www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Pozostałe   »   Sąd   »   Kiedy sąd odrzuci pozew?

wanda50plus 13 października 2013 Kiedy sąd odrzuci pozew?

Istnieją sytuacje prawne w których sąd nie będzie rozpatrywał pozwu wniesionego przez stronę. Tak będzie w postępowaniu przed sądem I instancji , w postępowaniu apelacyjnym (art. 386 par. 3 K.p.c.) oraz po ponownym rozpoznaniu sprawy na skutek skargi o wznowienie postępowania ( art. 412 par. 2 K.p.c).

Zgodnie z art. 199 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego ( dalej: K.p.c) sąd odrzuci pozew lub wniosek, jeżeli :

 • droga sądowa jest niedopuszczalna (np. gdy właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd administracyjny),
 • sprawa o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami jest już w toku albo została prawomocnie osądzona (np. powód złożył do sądu  drugi pozew o zapłatę tego samej sumy pieniężnej),
 • jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej, czyli nie może być stroną powodową (sądowne dochodzenie  roszczeń) albo pozwaną w  procesie sądowym,
 • jeżeli powód nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy (np. powód nie  może sam podejmować żadnych czynności procesowych ponieważ  jest niepełnoletni i nie jest reprezentuje go jego  przedstawiciel ustawowy  tj. matka , ojciec, opiekun prawny),
 • jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie.  

Ważne!

Zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego (wyrok SN z dnia 15 lipca 1998 roku, II CKU 19/98) zdolność sądowa, czyli zdolność występowania w procesie w charakterze strony, przysługuje każdej osobie fizycznej od momentu urodzenia do chwili śmierci. Zalicza się ona do tzw. bezwzględnych przesłanek procesowych, których brak sprzeciwia się prowadzeniu postępowania cywilnego.

Wyjątek

Z art. 199 par. 2 K.p.c. z powodu braku zdolności sądowej jednej ze stron albo zdolności procesowej powoda i niedziałania przedstawiciela ustawowego lub braku w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem, uniemożliwiającego jej działanie, sąd odrzuci pozew dopiero wówczas, gdy brak nie będzie uzupełniony zgodnie z przepisami kodeksu. Przepis ten jest powiązany z art. 70 par.1 K.p.c. Ustawodawca podaje w nim, że jeżeli braki w zakresie zdolności sądowej lub procesowej albo w składzie właściwych organów dają się uzupełnić, sąd wyznaczy w tym celu odpowiedni termin.

Z powodu braku zdolności sądowej lub procesowej sąd odrzuci pozew, wtedy gdy strona  nie uzupełni braków w podanym przez sąd terminie. Co istotne, jeżeli ustaną przyczyny odrzucenia pozwu, strona moze wnieśc go ponownie.

Droga odwoławcza

Sąd odrzuca pozew na posiedzeniu niejawnym. Z art. 394 par. 1  pkt 1 K.p.c. na postanowienie sadu I instancji  w kwestii odrzucenia pozwu przysługuje  zażalenie. Z Postanowienia  SN  z dnia 26 lutego 2001 r., I PKN 20/01 wynika, że postanowienie o odrzuceniu pozwu  nie  stanowi przesłanki ponownego jego odrzucenia  w sprawie o to samo roszczenie.

Zobacz:

Zażalenie - na co przysługuje?, kiedy się je wnosi?

Podstawa prawna:

- art. 70 , art. 119, art. 199 [1] Kodeksu postępowania cywilnego

Stan prawny na 13 pażdziernika 2013 roku

 

 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: postępowanie cywilne sąd zażalenie odrzucenie pozwu
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1