www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Pozostałe   »   Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko?

wanda50plus 20 grudnia 2010 Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko?


W jakich sytuacjach ?

W świetle artykułu  32  ust.  1 pkt 1  Ustawy  z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz.U. z  2010 r. nr 77, poz.  512 (dalej: ustawa zasiłkowa) zasiłek opiekuńczy nad zdrowym  dzieckiem do ukończenia 8 lat przysługuje wtedy, gdy: 

a) następuje nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza;
b) ma miejsce poród lub choroba małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem;
c) małżonek ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem przebywa   w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

Zasiłek tylko dla jednego z rodziców dziecka

Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy zasiłkowej prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje na:
1) dziecko własne ubezpieczonego;
2) dziecko małżonka ubezpieczonego;
3) dziecko przysposobione;
4) dziecko przyjęte na wychowanie i utrzymanie

Co istotne, jeśli oboje rodzice są ubezpieczeni, wówczas zasiłek opiekuńczy może otrzymać  tylko ten rodzic, który wystąpi z wnioskiem do jego uzyskania (druk  ZUS Z  -15) . Zasiłek opiekuńczy na dziecko zdrowe mieści się  w rocznym limicie  60 dni jako zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny (art. 33  ust. 2 ustawy zasiłkowej).  W przypadku  niewykorzystania   go  w danym roku kalendarzowym nie przechodzi  na  rok następny.

Ważne!

Uzasadnienie konieczności sprawowania przez ubezpieczonego osobistej opieki nad dzieckiem zdrowym  ma miejsce w przypadku, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy pozostają  z nim we wspólnym gospodarstwie  domowym i mogą zapewnić opiekę zdrowemu dziecku  w przypadkach  podanych w  art. 32  ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej. O tym, że, jest lub nie ma domownika mogącego zapewnić opiekę dziecku w danym okresie ubezpieczony podaje we wniosku do uzyskania zasiłku opiekuńczego. Powyższe nie odnosi się do dziecka w wieku do 2 lat (art. 34  ustawy zasiłkowej).

Jakie dokumenty są potrzebne do wypłaty zasiłku opiekuńczego w przypadku, gdy opieka jest sprawowana nad zdrowym dzieckiem do lat 8 ?

Zgodnie z  par. 20 Rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków   z ubezpieczenia społecznego  w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 1999 r. nr 65, poz.  742)  dowodami do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 jest:

1) oświadczenie ubezpieczonego - w razie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
2) decyzja właściwego inspektora sanitarnego, wydana na podstawie odrębnych przepisów - w przypadku izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej,
3) zaświadczenie wystawione przez lekarza, lekarza stomatologa, starszego felczera lub felczera, upoważnionego do wystawiania zaświadczeń lekarskich na podstawie przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, na zwykłym druku - w przypadku:
a) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,
b) pobytu małżonka, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

Zobaczmy przykłady

1. Z powodu usuwania skutków powodzi została zamknięta szkoła, do której uczęszcza siedmioletnia córka pracownicy. O jej zamknięciu rodzice zostali poinformowani dwa dni wcześniej. Lekcje zostały odwołane na okres 3 dni. W tej sytuacji pracownicy przysługuje zasiłek opiekuńczy na córkę z powodu nieprzewidzianego zamknięcia szkoły pod warunkiem, że nie ma  innych osób wspólnie z nią mieszkających, którzy w tym czasie mogliby zapewnić  dziecku opiekę. W omawianym przypadku do wniosku o wypłatę zasiłku opiekuńczego na dziecko do 8 lat pracownica powinna dołączyć oświadczenie o konieczności sprawowania osobistej opieki z powodu nieprzewidzianego zamknięcia szkoły. W niniejszym oświadczeniu powinna podać okres, na jaki szkoła została zamknięta, oraz termin, w którym została o tym powiadomiona.  Niniejsze oświadczenie  może  potwierdzić u  dyrektora  szkoły.

2. Pracownik jest ojcem 18 miesięcznego dziecka.  Żona pracownika przebywa aktualnie w szpitalu. Za okres pobytu jego żony w szpitalu pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy na zdrowe  dziecko. Do wypełnionego wniosku o zasiłek opiekuńczy ZUS Z-15  pracownik powinien dołączyć zaświadczenie o okresie pobytu żony w szpitalu.

Podstawa prawna:

- art. 32-35 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z  2010 r. nr 77, poz.  512); -  par. 20 Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia  27  lipca   1999 r. w sprawie  określenia dowodów  stanowiących podstawę  przyznania  i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia  społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 1999 r. nr 65, poz.  742) Stan prawny na 20 grudnia 2010 roku 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: zasiłek ZUS opieka
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres