chorobowego (art. 47 w powiązaniu z art.36 ust. 1 - 2 ustawy zasiłkowej):

1. Podstawę zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia przez pracownicę urlopu macierzyńskiego.
2. Jeżeli pracownica rozpoczęła swój urlop przed upływem 12 miesięcy (tzn. wcześniej), wówczas podstawą wymiaru zasiłku chorobowego jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.
3. Kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, otrzymuje się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez pracownicę  za okres 12 miesięcy przez liczbę miesięcy, w których je osiągnęła t.j. przez 12.

Dokumenty potrzebne do wypłaty  zasiłku macierzyńskiego

Dokumentację potrzebną do  wypłaty zasiłku  macierzyńskiego  zawiera Rozporządzenie  Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – Dz.U. z 1999 r., nr 65, poz. 742 (dalej: rozporządzenie).

Dowodem do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest:

1) zaświadczenie lekarskie stwierdzające przewidywaną datę porodu -za okres przed porodem, albo skrócony odpis aktu urodzenia dziecka - po porodzie,
2) zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego – w razie wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez ZUS, 3) oświadczenie

Jeżeli zasiłek macierzyński ma być wypłacony przez ZUS w przypadku gdy umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu, wymagane jest:

1) zaświadczenie lekarskie stwierdzające przewidywaną datę porodu - za okres przed porodem, albo skrócony odpis aktu urodzenia dziecka - po porodzie,
2) oświadczenie ubezpieczonej o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka,
3) świadectwo pracy lub inny dokument stwierdzający rodzaj zawartej umowy o pracę i datę rozwiązania stosunku pracy – par. 15 rozporządzenia.

Podstawa prawna:

- art.180 - 183 K.p.

Stan prawny na 25 listopada 2011 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: urlop urlop macierzyński
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres