www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Pozostałe   »   Do czego wlicza się staż z Powiatowego Urzędu Pracy

wanda50plus 26 kwietnia 2011 Do czego wlicza się staż z Powiatowego Urzędu Pracy

Czy staż z PUP wliczany jest  do okresu  zatrudnienia ?

Staż z Powiatowego Urzędu Pracy (dalej: PUP) nie jest wliczany do okresu zatrudnienia, ponieważ umowa stażowa zawierana jest pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a organizatorem stażu. W okresie odbywania stażu stażysta nie jest  pracownikiem w rozumieniu art.2 Kodeksu pracy (brak umowy o pracę).W dalszym ciągu posiada status osoby bezrobotnej. W okresie odbywania stażu  otrzymuje z PUP stypendium oraz ma odprowadzane należne składki zusowskie.

Czy jest to okres składkowy ?

Okres odbywania stażu zalicza się do okresu, od którego zależy wysokość emerytury. Z art.6 ust. 2 pkt 6 Ustawy  z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach  z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U.z 2009 r. nr 153, poz. 1227) wynika, że czasowe pozostawanie bez pracy na obszarze Państwa Polskiego w tym okresy pobierania zasiłków dla bezrobotnych oraz zasiłków szkoleniowych wypłaconych z Funduszu  Pracy stanowią okres składkowy.

Potwierdza to linia orzecznicza Sądu Najwyższego. Z wyroku  Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 stycznia 2000 r.(II UKN 318/99,OSNAPiUS 2001nr 10, poz.361) wynika, że do okresu ubezpieczenia  zaliczane są tylko te okresy pozostawania bez pracy, za które bezrobotny otrzymał zasiłek z Funduszu Pracy.

Czy staż z PUP wlicza się do urlopu wypoczynkowego?

Okres pobierania zasiłku i stypendium dla bezrobotnych (art.79 ust. 2  Ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz.U.z 2008 r. nr 69, poz. 415) nie ma wpływu na nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego, lecz  ma wpływ na jego wymiar.

Potwierdził to Główny Inspektor Pracy Departament Prawny w piśmie z lipca 2007 r. GNP-110-4560/07/PE w sprawie wliczania okresu pobierania stypendium i zasiłku dla bezrobotnych do stażu pracy, od którego zależy nabycie prawa i wymiar urlopu wypoczynkowego. Czytamy w nim:

(…) Okresów pobierania zasiłku i stypendium nie wlicza się jednak do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego, co wynika z art. 79 ust. 2 ustawy.
Zatem okres odbywania stażu absolwenckiego (…) będzie wliczany do okresu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, ale nie może być wliczony do okresu warunkującego nabycie prawa do urlopu.(…). 
Informujemy, że "wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego" oznacza liczbę dni przysługującego wypoczynku (płatnego), określonego w art. 154 § 1 k.p., uzależnionego od ogólnego stażu pracy pracownika. Do stażu pracy wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia, okresy ukończonej nauki, potwierdzone świadectwem szkolnym lub dyplomem oraz inne okresy "zaliczane", określone odrębnymi przepisami, np. okres pobierania stypendium przez stażystę, okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, okres prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego czy okres odbytej czynnej służby wojskowej itd.(…)”.


Czy okres stażu  wlicza się go do okresu zatrudnienia wymaganego do udzielenia urlopu wychowawczego?

Okres pobierania stypendium stażowego wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych (art.79 ust.1ustawy ).

Z wyroku  Sądu  Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 czerwca 1998 r.(III AUa 296/98, OSA 1999 nr 5, poz. 28) wynika, że okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wlicza się do okresu zatrudnienia pracowniczego, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wychowawczego  i zasiłku wychowawczego.

Podstawa prawna:

- art.79 Ustawy z  dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.);
- art.6 ust. 2 pkt 6 Ustawy  z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach  z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227)

Stan prawny na 19 kwietnia 2011 roku

Sprawdź również :

Korzyści z przyjęcia bezrobotnego na staż
Obowiązki pracodawcy przyjmującego na staż
Podstawowe obowiązki stażysty
Czy stażysta może starać się o zwrot kosztów przejazdu do miejsca odbywania stażu?

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: staż pracy PUP stażysta
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres