www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Konsument   »   Klauzule niedozwolone dotyczące opóżnienia w dostawie przesyłki

redaktor 21 lutego 2015 Klauzule niedozwolone dotyczące opóżnienia w dostawie przesyłki

1. Numer wpisu: 1870, data wpisu: 30 marca 2010 r.

"Opóźnienia wynikające z działania Poczty Polskiej lub innego przewoźnika nie obciążają w żaden sposób sklepu X" (wyrok Sądu  Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 stycznia  2010 r., sygn. akt XVII AmC 633/09).

2. Numer wpisu: 1895, data wpisu: 19 kwietnia  2010 r.

 "Sklep nie odpowiada za terminowość dostarczania przesyłek przez firmy kurierskie" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 3 marca 2010 r., sygn. akt XVII AmC 875/09).

3. Numer wpisu: 1898, data wpisu: 20 kwietnia 2010 r.

"Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach z przyczyn leżących po stronie Dostawcy"  (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 pażdziernika 2009 r. , sygn. akt : XVII AmC 1045/09 )

4. Numer wpisu: 2102, data wpisu: 6 grudnia 2010 r.

"Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zamówionych produktów, wynikłe z przyczyn niezależnych od niego, w tym opóźnień wynikłych z winy przewoźnika" (wyrok Sądu  Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 26 sierpnia 2010 r., sygn. akt: XVII AmC 970/10 ).

5. Numer wpisu: 3031, data wpisu: 11 kwietnia 2012 r.

"Firma XXX nie odpowiada za opóźnienia wynikające z zaniedbań przewoźnika oraz zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu dostawy o czym wcześniej poinformuje klienta drogą meilową lub telefonicznie" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 lutego 2011 r., sygn. akt XVII AmC 252/10)

6. Numer wpisu: 3290, data wpisu: 3 lipca 2012 r.

 "Za opóźnienia w dostawie z przyczyn od nas niezależnych nie ponosimy odpowiedzialności" (wyrok Sądu  Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 13 marca 2012 r., sygn. akt XVII AmC 1071/11).

7. Numer wpisu: 3570, data wpisu: 8 sierpnia 2012

"Sklep nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zagubienia paczki przez firmę przewozową" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 23 maja 2012 r., sygn. akt XVII AmC 1795/12).

8. Numer wpisu: 3616, data wpisu: 17 sierpnia 2012 r.

"Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki w wyznaczonym czasie przez firmę kurierską lub Pocztę Polską jeśli spełniła wszystkie wymagane procedury przesyłki" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 23 maja 2012 r., sygn. akt XVII AmC 1912/12 ).

9. Numer wpisu: 3570, data wpisu: 8 sierpnia 2012

"Sklep nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zagubienia paczki przez firmę przewozową" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 23 maja 2012 r., sygn. akt XVII AmC 1795/12).

10. Numer wpisu: 3605, data wpisu: 17 sierpnia  2012 r.

"Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie przesyłek przez Pocztę Polską i firmy kurierskie" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 czerwca 2012 r., sygn. akt: XVII AmC 3800/12).

11. Numer wpisu: 4577, data wpisu:  30 kwietnia 2013 r.

"Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zgubienia paczki przez firmę przewozową" ( wyrok Sądu  Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 lutego 2013 r., sygn. akt XVII AmC 3304/12).

12. Numer wpisu: 4601, data wpisu: 7 maja 2013 r.

"Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie leżące po stronie firm wysyłkowych" ( wyrok Sądu  Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 lutego 2013 r. , sygn. akt XVII AmC 3283/12).

13. Numer wpisu: 4618, data wpisu: 14 maja 2013 r.

"Sklep nie odpowiada za opóźnienia w realizacji spowodowane nieprawidłową pracą kurierów" ( wyrok Sądu  Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 lutego 2013 r., sygn. akt XVII AmC 1882/12 ).

14. Numer wpisu: 4642, data wpisu: 20 maja 2013 r.

"Za terminowe dostarczenie przesyłek odpowiadają przewoźnicy. Sklep  XXX. pl nie ma wpływu, ani nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i straty spowodowane przez przewoźnika realizującego zamówienie" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia  1 lutego 2013 r., sygn. akt XVII AmC 1874/12).

15. Numer wpisu: 4645, data wpisu: 20 maja  2013 r.

"Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień w dostawie zakupionego towaru wynikłych z winy firm kurierskich" ( wyrok Sądu  Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 20 marca 2013 r., sygn. akt XVII AmC 3484/12).

16. Numer wpisu: 4708, data wpisu: 23 maja 2013 r.

"3. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych (np. Poczty polskiej lub firmy kurierskiej)" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 10 stycznia  2013 r., sygn. akt XVII AmC 475/12).

17. Numer wpisu: 4920, data wpisu: 17 czerwca 2013 r.

"Firma X nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe w wyniku działań osób trzecich" (wyrok Sądu  Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 21 marca 2013 r., sygn. akt XVII AmC 3842/12).

18. Numer wpisu: 4980, data wpisu:  19 czerwca 2013 r.

"Przesyłki są dostarczane firmą kurierską w ciągu 1-3 dni. Sklep internetowy alleTapety.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej" (wyrok Sądu  Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 21 marca  2013 r., sygn. akt XVII AmC 3821/12).

19. Numer wpisu: 5098, data wpisu: 2 sierpnia 2013 r.

"Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską oraz firmę kurierską, a także za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek działania poczty lub firm kurierskich" ( wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 marca 2013 r., sygn. akt XVII AmC 5409/12 ).

20. Numer wpisu: 5108, data wpisu: 2 sierpnia 2013 r.

„Sklep internetowy xxx.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej” (wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29 stycznia 2013 r., sygn. akt: XVII AmC 2975/12).

21. Numer wpisu: 5155, data wpisu:  7 sierpnia 2013 r.

„8. Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką kurierską (firma UPS). Za opóźnienia wynikające z działania kuriera nie odpowiadamy” (wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia  10 kwietnia 2013 r., sygn. akt XVII AmC 8345/12).

22. Numer wpisu: 5270, data wpisu: 17 września 2013 r.

" XXX. pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej" (wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 8 maja 2013 r., sygn. akt XVII AmC 5573/12 ).

23. Numer wpisu: 5285, data wpisu: 20 września 2013 r.

 "Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nieprawidłową pracą spedytora" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 maja 2013 r. , sygn. akt XVII AmC 10609/12 ).

24. Numer wpisu:  5346, data wpisu: 17 pażdziernika 2013 r.

„przesyłka nie została dostarczona do adresata. (…) nie ponosimy odpowiedzialności za nierzetelną pracę kurierów i listonoszy” (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 23 maja 2013 r., sygn. akt XVII AmC 8211/12 )

25. Numer wpisu: 5502, data wpisu: 16 stycznia 2014 r.

"Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne towaru powstałe podczas przewozu" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 15 pażdziernika  2013 r., sygn. akt XVII AmC 8488/12 )

26. Numer wpisu: 5318, data wpisu: 10 sierpnia 2013 r.

„XXX. pl xxx nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostawy przesyłki z winy firmy kurierskiej”, (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 4 maja 2013 r.,  sygn. akt: XVII AmC 4483/12)

27. Numer wpisu: 5562, data wpisu: 27 lutego 2014 r.

"Za opóźnienia z działania Poczty Polskiej nie odpowiadamy" ( wyrok Sądu Okręgowego  w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 26 kwietnia 2014 r. , sygn. akt XVII AmC 7734/12 ).

28. Numer wpisu: 5575, data wpisu: 13 marca 2014 r.

"Sklep xxx. pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie transportu przesyłki do Klienta" (wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 13 maja  2013 r. , sygn. akt XVII AmC 5587/12).

29. Numer wpisu: 5616, data wpisu: 8 kwietnia 2014 r.

"Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek transportu przez Pocztę Polską" ( wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 13 maja  2013 r., sygn. akt XVII AmC 5569/12 ).

30. Numer wpisu 5617, data wpisu 8 kwietnia 2014 r.

„XXX nie odpowiada za opóźnienie w dostawie lub brak możliwości dostarczenia zamówionego towaru” ( wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 stycznia 2014 r., sygn. akt XVII AmC 8864/12).

31. Numer wpisu: 5635, data wpisu:  9 maja 2014 r.

"Wszystkie zamówione produkty wysyłane są Pocztą Polską. Za nieterminowe dostarczanie przesyłek i inne błędy popełnione przez Pocztę Polską firma X nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku otrzymania towaru uszkodzonego w trakcie transportu należy sporządzić protokół w obecności listonosza lub kuriera, który jest podstawą reklamacji" ( wyrok Sądu Okręgowego  w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 21  lutego 2013 r., sygn. akt: XVII AmC 4552/12 ).

32. Numer wpisu: 5773, data wpisu: 14 sierpnia 2014 r.

"Sklep xxx..pl  nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy wysyłkowe z umów usługi przewozowej i pocztowej" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 18 marca 2014 r., sygn. akt XVII AmC 22684/13 ).

33. Numer wpisu: 5967, data wpisu: 22 stycznia 2015 r.

"20. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niesłowność dostawców" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 listopada 2014 r. , sygn. akt XVII AmC 4741/13 ).

Żródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - www.uokik.gov.pl/rejestr

Ważne!

Przedsiębiorco! Jeżeli w regulaminie swojego Sklepu internetowego posiadasz podobne klauzule, usuń je niezwłocznie !

Regulaminy zgodne z prawem w 2015 roku 

Potrzebujesz regulaminu zgodnego z prawem ? Nasza kancelaria tworzy regulaminy dla sklepów, portali, firm. Aby dowiedzieć się ile kosztuje napisanie wolnego od klauzul niedozwolonych regulaminu wystarczy wysłać maila z prośbą o wycenę : kontakt@mariuszszaszor.pl

Kancelaria Prawna Mariusz Sząszor
ul. Marii Zientara-Malewskiej 5 5C/4
77- 400 Złotów 
NIP: PL5040002752
REGON: 301540500
Tel. +48673505369
Fax +48673505379
Kom. +48886610270
www.mariuszszaszor.pl 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: klauzule niedozwolone regulamin sklepu internetowego prawo e- commerce klauzule niedozwolone: wysyłka towaru
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres