www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Alimenty   »   Egzekucja należności alimentacyjnych z emerytury dłużnika bez udziału komornika ? czy jest możliwa?

wanda50plus 14 września 2014 Egzekucja należności alimentacyjnych z emerytury dłużnika bez udziału komornika ? czy jest możliwa?

Na wniosek wierzyciela alimentacyjnego tj. rodzica reprezentującego małoletnie dziecko w sprawie o alimenty lub pełnoletniego dziecka Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona potrąceń z emerytury dłużnika na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych bez przeprowadzania postępowania egzekucyjnego.

Zobaczmy regulację prawną

Na niniejszą czynność zezwala art. 139  ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn: Dz.U. z 2013 r. , poz. 1440). Z jego treści wynika, że ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie - po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych  organ rentowy potrąci należności alimentacyjne na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego. Będzie nim prawomocny wyrok zasądzający alimenty  z nadaną mu z urzędu klauzulą wykonalności.

Co ważne, przy dokonywaniu potrąceń, o których mowa w ust. 1 pkt 4, ZUS potrąci w pierwszej kolejności alimenty zaległe za okres wskazany w tytule wykonawczym, pod warunkiem uzyskania od wierzyciela oświadczenia, że nie zostały w inny sposób uiszczone przez dłużnika ( art. 139 ust. 4 ustawy) .

Ważne!

Jeżeli należności alimentacyjne, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 4, mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie tych należności, potrącenia ustala się proporcjonalnie do wysokości udziału każdej z tych należności w łącznej sumie należności określonych w tytułach wykonawczych dla bieżących należności (art. 140 ust. 5 ustawy).

Potrącenie na wniosek wierzyciela alimentacyjnego

W celu dokonania przez organ rentowy  potracenia  części  emerytury dłużnika  na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych bez udziału komornika konieczny jest wniosek wierzyciela alimentacyjnego.

Powinien on zawierać:

1) miejscowość i datę,

2) oznaczenie wierzyciela  alimentacyjnego ( imię, nazwisko, adres ),

3) nazwę i adres  oddziału ZUS dłużnika,

4) tytuł wniosku: Wniosek o potrącenie wierzytelności alimentacyjnych z emerytury dłużnika

5) treść wniosku,

6) podpis wierzyciela  alimentacyjnego lub osoby działającej w jego imieniu ( rodzic reprezentujący małoletnie dziecko)

7) załącznik: tytuł wykonawczy 

Zobacz:

Wniosek o potrącenie wierzytelności alimentacyjnych z emerytury dłużnika - wzór

Kwota wolna od potrąceń

Z art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy  ZUS dokona potrąceń alimentacyjnych   do wysokości 60 % świadczenia . Zachowa również  kwotę wolną od potrąceń . Wynosi ona 50% kwoty najniższej emerytury lub renty - zależnie od rodzaju pobieranego przez emeryta (rencistę) świadczenia - przy potrącaniu (art. 141 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy).

Na podstawie  art. 141 ust. 3 ustawy kwoty wolne od potrąceń i egzekucji ustala się dla emerytur i rent wraz ze wszystkimi wzrostami, zwiększeniami, dodatkami oraz innymi świadczeniami wypłacanymi wraz z emeryturą lub rentą na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem świadczeń rodzinnych oraz dodatku dla sierot zupełnych, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku weterana poszkodowanego.

WAŻNE!

Jeżeli podane tutaj informacje są niewystarczające

Zadaj pytanie na forum

Podstawa prawna:

- art. 139 ust. 1 pkt 4, art. 140 ust. 1 pkt 1 , art. 140 ust. 4 pkt 2 art. 140 ust. 5,  art. 141 ust. 1 pkt 1 lit. b) , art. 141 ust. 3 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440)

Stan prawny na 14 września 2014 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: egzekucja alimentów poradnik alimentacyjny poradnik wierzyciela potrącenia z emerytury
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres