www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Studia prawnicze   »   Egzamin wstępny na aplikację notarialną 2012 - wykaz aktów prawnych

redaktor 15 marca 2012 Egzamin wstępny na aplikację notarialną 2012 - wykaz aktów prawnych

Na podstawie art. 71c § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 198, poz. 1158, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów notarialnych podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2012 r. 

 • 1.    ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • 2.    ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
 • 3.    Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 • 4.    ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • 5.    ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • 6.    ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 • 7.    ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 • 8.    ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
 • 9.    ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • 10.    ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów,
 • 11.    ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 • 12.    ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
 • 13.    ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
 • 14.    ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
 • 15.    ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • 16.    ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • 17.    ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • 18.    ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
 • 19.    ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie,
 • 20.    ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 • 21.    Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 • 22.    ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 • 23.    ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
 • 24.    ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 • 25.    ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 • 26.    ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,
 • 27.    ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • 28.    ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • 29.    ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 • 30.    ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,
 • 31.    ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • 32.    ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • 33.    ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • 34.    ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • 35.    ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 • 36.    ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • 37.    ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • 38.    rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
 • 39.    ustawa z dnia z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • 40.    ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 • 41.    rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów,
 • 42.    rozporządzenie nr 2157/2001/WE z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001),
 • 43.    ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 • 44.    ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
 • 45.     Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu,
 • 46.    ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze,
 • 47.    ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • 48.    ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,
 • 49.    ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • 50.    ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej,
 • 51.    ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 • 52.    ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • 53.    ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe.

Żródło:  Ministerstwo Sprawiedliwości -  www.ms.gov.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: terminy egzaminy prawnicze akty prawne
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres