www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Studia prawnicze   »   Egzamin notarialny 2012 - kiedy i gdzie?

redaktor 10 maja 2012 Egzamin notarialny 2012 - kiedy i gdzie?

Zobacz:

Zawody prawnicze w Polsce

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 74 § 5 i art. 74a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu notarialnego dla osób, które odbyły aplikację notarialną oraz dla osób, o których mowa w art. 12 § 2 ustawy – Prawo o notariacie tj.:

 • doktorów nauk prawnych
 • osób, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu zatrudnione były na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora
 • osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z czynnościami wykonywanymi przez notariusza w kancelarii notarialnej, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej
 • osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów
 • osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki lub radcowski w zakresie, w którym ustawowo określony przedmiot zdanego przez nich egzaminu jest różny od zakresu prawa określonego w art. 71b § 4
 • osób, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
na dzień 4 września 2012 r. godz. 10.00 - część pierwsza, na dzień 5 września 2012 r. godz. 10.00 - część druga orazna dzień 6 września 2012 r. godz. 10.00 – część trzecia.
 
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu notarialnego należy złożyć w siedzibie komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na przeprowadzoną aplikację notarialną, a w przypadku osób, o których mowa w art. 12 § 2 ustawy – Prawo o notariacie, w siedzibie komisji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, przy czym w przypadku osób, które zdały egzamin: sędziowski, prokuratorski, adwokacki lub radcowski - wraz z oświadczeniem, czy wniosek dotyczy dopuszczenia do egzaminu w pełnym zakresie, czy też jako egzaminu uzupełniającego.
 
Egzamin zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne mieszczące się w siedzibach izb notarialnych w:
I. Gdańsku z siedzibą w Sopocie, ul. Jagiełły 10, kod 81-757 Sopot, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Białymstoku i Gdańsku.
II. Krakowie, ul. Rynek Główny 23, kod 31-008, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Krakowie i Rzeszowie.
III. Poznaniu, ul. ul. Piękna 41, kod 60-589, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Łodzi, Poznaniu i Szczecinie.
IV. Warszawie, ul. Karwińska 3, kod 02-639, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Lublinie i Warszawie.
V. Wrocławiu, ul. Św. Antoniego 31, kod 50-073, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Katowicach i Wrocławiu.

Termin
 
Wnioski o dopuszczenie do egzaminu notarialnego należy składać w terminie do dnia 21 lipca 2012 r. - przez osoby, o których mowa w art. 12 § 2 ustawy - Prawo o notariacie oraz w terminie do dnia 14 sierpnia 2012 r. - przez osoby, które odbyły aplikację notarialną.Termin dla osób, o których mowa w art. 12 § 2 ustawy - Prawo o notariacie, tj. 21 lipca 2012 r. pomimo, iż wypada w sobotę - dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy - jako termin prawa materialnego, nie podlega wydłużeniu do dnia 23 lipca 2012 r., stosownie do art. 57 § 4 k.p.a.
 
Opłata
 
Opłata egzaminacyjna wynosi 1125,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych, zero groszy).Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin notarialny”.
 
Wymagane dokumenty

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego należy dołączyć:
I. w przypadku osób, które odbyły aplikację notarialną:
- zaświadczenie o odbyciu aplikacji notarialnej,
- oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin notarialny.
II. w przypadku osób, o których mowa w art. 12 § 2 ustawy – Prawo
o notariacie:
- kwestionariusz osobowy,
- życiorys,
- oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin notarialny,
- 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
oraz w zależności od przesłanek uprawniających do przystąpienia do egzaminu:  
- dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych lub zdanie odpowiednio egzaminu: sędziowskiego, prokuratorskiego, adwokackiego lub radcowskiego,
- dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 12 § 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora,
- dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia lub wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z czynnościami wykonywanymi przez notariusza na podstawie umów cywilnoprawnych w kancelarii notarialnej,
- dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów, w tym zaświadczenie kierownika urzędu,
- dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Zobacz także:

Egzamin notarialny 2012 - wykaz tytułów aktów prawnych

Żródło: Ministerstwo Sprawiedliwości - www.ms.gov.pl

 


 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: egzamin terminy egzamin notarialny zawody prawnicze
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres