www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo podatkowe   »   Podatek dochodowy   »   Jak osoba mieszkająca za granicą powinna opodatkować przychód uzyskany w Polsce ?

prawnik 16 marca 2012 Jak osoba mieszkająca za granicą powinna opodatkować przychód uzyskany w Polsce ?

Pytania:

1) Czy podatek od odsetek uzyskanych z udzielonych pożyczek za pośrednictwem portalów social lending mogę rozliczyć za pomocą PIT-38, wpisując odpowiednią kwotę w poz. 38 tegoż PIT-u ?
2) Ponieważ w Rosji pracuję jako misjonarz (zakonnik), nie otrzymuję żadnego wynagrodzenia i w związku z tym tutaj w Rosji nie płacę również żadnych podatków. A więc we wszystkich pozycjach PIT-38, w których mówi się o podatku zapłaconym poza granicami RP powinienem wpisać wartość "0"?
3) Powinienem więc wypełniać załącznik PIT/ZG do PIT-38, jeżeli nie uzyskałem poza granicami RP żadnych dochodów i poza granicami RP nie został odprowadzony żaden podatek od dochodu?
4) Czy mam obowiązek wypełnić NIP-3? Poza granicami Polski, jako członek zgromadzenia misyjnego, nie uzyskuję żadnych dochodów i w związku z tym poza granicami Polski nie płacę nigdzie podatków. Jedyny dochód uzyskany w 2009 r. to odsetki od udzielonych pożyczek za pośrednictwem portalu social lending, z których chciałbym odprowadzić podatek.
5) Jeżeli jestem zobowiązany wypełnić NIP-3 (mam stałe zameldowanie na terenie Polski w domu rodzinnym, pozwolenie na stały pobyt w Rosji, gdzie nie uzyskuję żadnych dochodów i nie płacę podatków i w najbliższych latach nie planuję powrotu do Polski), czy w tej sytuacji powinienem w NIP-3, w poz. 6 zaznaczyć kwadrat nr 2?
6) Aby uzyskać pozwolenie na stały pobyt na terenie Federacji Rosyjskiej, byłem zobowiązany zarejestrować się w Urzędzie Skarbowym w Rosji i uzyskałem tam numer identyfikacji podatkowej, mimo że nie płacę w Rosji żadnych podatków. W NIP-3 powinienem więc wypełnić w części B.3 pozycje 22 i 23?
7) W części B.4 formularza NIP-3 wpisuję adres mojego aktualnego zamieszkania na terenie Federacji Rosyjskiej, który jest również moim adresem korespondencyjnym, a w części B.5 adres mojego stałego zameldowania w Polsce?

Odpowiedź:

Co do zasady osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, natomiast osoby fizyczne, które nie mają na terytorium RP miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP (art. 3 ust. 1 i ust. 2 a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Oznacza to, że nierezydenci winni zapłacić w Polsce podatek dochodowy jedynie od dochodów (przychodów) uzyskanych na terenie kraju. Dochody (przychody) uzyskane ze źródeł zagranicznych są opodatkowane w krajach uzyskania dochodu (przychodu). Stosownie do przepisu art. 30a ust. 2 ww. ustawy w omawianym przypadku należy uwzględnić umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartą dnia 22 maja 1992 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. Nr 125, poz. 569). Na mocy przepisu art. 8 ww. umowy odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Jednakże odsetki takie mogą być również opodatkowane w umawiającym się Państwie, w którym powstają i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, lecz podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10 procent kwoty brutto tych odsetek.

Należy złożyć NIP-3, z zaznaczeniem w pozycji nr 6 kwadratu nr 1 i z podaniem w części B.3 poz. 22: Rosja, poz. nr 23: nr identyfikacji podatkowej w Rosji. W części B.4 wpisać jako adres zamieszkania - adres w Rosji, będący równocześnie adresem korespondencyjnym, w części B.5 wpisać adres zameldowania w Polsce.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach uprzejmie wyjaśnia, że na podstawie przepisów art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w przypadku, gdy istnieją wątpliwości co do zakresu stosowania prawa podatkowego- podatnik ma prawo wystąpić do właściwego organu o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, na wniosku ORD-IN. Wnioskodawca, który ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej winien skierować wniosek do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock. Druki wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł., której należy dokonać w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku; jeżeli w jednym wniosku wystąpi więcej niż jedno zapytanie, pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego, czyli wielokrotność 40 zł. Opłatę od wniosku uiszcza się gotówką w kasie organu właściwego do wydania interpretacji indywidualnej lub na jego rachunek.

Źródło: www.izbaskarbowa.lodz.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: podatek dochodowy przychód
Ocena: 3,22
Prawnik
PORADY: 1289    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres