www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Konsument   »   Klauzule niedozwolone 2016 - handel elektroniczny - grudzień

redaktor 17 stycznia 2017 Klauzule niedozwolone 2016 - handel elektroniczny - grudzień

Przeczytaj także:

Klauzule niedozwolone 2016 - handel elektroniczny - listopad

I. Postanowienia ogólne

1. Numer wpisu: 6748, data wpisu: 28 grudnia 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Spółka zastrzega, że przedstawione na stronie zdjęcia, a zwłaszcza trójwymiarowe rysunki wykonane techniką komputerową należy traktować jako zdjęcia przykładowe i mogą one odbiegać co do kształtu i koloru od rzeczywistego wyglądu towaru. Nie stanowi to podstawy do uznania reklamacji" -  wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 września 2016 r., sygn. akt XVII AmC 436/16.

II. Dostawa towaru

1. Numer wpisu: 6719, data wpisu: 21 grudnia 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską oraz firmę kurierską, a także za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek działania poczty lub firm kurierskich." -  wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 czerwca 2016 r., sygn. akt XVII AmC 355/16.

2. Numer wpisu: 6718, data wpisu: 21 grudnia 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Dostawa towarów: 4. (…) Sprzedawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy." -  wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 6 września 2016 r., sygn. akt XVII AmC 697/16.

3. Numer wpisu: 6712, data wpisu: 5 grudnia 2016 r., branża: handel elektroniczny

"W chwili odbioru towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy zgłosić kurierowi lub pracownikom obecnym przy dostawie. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia w formie spisanego i podpisanego przez kuriera protokołu."  - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 6 września 2016 r., sygn. akt XVII AmC 644/16.

III. Reklamacja z tytułu rękojmi

1. Numer wpisu: 6702, data wpisu: 5 grudnia 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu są rozpatrywane po przedstawieniu protokołu reklamacyjnego spisanego wraz z dostarczycielem. Należy dokładnie sprawdzić towar w obecności dostarczyciela." - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 września 2016 r., sygn. akt XVII AmC 667/16.

2.  Numer wpisu: 6705, data wpisu: 5 grudnia 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone drogą mailową na adres: sklep@ealp.pl. Wpisać w temacie REKLAMACJA (nr zamówienia)" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 20 stycznia  2016 r., sygn. akt XVII AmC 20109/13.

3.  Numer wpisu: 6706, data wpisu: 5 grudnia 2016 r., branża: handel elektroniczny

"W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient." - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 kwietnia 2016 r., sygn. akt XVII AmC 2193/14.

IV. Odstąpienie od umowy

1. Numer wpisu: 6708, data wpisu: 5 grudnia 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Zgodnie z Ustawą (…) klient ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu. Nie dotyczy towarów odbieranych w siedzibie firmy STIMO." - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 grudnia 2015 r., sygn. akt XVII AmC 34571/13.

2. Numer wpisu: 6709, data wpisu: 5 grudnia 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Zwrotowi nie podlegają towary: odebrane osobiście w siedzibie firmy, produkty, które są niekompletne i posiadają zniszczone opakowanie." - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 grudnia 2015 r. , sygn. akt XVII AmC 34572/13.

3. Numer wpisu: 6741, data wpisu: 28 grudnia 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Wraz z odsyłanym produktem należy odesłać dowód zakupu, którym jest faktura VAT lub paragon oraz w oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numeru zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania przelewu (numer konta i nazwa banku)." -  wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 8 września 2016 r., sygn. akt XVII AmC 727/16.

4. Numer wpisu: 6746, data wpisu: 28 grudnia 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Warunkiem przyjęcia zwrotu jest złożenie oświadczenia na piśmie oraz odesłanie produktu we właściwym opakowaniu wraz z dowodem zakupu, w stanie nienaruszonym, bez żadnych śladów użytkowania na adres: MILITARY ZONE sklep, 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10." -  wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 11 października  2016 r. , sygn. akt XVII AmC 1281/16.

5. Numer wpisu: 6707, data wpisu: 5 grudnia 2016 r., branża: handel elektroniczny

"W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę." - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 8 września 2016 r., sygn. akt XVII AmC 861/16.

V. Postanowienia końcowe

Zmiana regulaminu

1. Numer wpisu: 6745, data wpisu: 28 grudnia 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Postanowienia końcowe 3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny." -  wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 13 września 2016 r. , sygn. akt XVII AmC 759/16.

2. Numer wpisu: 6744, data wpisu: 28 grudnia 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu" -  wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 6 października  2016 r., sygn. akt XVII AmC 1323/16.

Właściwość sądu

1. Numer wpisu: 6725, data wpisu: 21 grudnia 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Firmy FMK sp. j. Konieczny." -  wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 8 lipca 2016 r., sygn. akt XVII AmC 253/16.

2. Numer wpisu: 6704, data wpisu: 5 grudnia 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Spory powstałe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między Sklepem a Klientami będą rozwiązywane na zasadzie porozumienia stron. Jeśli okazałoby się to niemożliwe wówczas spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Puławach, właściwy dla siedziby Sklepu." - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 6 września 2016 r., sygn. akt XVII AmC 644/16.

3. Numer wpisu: 6701, data wpisu: 5 grudnia 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29 lipca 2016 r., sygn. akt XVII AmC 466/16.

Pozostałe

Numer wpisu: 6711, data wpisu: 5 grudnia 2016 r., branża: handel elektroniczny

"W sprawach nieuregulowanych REGULAMINEM zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny."  - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 19 sierpnia 2016 r, sygn. akt XVII AmC 623/15.

Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – www.uokik.gov.pl/rejestr

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: sklep internetowy regulamin sklepu internetowego Klauzule niedozwolone: handel elektroniczny klauzule niedozwolone 2016
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres