www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Pozostałe   »   Pozostałe   »   Interpelacja nr 7704 w sprawie zajęcia komorniczego konta bankowego na które wpływają alimenty

redaktor 27 października 2012 Interpelacja nr 7704 w sprawie zajęcia komorniczego konta bankowego na które wpływają alimenty

Ministerstwo wyjasnia:

"(...) w razie skierowania egzekucji do świadczeń alimentacyjnych K.p.c. przyznaje osobie uprawnionej do tych świadczeń stosowane środki obrony.

Jeżeli komornik, prowadząc egzekucję przeciwko przedstawicielowi ustawowemu małoletniego, dokona zajęcia pieniędzy (w gotówce) otrzymanych przez tego przedstawiciela tytułem alimentów należnych dziecku (pieniądze jako rzeczy ruchome podlegają zajęciu przy egzekucji z ruchomości), zgodnie z art. 852 § 2 K.p.c. osoba trzecia (w tym przypadku małoletni reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego) ma możliwość zgłoszenia zarzutu, że przysługuje mu do zajętych pieniędzy prawo stanowiące przeszkodę do wydania ich wierzycielowi egzekwującemu. Zobowiązuje to komornika do złożenia zajętych pieniędzy na rachunek depozytowy sądu. Sąd postanowi wydać pieniądze wierzycielowi egzekwującemu, jeżeli w ciągu miesiąca od złożenia ich na rachunek depozytowy sądu nie będzie złożone orzeczenie właściwego sądu zwalniające od zajęcia lub wstrzymujące wydanie pieniędzy. Zatem przedstawiciel ustawowy małoletniego powinien wytoczyć w jego imieniu (na podstawie art. 841 K.p.c.) powództwo o zwolnienie zajętych pieniędzy od egzekucji (tzw. powództwo ekscydencyjne). Wyrok uwzględniający powództwo o zwolnienie zajętych pieniędzy od egzekucji lub postanowienie sądu zawieszające postępowanie egzekucyjne w celu zabezpieczenia roszczenia (art. 755 § 1 pkt 3 K.p.c.) należą do orzeczeń, o których mowa w art. 852 § 2 zd. 2 K.p.c.

Komornik prowadzący przeciwko przedstawicielowi ustawowemu małoletniego egzekucję z rachunku bankowego dokonuje zajęcia wierzytelności znajdujących się na tym rachunku. Zajęcie obejmuje wszystkie kwoty wpływające na rachunek po jego dokonaniu. W razie zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego, na który wpływają m.in. alimenty na rzecz dziecka, wpłacona z tego tytułu suma podlega egzekucji na ogólnych zasadach. Jednakże i w tym przypadku osoba trzecia (małoletni reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego) nie jest pozbawiona środków obrony przed prowadzoną egzekucją. Tak jak w przypadku egzekucji z ruchomości środkiem prawnym umożliwiającym zwolnienie tych świadczeń spod egzekucji jest powództwo ekscydencyjne (art. 841 K.p.c.).

Omówione wyżej środki obrony przysługujące osobie uprawnionej do świadczeń alimentacyjnych w razie skierowania egzekucji do tych świadczeń należy uznać za wystarczające.

Należy również zauważyć, że niezależnie od wskazanych wyżej środków obrony przed egzekucją istnieją inne możliwości, które pozwalają uniknąć ryzyka związanego z ewentualnym skierowaniem egzekucji do świadczeń alimentacyjnych. Osoba zobowiązana do płacenia alimentów na rzecz małoletniego może przekazywać należności z tego tytułu także na rachunek bankowy, bez niebezpieczeństwa, że kwoty tam przekazane zostaną zajęte w drodze egzekucji prowadzonej przeciwko osobie, do rąk której alimenty są płacone. Taką możliwość stwarza otwarcie małoletniemu przez jego przedstawiciela ustawowego (najczęściej osobę, do której rąk ma następować wpłata) oddzielnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, na który będą wpłacane należności alimentacyjne (art. 58 ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.). Uprawnionym do pobierania pieniędzy z takiego rachunku będzie przedstawiciel ustawowy małoletniego (natomiast sam małoletni po ukończeniu przez niego trzynastego roku życia, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jego przedstawiciel ustawowy). Wydaje się, że niekorzystanie z tej możliwości przez przedstawiciela ustawowego małoletniego (mającego świadomość, że przeciwko niemu jako dłużnikowi może zostać wszczęte postępowanie egzekucyjne) mogłoby być uznane za niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku należytej staranności w sprawowaniu pieczy nad dzieckiem".

Żródło: www.sejm.gov.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: sąd egzekucja komornicza interpelacja poradnik alimentacyjny
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres