www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Konsument   »   Klauzule niedozwolone: Zwrot towaru ? procedury

redaktor 04 lutego 2015 Klauzule niedozwolone: Zwrot towaru ? procedury

I. Zgłoszenie zamiaru zwrócenia towaru

1. Nr wpisu: 3903, data wpisu: 29 pażdziernika 2012 r.

"W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy przed wysłaniem towaru skontaktować się z nami telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. W innym przypadku, Zwracający towar będzie musiał zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 30 lipca 2012 r., sygn. akt XVII AmC 2134/12).

2. Nr wpisu: 3339, data wpisu: 6 lipca 2012 r.

„Zgłoszenie zwrotu towaru powinno nastąpić drogą e-mailową pod adresem sklep@ xxx pl lub telefonicznie (+48 ...........). Zwracany towar należy dostarczyć razem z otrzymanym paragonem albo fakturą" (zd.1 i 2) (...)” (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie  - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia  4 stycznia 2012 r., sygn. akt XVII AmC 4886/11).

3. Nr wpisu: 5062, data wpisu: 31 lipca 2013 r.

"Kupujący może zrezygnować, w drodze odstąpienia od umowy, z towaru zakupionego w www. xxx pl bez podania przyczyny składając na piśmie, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w terminie 10 dni od daty odbioru przesyłki, oraz zgłaszając telefonicznie zamiar odstąpienia od umowy pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie  - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia  15 kwietnia 2013 r., sygn. akt XVII AmC 4788/12 ).

 II. Zwrot towaru  razem z  odstąpieniem od umowy

1. Nr wpisu: 2514, data wpisu: 19 września 2011 r.

"Warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie nieużywanego, niezniszczonego, oryginalnie zapakowanego towaru wraz z nieoderwanymi metkami, pisemnym oświadczeniem i dowodem zakupu" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 kwietnia 2011 r., sygn. akt XVII AmC 71/11).

2. Nr wpisu: 5719, data wpisu: 3 lipca 2014 r.

"Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy (otrzymania towaru), bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie oraz dokonując zwrotu towaru wraz z oryginalnym dowodem zakupu (faktura VAT)" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 maja 2014 r., sygn. akt XVII AmC 1827/14).

III.  Opakowanie producenta bez śladów użytkowania towaru  

1. Nr wpisu: 2103, data wpisu: 6 grudnia 2010 r.

"Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku (...)" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 26 sierpnia 2010 r., sygn. akt XVII AmC 971/10 ).

2. Nr wpisu: 3289, data wpisu: 3 lipca 2012 r.

"Zwrot bez zadawania pytań jest możliwy, gdy towar (...) posiada oryginalne, niezniszczone opakowanie i instrukcję (jeśli została ona dołączona) i będzie się nadawał do ponownej odsprzedaży” (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 13 marca 2012 r., sygn. akt XVII AmC 1070/11 )

3. Nr wpisu: 3738, data wpisu: 19 września 2012 r.

"Każdy zamówiony w Sklepie Internetowym  xxx com towar można zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania zrealizowanego zamówienia - pod warunkiem, że towary fabrycznie zapakowane nie zostały rozpakowane z oryginalnego opakowania" ( wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 30 maja 2012 r. , sygn. akt XVII AmC 4873/11).

4. Nr wpisu: 4612, data wpisu: 7 maja 2013 r.

"Towar musi być nowy, kompletny, nieotwierany, nieużywany oraz oryginalnie zapakowany" (wyrok Sądu Okręgowego  w Warszawie – Sądu  Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 marca 2013 r., sygn. akt XVII AmC 3546/12 ).

5. Nr wpisu: 4684, data wpisu: 22 maja 2013 r.

"Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym opakowaniu (niezniszczonym), nie będzie nosił żadnych śladów użytkowania lub uszkodzeń oraz będzie zawierał wszystkie elementy wchodzące w skład/komplet danego artykułu. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać zabezpieczony przed zniszczeniem na adres  xxx na koszt Kupującego" ( wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. akt XVII AmC 3533/12 ).

6. Nr wpisu: 4817, data wpisu: 7 czerwca 2013 r.

 "Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) (...)" ( wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 10 sierpnia 2012 r., sygn. akt XVII AmC 4729/12 ).

7. Nr wpisu: 5301, data wpisu: 4 pażdziernika  2013 r.

"Towar do zwrotu przyjmujemy wyłącznie w oryginalnym opakowaniu" (wyrok Sądu Okręgowego  w Warszawie – Sądu  Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia27 lipca 2012 r., sygn. akt XVII AmC 4880/11).

IV.  Odesłanie towaru przesyłką kurierską

1. Nr wpisu: 5718, data wpisu: 3 lipca 2014 r.

"Zwracany towar należy odesłać kurierem razem z otrzymanym wraz z nim potwierdzeniem, paragonem lub fakturą VAT oraz informacją o numerze konta na jaki należy zwrócić pieniądze" ( wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 8 maja 2014 r., sygn. akt XVII AmC 23435/13 ).

2. Nr wpisu: 5799, data wpisu: 29 sierpnia 2014 r.

 "Towary mogą być zwracane tylko i wyłącznie za pomocą firmy kurierskiej. W przypadku nie dopełnienia któregoś z powyższych warunków przez kupującego zastrzegamy sobie prawo do nie przyjęcia przesyłki zwrotnej lub zarzutu bezskuteczności wobec odstąpienia od umowy" ( wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 lipca 2014 r., sygn. akt XVII AmC 4826/12 ).

V. Dowód zakupu towaru

1. Nr wpisu: 2685, data wpisu: 2 listopada 2011 r.

 "Do reklamowanego lub zwracanego produktu konieczne jest dołączenie paragonu" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  z dnia 2 sierpnia 2011 r., sygn. akt XVII AmC 70/11).

2. Nr wpisu: 3840, data wpisu: 17 pażdziernika 2012

"Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu (paragonem lub fakturą), a sam przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania" ( wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu  Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 15 czerwca  2012, sygn. akt AmC 719/12).

3. Nr wpisu: 4133, data wpisu: 20 grudnia 2012 r.

"Z towarem należy zwrócić paragon zakupu, jeżeli został wystawiony. Klient przed wysyłką towaru musi powiadomić za pomocą email oraz telefonicznie pracownika BHPEX o fakcie nadania przesyłki. Brak powiadomienia może oznaczać nie odebranie przesyłki" ( wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu  Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 listopada 2012 r., sygn. akt XVII AmC 5984/12 ).

4. Nr wpisu: 5719, data wpisu: 3 lipca 2014 r.

"Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy (otrzymania towaru), bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie oraz dokonując zwrotu towaru wraz z oryginalnym dowodem zakupu (faktura VAT)" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 maja 2014 r., sygn. akt XVII AmC 1827/14).

VI. Odmowa przyjęcia towaru

1. Nr wpisu:  3305, data wpisu: 3 lipca 2012 r.

„Nie przyjmujemy zwrotów produktów, których stan opakowania wskazuje na to, iż zostały one otwarte” ( wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu  Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 13 lutego 2012 r. , sygn. akt XVII AmC 363/11).

2. Nr wpisu: 3582, data wpisu: 9 sierpnia 2012 r.

"Zwrot towaru może być zrealizowany tylko wówczas, gdy towar nie był zamawiany na zamówienie, nie był użytkowany, jest oryginalnie zapakowany, a opakowanie nie jest zniszczone, zamoknięte itp. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, nieoryginalnego opakowania lub śladów użytkowania towaru Sprzedający rości sobie prawo odmowy przyjęcia towaru" ( wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu  Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 4 czerwca 2012 r., sygn. akt XVII AmC 1125/11).

3. Nr wpisu: 5624, data wpisu: 18 kwietnia 2014 r.

"Zwroty akceptowane są tylko w przypadku towaru (...) oryginalnie opakowanego wraz ze stosownymi dokumentami (...). Każdy element musi być (...) fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia powyższego warunku towar nie zostanie przyjęty” (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  z dnia 28 marca 2013 r., sygn. akt  XVII AmC 9227/12 ).

VII. Brak możliwości zwrotu towaru

1.  Nr wpisu: 3855, data wpisu: 18 pażdziernika 2012 r.

"Nie ma możliwości zwrotu towaru. Każdy produkt jest wystarczająco opisany, posiada 2 zdjęcia, w tym zbliżenie produktu. Ewentualna wymiana jest możliwa w przypadku gdy klient opisze w e-mailu szczegółowe przyczyny zwrotu, ale decyzja o przyjęciu zwrotu należy do sprzedającego” ( wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu  Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 4 stycznia 2012 r., sygn. akt XVII AmC 2414/11).

2.   Nr wpisu: 3900, data wpisu: 29 pażdziernika 2012

 "Zwrotowi nie podlegają towary, w której wybrana została opcja odbioru osobistego w siedzibie firmy. Ponieważ w takim przypadku do faktycznej sprzedaży i zawiązania umowy kupna/sprzedaży dochodzi w siedzibie sklepu xxx. pl. Przez Internet składane jest tylko zlecenie dostarczenia towaru do salonu" ( wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu  Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 30 lipca 2012 r., sygn. akt XVII AmC 2130/12 ).

Podsumujmy:

W przypadku zwrotu  towaru powyższe klauzule  nakładają na konsumenta dodatkowe obowiązki. Działania takie jak: powiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze zwrotu towaru, zwrot towaru razem z  pismem o odstąpieniu od umowy i dowodem zakupu ( paragon, faktura), odesłanie towaru  za pośrednictwem  firmy kurierskiej w opakowaniu  producenta bez śladów jego użytkowania, nieprzyjęcie towaru lub brak możliwości  zwrotu nie powinny mieć odzwierciedlenia w regulaminie przedsiębiorcy. Są one bowiem niezgodne  z prawem, ponieważ żadne przepisy uchylonych z dniem  25 grudnia  2014 r. ustawą  o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) ustaw konsumenckich o tym nie mówią.

Niniejsze niedozwolone  zapisy umowne ograniczają prawa konsumenta i zniechęcają go do odstąpienia od  umowy. Ustawodawca nie nakłada na konsumenta obowiązku wcześniejszego powiadomienia  sprzedawcy o odstąpieniu od  umowy. Nie ma też wymogu  obowiązkowego dołączania paragonu lub faktury do zwrotu towaru. Kupujący może dołączyć  przykładowo wyciąg z rachunku bankowego lub z karty kredytowej  zaznaczoną transakcją handlową (płatność kartą). Konsument ma prawo odpakować towar i sprawdzić go w tzw. granicach zwykłego zarządu ( przymierzyć  zakupione spodnie, sprawdzić działanie  sprzętu  rtv/agd ). Towar może odesłać korzystając nie tylko z usługi kurierskiej, ale  także pocztowej albo dostarczyć go osobiście.

Przedsiebiorca, który  stosuje w swoim wzorcu umowy niedozwolone postanowienia naraża się na postępowanie sądowe, kary finansowe oraz antyreklamę. Nie mozna w regulaminie sklepu internetowego wpisywać postanowień, które nie mają umocowania w przepisach.

Z dyspozycji zawartej w art. 353 [1] Kodeksu cywilnego wynika, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości, (naturze) stosunku, ustawie, ani zasadom współżycia społecznego .

Sprawdż:

Niedozwolona klauzula umowna - ile kosztuje przedsiębiorcę ?

Regulaminy zgodne z prawem w 2015 roku 

Potrzebujesz regulaminu zgodnego z prawem ? Nasza kancelaria tworzy regulaminy dla sklepów, portali, firm. Aby dowiedzieć się ile kosztuje napisanie wolnego od klauzul niedozwolonych regulaminu wystarczy wysłać maila z prośbą o wycenę : kontakt@mariuszszaszor.pl

Kancelaria Prawna Mariusz Sząszor
ul. Marii Zientara-Malewskiej 5 5C/4
77- 400 Złotów 
NIP: PL5040002752; 
REGON: 301540500;
Tel. +48673505369
Fax +48673505379
Kom. +48886610270
www.mariuszszaszor.pl 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: konsument regulamin sklepu internetowego prawo e-commerce klauzule niedozwolone: odstąpienie od umowy
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres