www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Konsument   »   Klauzule niedozwolone: kwiecień 2015 - handel elektroniczny, inne usługi, sprzedaż konsumencka (1)

redaktor 11 kwietnia 2015 Klauzule niedozwolone: kwiecień 2015 - handel elektroniczny, inne usługi, sprzedaż konsumencka (1)

Poznajmy je. Każda grupa klauzul zawiera wyjaśnienie.

I. Odstąpienie od umowy

a) okazanie paragonu

 1. Numer wpisu: 6029, data wpisu: 10 kwietnia 2015 r., branża: inne usługi

"W takim wypadku Uczestnik ma prawo zrezygnować z kursu i otrzymać zwrot niewykorzystanej części wniesionej opłaty wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 stycznia 2015 r., sygn. akt XVII AmC 3420/13).

2. Numer wpisu: 6033, data wpisu: 10 kwietnia 2015 r., branża: handel elektroniczny

"W przypadku uznania odstąpienia od umowy Sklep dokonuje zwrotu zapłaconej ceny w terminie 30 dni od daty otrzymania zwróconego towaru po pomniejszeniu o koszty obciążające Klienta"(wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 25 lutego 2015 r., sygn. akt XVII AmC 3646/13).

b) towar w oryginalnym opakowaniu

1. Numer wpisu: 6031, data wpisu: 10 kwietnia 2015 r., branża: handel elektroniczny

"Oznacza to, że towar musi znajdować się w (...) nieuszkodzonym opakowaniu (...), a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 stycznia 2015 r., sygn. akt XVII AmC 11573/12).

c) towar bez śladów używania

1. Numer wpisu: 6035, data wpisu, 10 kwietnia 2015 r., branża: handel elektroniczny

"Odsyłany produkt nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania, powinien posiadać oryginalne opakowanie oraz metki, nie spełnienie tych wymagań skutkować będzie odesłaniem paczki z powrotem do klienta na jego koszt" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 2 grudnia 2014 r., sygn. akt XVII AmC 62/13).

Więcej klauzul :

Klauzule niedozwolone dotyczące zwrotu kosztów za odesłany towar
Klauzule niedozwolone: Zwrot towaru - towar nieużywany

II. Reklamacja towaru

1. Numer wpisu: 6032, data wpisu: 10 kwietnia 2015 r.,  branża: sprzedaż konsumencka

"Reklamacje uwzględnione są tylko wraz z oryginalnym dowodem zakupu (paragonem fiskalnym lub fakturą VAT). W przypadku jego braku reklamacja nie zostanie uznana, a towar zostanie odesłany na koszt Klienta" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 4 marca 2015 r., sygn. akt XVII AmC 10801/13).

2. Numer wpisu: 6034, data wpisu: 10 kwietnia 2015 r., branża: handel elektroniczny

"W przypadku zwrotu nadpłaty niezawinionej po stronie sklepu (np. błędna kwota przelewu) pobrana zostaje opłata manipulacyjna w wysokości 5 zł" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 stycznia 2015 r., sygn. akt XVII AmC 15209/13).

 3. Numer wpisu: 6039, data wpisu: 10 kwietnia 2015 r., branża: handel elektroniczny

"W przypadku uszkodzonych przesyłek, sklep nie ma obowiązku wymiany towaru lub zwrotu pieniędzy. Uszkodzony towar może być odesłany do klienta na jego koszt" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 marca 2015 r., sygn. akt XVII AmC 8000/13 ).

 4. Numer wpisu: 6040, data wpisu: 10 kwietnia 2015 r., branża: handel elektroniczny

"Zwrotowi nie podlegają towary, które są uszkodzone mechanicznie" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 4 marca 2015 r., sygn. akt XVII AmC 3988/13).

5.  Numer wpisu: 6041, data wpisu: 10 kwietnia 2015 r., branża: inne usługi

"Zwrot pieniędzy możliwy jest wyłącznie za okazaniem dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub karnetu" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 stycznia 2015 r., sygn. akt XVII AmC 3425/13).

Więcej klauzul: 

Klauzule niedozwolone: Procedura reklamacyjna
Klauzule niedozwolone: Dołączenie paragonu

 III. Ochrona danych osobowych

1. Numer wpisu: 6028, data wpisu: 10 kwietnia 2015 r., branża: inne usługi

"Szkoła tańca zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć tanecznych, turniejów, pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy Uczestnik szkoły tańca wyraża bezwarunkową i bezterminową zgodę" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 4 marca 2015 r., sygn. akt XVII AmC 3409/13).

Więcej klauzul:

Klauzule niedozwolone: Ochrona danych osobowych

IV. Właściwość sądu

1. Numer wpisu: 6027, data wpisu: 10 kwietnia 2015 r., branża: inne usługi

"Spory rozpatrywane będą rzeczowo przez właściwy Sąd dla siedziby sprzedawcy art. 33 kpc i art. 34 kpc. Zgodnie z Art. 27 KC par 1 "Powództwo wytacza się przez sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania" - kupujący akceptuje, iż ewentualne spory rozpatrywane będą rzeczowo przez właściwy Sąd dla siedziby sprzedawcy ( Sąd Rejonowy w  XXX)" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 lutego 2015, sygn. akt XVII AmC 6959/13).

Więcej klauzul:

Przedsiębiorca nie powinien narzucać konsumentowi wyboru sądu

Podsumowanie

Podane tutaj zapisy we wzorcach umowy są niedozwolone, ponieważ naruszają przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).

Okazanie paragonu nie jest jedynym dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu towaru lub usługi ( klauzula  niedozwolona nr 6029). Wpisy nr 6033 jest abuzywny, ponieważ przedsiębiorca nie może wydłużać żadnych terminów ustawowych, ani też zmieniać obowiązujących przepisów (własna interpretacja).  Z  art. 32 ust. 1 nowej ustawy konsumenckiej przedsiębiorca  ma obowiązek „(...) nie póżniej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy”. Przedsiębiorca  zwraca konsumentowi cenę towaru oraz koszt najtańszej jej dostawy podanej  w e – sklepie. Konsument ponosi tylko koszt odesłania towaru.

Konsument nie ma obowiązku zwrotu towaru  nieużywanego w oryginalnym opakowaniu wraz z metkami (wpisy nr 6031 i 6035). Zgodnie z dyspozycją art. 34 par. 4 ustawy konsument powinien mieć możliwość poznania „cech i funkcjonowania rzeczy” tj. sprawdzić otrzymany produkt. Co istotne, nie ma żadnego odzwierciedlenia w przepisach zwrot towaru w opakowaniu producenta, ponieważ nie  stanowi ono przedmiotu zawieranej umowy.

Po wejściu w życie nowej ustawy o prawach konsumenta zasady reklamacji towaru zostały przeniesione do Kodeksu cywilnego.  Klauzule dotyczące reklamacji  są niedozwolone ponieważ :

 • nakładają na konsumenta dodatkowy obowiązek  dostarczenia towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z paragonem (wpis 6032),
 • zastrzegają możliwość pobrania opłaty manipulacyjnej (wpis 6034),
 • zakazują wymiany towaru na nowy lub zwrot pieniędzy (wpis 6039),
 • nie dopuszczają zwrotu uszkodzonego towaru (wpis 6040),
 • uzależniają zwrot pieniędzy od okazania  paragonu fiskalnego lub karnetu (wpis 6041).

Niniejsze postanowienia umowne nie mają odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach dodanych do Kodeksu cywilnego przez ustawę o prawach konsumenta

 1. Art. 559. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 2. Art. 560. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 3.  Art. 561. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

Żródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - www.uokik.gov.pl/rejestr

Przedsiębiorco ! Sprawdż regulamin swojego sklepu internetowego pod kątem występowania w nim niedozwolonych prawem klauzul  lub skontaktuj się niezwłocznie z prawnikiem.

Regulaminy zgodne z prawem w 2015 roku 

Potrzebujesz regulaminu zgodnego z prawem ? Nasza kancelaria tworzy regulaminy dla sklepów, portali, firm. Aby dowiedzieć się ile kosztuje napisanie wolnego od klauzul niedozwolonych regulaminu wystarczy wysłać maila z prośbą o wycenę : kontakt@mariuszszaszor.pl

Kancelaria Prawna Mariusz Sząszor
ul. Marii Zientara-Malewskiej 5 5C/4
77- 400 Złotów
NIP: PL5040002752
REGON: 301540500
Tel. +48673505369
Fax +48673505379
Kom. +48886610270
www.mariuszszaszor.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: sprzedaż konsumencka handel elektroniczny klauzule niedozwolone 2015 klauzule niedozwolone - handel elektroniczny klauzule niedozwolone ? sprzedaż konsumencka
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres