www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Umowa zlecenia   »   Czy zleceniobiorca może korzystać czasowo z zastępstwa innej osoby?

wanda50plus 17 stycznia 2011 Czy zleceniobiorca może korzystać czasowo z zastępstwa innej osoby?

Treść  umowy zlecenia zleceniodawca i zleceniobiorca mogą  „(...) ułożyć (...) według swojego uznania”,  z tym, że musi być ona zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego (art.  353[1] K.c.).  Przyjmujący zlecenie sam sobie organizuje pracę, korzystając tylko ze wskazówek  zleceniodawcy (np. w jakim przedziale czasowym może  dane zlecenie wykonywać). Na podstawie  art. 738 par. 1  zd. 1  K.c. może on   „(...)  powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej (...)  , gdy to wynika z umowy (...)  albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności.(...)”  np. zdarzenie losowe, choroba , pilne wezwanie  urzędowe.

Stanowisko Sądu Najwyższego

Zastępstwo na umowie zlecenia było również przedmiotem zainteresowania Sądu Najwyższego(dalej: SN). W wyroku SN z dnia 26 listopada 1998 r., I PKN 458/98 czytamy: ”Możliwa w umowach typu zlecenie klauzula wykonywania usług przez osobę trzecią - zastępcę (art. 738 § 1 w związku z art. 750 KC), jest niedopuszczalna w umowie o pracę (art. 22 § 1 KP)”.

W jego uzasadnieniu SN podaje:

„Strony umowy typu zlecenie mogą bowiem postanowić, że na powierzenie osobie trzeciej wykonywania czynności stanowiących przedmiot zobowiązania powinien zleceniobiorca uzyskać każdorazowo pisemną akceptację zleceniodawcy. Jest to zgodne z przepisem art. 738 § 1 KC, który stanowi w zdaniu pierwszym, że przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko wtedy, gdy  to wynika z umowy lub ze zwyczaju albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności. Od zasady osobistego wykonania zlecenia, którego przedmiotem jest dokonanie określonej czynności prawnej, czyli zlecenia sensu stricto (art. 734 § 1 KC), prawodawca dopuszcza więc szerokie odstępstwa, a trzeba pamiętać, że do umów o świadczenie usług nie uregulowanych innymi przepisami stosuje się przepisy o zleceniu w sposób ,,odpowiedni", wobec czego zakres wspomnianych odstępstw może przy świadczeniu czynności faktycznych (umowa typu zlecenie - art. 750 KC) być niekiedy jeszcze szerszy i przyjmującego zlecenie stawiać względem osoby trzeciej w sytuacji swoistego ,,podzleceniodawcy" (podprzedsiębiorcy).”

Podsumujmy

Jeżeli w umowie zlecenia będzie zawarta klauzula o możliwości jego wykonania przez osobę trzecią, i zajdzie taka potrzeba, wtedy należy  powiadomić o tym zleceniodawcę podając mu imię, nazwisko i adres swego zastępcy. Co ważne, mimo tego, że w danym dniu lub dniach zlecenie będzie  realizował kto inny – zawsze odpowiedzialny za jego wykonanie jest zleceniobiorca.

Podstawa prawna:

- art. 738  K.c.;
- wyrok SN z dnia 26 listopada 1998 r., I PKN 458/98

Stan prawny na 17 stycznia 2011 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: umowa zlecenie zastępstwo
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres