www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Pozostałe   »   Wskaźniki i stawki   »   Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2014 roku?

redaktor 19 lipca 2014 Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2014 roku?

Zasiłek waloryzowany

Na podstawie  art. 72 ust. 6 Ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn: Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), z dniem 1 czerwca każdego roku kalendarzowego zasiłki są waloryzowane o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym. Co ważne, nie dokonuje się waloryzacji zasiłków, gdy wskażnik ten  nie zmienił się lub zmniejszył się. Niniejszy przepis ma odpowiednie zastosowanie  do stypendiów oraz dodatków aktywizacyjnych.

Z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r.  (M.P. 2014.94) wynika, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2013 r. w stosunku do 2012 r. wyniósł 100,9 % (wzrost cen o 0,9%).

Kwota po waloryzacji

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych od dnia 1 czerwca 2014 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych przyznanego:

1) po dniu 31 grudnia 2009 r., wynosi:

a) 831,10 zł – w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku,

b) 652,60 zł – w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku,

2) do dnia 31grudnia 2009 r., wynosi 666,60 zł.

Podane kwoty stanowią wartość brutto.

Niniejsze  obwieszczenie zostało wydane na podstawie art. 72 ust. 8 w powiązaniu z  art. 72 ust.1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.). Jego publikacja znajduje się w Dzienniku  Urzędowym  RP „Monitor Polski” 2014 pod pozycją 367.

Porównaj:
Od 1 czerwca 2013 roku wzrośnie zasiłek dla bezrobotnych

Zobacz także:
Umowa o dzieło a zasiłek dla bezrobotnych

Niejednakowa wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku dla osób bezrobotnych z prawem do zasiłku  uzależniona jest od  okresu, który uprawnia do zasiłku.

W przypadku, gdy okres uprawniający do zasiłku jest krótszy niż  5 lat wtedy, zasiłek przysługuje w wysokości 80% kwoty zasiłku podstawowego:

a)  w okresie pierwszych trzech miesięcy  – 664,90 zł,
b)  w okresie kolejnych  miesięcy posiadania prawa do zasiłku – 522,10 zł.

Jeżeli bezrobotny legitymuje się co najmniej 5 letnim okresem uprawniającym do zasiłku z PUP, wtedy ma prawo do zasiłku podstawowego:

a)  w okresie pierwszych trzech miesięcy  – 831,10 zł,
b)  w okresie kolejnych  miesięcy posiadania prawa do zasiłku – 652,60 zł.

W sytuacji, gdy, osoba bezrobotna posiada  o najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, wówczas przysługuje podwyższony zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 120% kwoty zasiłku podstawowego:

a)  w okresie pierwszych trzech miesięcy –  997,40 zł,
b)  w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku –  783,20 zł.

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Na podstawie art. 73 ust. 1 niniejszej ustawy okres pobierania zasiłku wynosi:

1) 180 dni - dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;

2) 365 dni – dla bezrobotnych:

a) zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub

b) powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20 - letni okres uprawniający do zasiłku, lub którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do  15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego, lub

d) samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Stypendium dla bezrobotnych

Stypendium dla bezrobotnych po waloryzacji wynosi od 1 czerwca 2014 roku :

1) w okresie odbywania szkolenia 120 % zasiłku – 997, 40 zł,

2) w okresie przygotowania zawodowego dorosłych 120 % zasiłku  – 997, 40 zł,

3) w okresie odbywania  stażu 120 % zasiłku – 997, 40 zł.

Podstawa prawna:

1)  art. 72 ust. 1 – 4, ust. 6 – 9 , art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.),

2) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2013 r. (M.P. z 2014 r. , poz. 94).

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. z 2013 r, poz. 699),

4) Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 maja 2014r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych od dnia 01.06.2014 roku (M.P. z  2014 r., poz. 367).

Żródło: http://www.psz.praca.gov.pl/

Stan prawny na 1 czerwca 2014 roku 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: bezrobocie zasiłek dla bezrobotnych PUP stypendium dla bezrobotnych
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres