www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Postępowanie cywilne   »   Egzekucja komornicza 2016 ? nowe zasady (3)

wanda50plus 30 września 2016 Egzekucja komornicza 2016 ? nowe zasady (3)

Wprowadziła ją Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2015.1311 (ustawa).

Oprócz komorniczego wyjawienia majątku dłużnika i złożenia skargi na czynności komornika do sądu za pośrednictwem  kancelarii komorniczej ustawa nowelizująca wprowadziła zmiany w egzekucji z rachunków bankowych.

Sprawdż:

Egzekucja komornicza 2016 – nowe zasady (1)
Egzekucja komornicza 2016 – nowe zasady (2)

Kwota wolna od zajęcia

Znowelizowany został art. 54 ust. 1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. 2015.128) oraz art. 28 Ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. 2013.1450). Określają one wysokość kwoty wolnej od zajęcia komorniczego.

Prawo bankowe: Poprzedni przepis

Do dnia 8 września 2016 z art. 54 ust. 1 Prawa bankowego środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, były wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

... i jego nowa treść

Od dnia 8 września 2016 r. ustawodawca zmienił tenże przepis prawny. Brzmi on teraz następująco: „Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy”.

Rachunek bankowy w SKOK-u

Niniejszą ustawą został znowelizowany także art. 28 Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych  w którym czytamy: „Oszczędności członka kasy złożone w kasie, niezależnie od liczby dowodów na złożone oszczędności, zapisuje się na imiennym rachunku członka kasy i są one wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.”.

Co to oznacza

W roku 2016 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1.850 zł (Dz.U. 2015.1350). Z dniem 8 września br. kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego rachunku bankowego dłużnika wynosi w każdym miesiącu kalendarzowym 75% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.  Jest to kwota 1. 387,50 zł. Podane obie kwoty są wartością brutto.

Co istotne, 75% płacy minimalnej komornik pozostawi nie na każdym z rachunków bankowych dłużnika, tylko na wszystkich jakie posiada w danym banku np. konto osobiste, lokata terminowa. Dotyczy to także rachunków bankowych prowadzonych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych  (SKOK-i).

Podstawa prawna:

- art. 54 ust. 1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. 2015. 128)

- art. 28 Ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. 2013.1450)

Stan prawny na 8 września 2016 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: prawo bankowe postępowanie egzekucyjne poradnik dłużnika prawo 2016 egzekucja komornicza - zmiany
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres