www.prawnik-online.eu   »   Własna firma   »   Księgowość   »   Formy opodatkowania   »   Karta podatkowa.
ifirma - mała księgowość internetowa

redakcja 26 lutego 2011 Karta podatkowa.

Przepisy dotyczące karty podatkowej szczegółowo określają też zakres i rozmiary poszczególnych rodzajów działalności oraz warunki, w jakich dana działalność powinna być prowadzona, by możliwe było opodatkowanie w tej formie. Możesz nią opodatkować m.in. usługi zegarmistrzowskie, usługi tapicerskie czy usługi krawieckie, handel detaliczny, działalność gastronomiczną (bez możliwości sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%), rozrywkową, usługi transportowe (prowadzenie taksówki), wolny zawód. by rozliczać się w formie karty podatkowej, musisz spełnić przede wszystkim następujące warunki: prowadząc działalność nie możesz korzystać z usług innych firm (z wyjątkiem usług specjalistycznych),a także zatrudniać osób na umowę zlecenia i umowę o dzieło do wykonywania prac związanych z twoją działalnością. Możesz natomiast zatrudniać osoby na umowę o pracę. Musisz tylko pamiętać o limitach zatrudnienia przy poszczególnych rodzajach działalności, twój współmałżonek nie może prowadzić działalności gospodarczej w tym samym zakresie co ty. Dozwolone jest natomiast, aby współmałżonek pracował razem z tobą.

Pamiętaj! Jeżeli chcesz płacić podatek dochodowy w formie karty podatkowej, to do 20 stycznia roku podatkowego lub przed rozpoczęciem działalności musisz złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego wniosek o opodatkowanie w tej formie (służy do tego specjalny formularz PIT-16).

Naczelnik, po rozpatrzeniu wniosku, wyda decyzję ustalającą wysokość podatku w formie karty podatkowej na dany rok lub decyzję odmowną, jeżeli stwierdzi brak warunków do zastosowania opodatkowania w tej formie. Od decyzji naczelnika masz prawo się dwołać do dyrektora izby skarbowej w terminie 14 dni od jej doręczenia. Jeżeli otrzymałeś pozytywną decyzję urzędu, a z jakichś przyczyn chcesz zrezygnować z tej formy opodatkowania, to masz do tego prawo pod warunkiem, że poinformujesz o zrzeczeniu się tej formy opodatkowania właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. W przypadku gdy w kolejnych latach chcesz być nadal opodatkowany w formie karty podatkowej, a podane w pierwszym wniosku dane nie uległy zmianie, nie musisz ponownie składać wniosku o zastosowanie tej formy. Z początkiem nowego roku podatkowego, naczelnik wyda nową decyzję ustalającą wysokość podatku w formie karty podatkowej na ten rok.

Wysokość podatku zależy od:
rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, liczby mieszkańców miejscowości, na terenie której prowadzimy działalność. Wysokość podatku nie zależy więc od wysokości uzyskanego przez ciebie przychodu (dochodu) z działalności. Ustaloną przez naczelnika urzędu skarbowego kwotę podatku pomniejszoną o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki wpłacasz na rachunek lub w kasie urzędu do dnia 7 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień — do 28 grudnia roku podatkowego.

Uwaga! Jeżeli wybrałeś kartę podatkową, to nie masz prawa do żadnych ulg i odliczeń z wyjątkiem odliczenia od podatku zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Opłacając podatek dochodowy w formie karty podatkowej nie musisz składać zeznania podatkowego a zapłaconą i odliczoną kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne powinieneś wykazać w rocznej deklaracji (PIT-16A). Deklarację tę musisz złożyć w urzędzie skarbowym do 31 stycznia roku następnego. Jeśli natomiast osiągnąłeś też inne dochody poza działalnością gospodarczą, np. ze stosunku pracy, to musisz złożyć zeznanie właściwe dla rozliczenia tych dochodów — w tym przypadku PIT-37.

Źródło : http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/wybor_opodat_2011_www.pdf

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: działalność gospodarcza karta podatkowa formy opodatkowania
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres