www.prawnik-online.eu   »   Własna firma   »   Księgowość   »   Koszty w firmie   »   Jak rozliczyć zakup komputera - koszty ? amortyzacja ?
ifirma - mała księgowość internetowa

redakcja 21 listopada 2011 Jak rozliczyć zakup komputera - koszty ? amortyzacja ?

Kopmuter do 3500zł 

Kupno komputera o wartości do 3,5 tysiąca złotych możemy zaliczyć wprost do kosztów uzyskania przychodów, oczywiście w miesiącu, w którym dokonano zakupu. W takim razie nie wpisujemy go do ewidencji środków trwałych, tylko w rejestrze wyposażenia (jeśli nasza firma prowadzi księgę przychodów i rozchodów). Jeśli taki komputer (do 3,5 tys. zł) potraktujemy jako środek trwały, możemy w miesiącu jego kupna dokonać jego jednorazowej amortyzacji.

Ustalenie początkowej wartości komputera (czy szerzej - sprzętu i oprogramowania komputerowego) jest niezmiernie ważne, albowiem nie zawsze wystarczy brać pod uwagę tylko cenę wyszczególnioną na fakturze. Wartość początkową komputera stanowią oprócz jego ceny (umniejszonej o odliczony VAT), także inne koszty związane z zakupem: koszty transportu, montażu, instalacji (także programów, które nie stanowią odrębnych składników majątku trwałego).
Poważne problemy pojawiają się w momencie, gdy chcemy ustalić, które elementy sprzętu komputerowego można traktować jako odrębne środki trwałe. W urzędowej Klasyfikacji Środków Trwałych w rodzaju 491 wyszczególniono "zespoły komputerowe", zatem obiektem, czyli pojedynczym środkiem trwałym, jest:
- albo cały zespół komputerowy służący do przetwarzania informacji, złożony z jednostki centralnej i fizycznie do niej podłączonych jednostek zewnętrznych (tzw. obiekt zbiorczy),
- albo poszczególna maszyna i urządzenie wydzielone w osobne jednostki.
To bardzo istotne rozróżnienie, albowiem fiskus najczęściej upiera się przy tym, że np. drukarka albo klawiatura komputerowa to sprzęt niesamodzielny, taki, który nie jest zdatny do użytku bez innych urządzeń.
Jednak w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 kwietnia 2001 r. wskazano na precedens, gdy drukarka może być traktowana jako samodzielny sprzęt komputerowy (samodzielny środek trwały) - wówczas, gdy nie współpracuje ona z jednym wyłącznie komputerem, ale z kilkoma (w sieci).
Zespoły komputerowe można amortyzować na trzy różne sposoby: albo jednorazowo (jak pisaliśmy wyżej), albo liniowo, albo degresywnie. Jeżeli środek trwały ma wartość przekraczającą 3,5 tysiąca złotych, najlepiej dokonywać amortyzacji metodą liniową (stosując podstawową stawkę amortyzacyjną - 30% rocznie. Od 1 stycznia br. istnieje możliwość podwyższania stawki już od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wprowadzenia komputera do rejestru środków trwałych. Przegapienie tego momentu skutkuje tym, że naliczanie amortyzacji według stawki podwyższonej można rozpocząć dopiero od następnego roku podatkowego.
Przy metodzie degresywnej naliczanie amortyzacji odbywa się według stawki podwyższonej o współczynnik 2,0. Z ważnym zastrzeżeniem: podstawa naliczania jest identyczna jak przy metodzie liniowej tylko w pierwszym roku, w następnych latach odpisy nalicza się od tej wartości pomniejszonej o amortyzację już dokonaną. Generalnie odpisy amortyzacyjne można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów co miesiąc, raz na kwartał lub - jednorazowo - na koniec roku.
Jeżeli zakup programów komputerowych lub systemów nie zostanie zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych, może być potraktowany jako bezpośredni koszt. Licencji i praw autorskich do programów komputerowych można nie amortyzować, jeśli ich wartość początkowa nie przekracza 3,5 tysiąca złotych.
Często zdarza się tak, że prywatny sprzęt komputerowy jest wykorzystywany do celów służbowych. W takich przypadkach wydatek na taki sprzęt można (przynajmniej w części) zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Trzeba jednak wpisać go do ewidencji środków trwałych. Trzeba przy tym pamiętać, że tak wykorzystywany sprzęt komputerowy powinien być w firmie wykorzystywany co najmniej przez rok. Jeśli mamy jednoosobową firmę, wystarczy sporządzić pisemne oświadczenie podatnika o przekazaniu danego sprzętu na cele firmy, jeśli dzieje się to w spółce cywilnej, należy wnieść go w formie tzw. wkładu materialnego (rzeczowego) do spółki. Osobny problem może stanowić ustalenie wartości początkowej tak przekazanego sprzętu komputerowego (cena nabycia uwidoczniona na rachunku, umowie kupna-sprzedaży, albo samodzielnie dokonana wycena uwzględniająca jednak cenę rynkową i stopień zużycia).

Źródło : http://poradnikhandlowca.pl
OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: koszty komputer zakup komputera
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres