www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Windykacja   »   Doręczenie wezwania do zapłaty jest konieczne

mariusz.szaszor 19 września 2011 Doręczenie wezwania do zapłaty jest koniecznePrzepisy o nakazie zapłaty


Zgodnie z art. 485 § 2 k.p.c  Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323).

Wezwanie do zapłaty najważniejsze 

Zgodnie z art. 47912  § 2 Powód powinien dołączyć do pozwu odpis reklamacji lub wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania i oświadczenia co do stanowiska pozwanego w tym przedmiocie oraz informację lub odpisy pism świadczących o próbie wyjaśnienia spornych kwestii w drodze rokowań. Co ważne jeżeli powód ( osoba wnosząca pozew) nie załączy do pozwu potwierdzenia nadania lub dbioru wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania, sąd wezwie do uzupełnienia braków formalnych.

Tydzień na uzupełnienie braków

Art 47912 § 3. k.p.c. wskazuje, że "W razie niezłożenia odpisu wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania lub reklamacji, stosuje się art. 130." Art 130 k.p.c. wskazuje natomiast że, " 1. Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych ( brak wezwania do zapłaty ) lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. 

Po upływie terminu sąd zwraca pozew

Jeżeli przedsiębiorca w terminie tygodnia nie uzupełni braków ( nie dostarczy potwierdzenia nadanie lub odbioru wezwania do zapłaty ) wówczas sąd zwraca powodowi pozew bez podejmowana jakichkolwiek czynności. Powyższe wynika z art. 130 § 2 k.p.c. "Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu."

Wezwanie do zapłaty musi być pisemne

Zgodnie z regułą dowodową z art. 6 KC, to obowiązkiem wierzyciela będzie wykazanie, iż wezwanie do zapłaty zostało wystosowane i faktycznie doszło do drugiej strony. Aby udowodnić iż wezwanie do zapłaty zostało doręczone drugiej stronie powód musi załączyć do pozwu o zapłatę kopię wezwania oraz potwierdzenie nadani przesyłki ( potwierdzenie nadania lub odbioru listu poleconego ) 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: windykacja wezwanie do zapłaty
Ocena: 4,35
Mariusz Sząszor
Kancelaria Prawna Mariusz Sząszor. Główne obszary zainteresowań : prawa konsumenta, prawo rodzinne, prowadzenie działalności gospodarczej. Darmowych porad udzielam wyłącznie na forum internetowym.
PORADY: 94    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres