www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Darmowe porady   »   Darmowe porady w Krakowie

redakcja 16 lipca 2012 Darmowe porady w Krakowie

Siedziba Kancelarii mieści się przy
ul. Gen. Chłopickiego 12/2,
tel. (12) 395-35-58,
mail: 
biuro@mariuszboruch.pl
http://www.mariuszboruch.pl

REGULAMIN BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH
§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin bezpłatnych porad prawnych reguluje zasady udzielania bezpłatnych porad prawnych w Kancelarii Radcowskiej Mariusza Borucha z siedzibą w Proszowicach (32-100), ul. Biechońskiego 3a.
 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
 3. Kancelarii – należy przez to rozumieć Kancelarię Radcowską Mariusza Borucha z siedzibą w Proszowicach, ul. Biechońskiego 3a mieszczącą się w Krakowie przy ul. Generała Chłopickiego 12/2;
 4. poradach – należy przez to rozumieć bezpłatne porady prawne;
 5. Stronę – należy przez to rozumieć osobę korzystającą z porady;
 6. regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin

§ 2. Zasady udzielania porad

 1. Porady udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez Kancelarię po wcześniejszym umówieniu spotkania. Łączny czas przeznaczony na porady wynosi 4 godziny  tygodniowo.
 2. Porady udzielane są po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą telefoniczną pod numerem tel. 531 33 33 52 lub elektroniczną pod adresem biuro@mariuszboruch.pl. Zapisy dokonywane są na okres dwóch tygodni i decyduje kolejność zgłoszenia. W razie braku wolnych miejsc w podanym okresie, w sytuacji dalszego zainteresowania poradą należy zgłoszenie ponowić w innym terminie.
 3. Strona ustalając termin, o którym mowa w ust. 2 zobowiązana jest podać imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy.
 4. Strona, która chciałyby uzyskać poradę, a nie dokonała wcześniejszego ustalenia terminu lub Strona, która nie stawiła się w wyznaczonym terminie nie będzie przyjęta.
 5. Porady udzielane są w formie ustnej przez pracowników Kancelarii w trakcie wizyty Strony w Kancelarii Radcowskiej Mariusza Borucha w Krakowie przy ul. Generała Chłopickiego 12/2.
 6. Czas przeznaczony na jedną poradę nie powinien przekraczać 15 minut.
 7. Porady dotyczą wszystkich dziedzin prawnych, objętych zakresem działania Kancelarii.
 8. Porady nie obejmują analizy dokumentacji sprawy i udzielane są w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Stronę.
 9. W sytuacji skomplikowania sprawy lub złożoności problemu prawnego Kancelaria ma prawo odmówić udzielenia porady, informując o tym Stronę.

§ 3. Postanowienia końcowe

  • Kancelaria zastrzega sobie możliwość zmiany ustalonego terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 regulaminu, informując o tym Stronę telefonicznie lub mailowo.
  • Dokonanie przez Stronę zapisu na termin, o którym mowa w § 2 
   ust. 2 regulaminu oznacza zaakceptowanie jego postanowień.
  •  Regulamin oraz jego zmiany podlegają ogłoszeniu na stronie  internetowej:www.mariuszboruch.pl . Tekst regulaminu dostępny jest w Kancelarii.
  • Zmiany regulaminu podlegają ogłoszeniu z podaniem terminu wejścia ich w życie wynoszącym co najmniej 2 tygodnie od dnia ogłoszenia. Do czasu wejścia w życie zmian obowiązuje Regulamin w dotychczasowej treści.
  • Regulamin wchodzi w życie w dniu 7 maja 2012 r.

 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: darmowe porady prawne radca prawny Kraków
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1581    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres