www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   ZUS / Ubezpieczenia społeczne   »   Emerytury i renty 2017 : podwyższenie świadczeń, waloryzacja

redaktor 30 grudnia 2016 Emerytury i renty 2017 : podwyższenie świadczeń, waloryzacja

Od 1 marca 2017 roku wzrosną najniższe emerytury i renty oraz zmienią się zasady ich waloryzacji. Poniżej informacja Kancelarii Prezydenta o podpisanej ustawie zmieniającej.

Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w dwóch obszarach – ustalania wysokości najniższych świadczeń emerytalnych i rentowych oraz waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w roku 2017.

W odniesieniu do pierwszego z ww. zakresów, ustawa zmieniająca przewiduje podwyższenie:

1) kwoty najniższej emerytury, najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz najniższej renty rodzinnej, przysługujących z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – do wysokości 1 000 zł miesięcznie (obecnie jest to 880,45 zł miesięcznie);

2)  kwoty najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, przysługującej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – do wysokości 750 zł miesięcznie (obecnie jest to 675,13 zł miesięcznie).

Druga ze zmian polega na modyfikacji, w 2017 roku, mechanizmu waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych przysługujących z powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego, systemu ubezpieczenia społecznego rolników oraz systemu zaopatrzeniowego. Ww. zmiana sprowadza się do zachowania dotychczasowej zasady procentowego podwyższenia świadczeń (o ten sam procent dla wszystkich świadczeniobiorców), w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2017 r., z jednoczesnym ustanowieniem progu minimalnego wzrostu świadczenia na poziomie 10 zł.

Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza następujące rozwiązania:

1) wysokość wszystkich świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podnosi w ramach waloryzacji wskaźnikiem 100,73%, z tym, że podwyżka wynikająca z waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż 10 zł (proporcjonalnie mniej przy emeryturach częściowych i rentach z tytułu częściowej niezdolności do pracy);

2)  w analogiczny sposób podnosi wysokość wszystkich emerytur i rent, w tym emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz świadczeń pozaubezpieczeniowych: emerytur pomostowe, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent dla kombatantów oraz inwalidów wojennych i wojskowych

3) podwyższa wskaźnikiem 100,73% świadczenia niższe od świadczeń najniższych (bez wymaganego stażu pracy gwarantującego wypłaty świadczenia najniższego);

4) podwyższa wskaźnikiem 100,73%, z zastosowaniem minimalnej gwarantowanej podwyżki z tytułu waloryzacji, świadczenia i zasiłki przedemerytalne; waloryzacja polegać będzie na dodaniu do kwoty świadczenia kwoty 10 zł; kwotę świadczenia gwarantowaną do wypłaty, w przypadku gdy osoba uprawniona osiąga przychód w wysokości skutkującej zmniejszeniem wysokości świadczenia, podwyższono do 520 zł;

5)  podwyższa wskaźnikiem 100,73% dodatki;

6) podnosi, do wysokości 1 000 zł, przysługujące z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (bez dodatków), oraz do wysokości 750 zł – renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

7)  podnosi z kwoty 741,35 zł do kwoty 840 zł, tj. o 98,65 zł, renty socjalne (84% emerytury najniższej).

Ustawa zmieniająca wprowadza również mechanizm waloryzacji w systemie ubezpieczenia społecznego rolników. Obecnie podwyższanie świadczeń w ramach waloryzacji w tym systemie odbywa się poprzez przeliczenie świadczenia w oparciu o aktualną emeryturę podstawową, którą zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, stanowi wysokość najniższej emerytury, określonej w art. 85 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawodawca rezygnuje z powiązania świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego rolników z aktualną wysokości najniższej emerytury z powszechnego systemu emerytalnego. Konsekwencją powyższego jest zmiana definicji emerytury podstawowej. Zgodnie z nową definicją, będzie to kwota 882,56 zł miesięcznie (tj. wysokość najniższej emerytury na dzień 28 lutego 2017 r.), która podlegać będzie waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Emerytura podstawowa służyć będzie do obliczania nowo przyznawanych świadczeń. Z kolei świadczenia już przyznane podlegać będą mechanizmowi waloryzacji, polegającemu na pomnożeniu kwoty świadczenia przez wskaźnik waloryzacji, określony w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłaszał będzie nową wysokość emerytury podstawowej, na co najmniej 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji.

Jednocześnie świadczenia emerytalne i rentowe z systemu ubezpieczenia społecznego rolników zostaną podniesione, analogicznie jak w powszechnym systemie ubezpieczenia społecznego, nie mniej niż o kwotę 10 zł. Zachowana zostanie również zasada, że emerytury i renty nie będą niższe niż 1 000 zł, z wyjątkiem emerytury częściowej, świadczeń wypłacanych w zbiegu oraz świadczeń, których wypłata została zawieszona.

Ustawa wchodzi w życie zasadniczo z dniem 1 marca 2017 r.

Zobacz także:

Minister Elżbieta Rafalska: od przyszłego roku najniższa emerytura to 1 tys. zł
Najniższa emerytura w 2017 r. wyniesie 1.000 zł

Źródło: Kancelaria Prezydenta - www.prezydent.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: emerytura waloryzacja renta rząd prawo 2017
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres