www.prawnik-online.eu   »   Tag: kodeks cywilny
TAG: kodeks cywilny
WYNIKÓW: 114
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział I Przepisy ogólne
Art. 252. Rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków (użytkowanie). Art. 253. § 1. Zakres użytkowania można ograniczyć przez wyłączenie oznaczonych pożytków rzeczy. § 2. Wykonywanie...
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział II Użytkowanie przez osoby fizyczne
Art. 266. Użytkowanie ustanowione na rzecz osoby fizycznej wygasa najpóźniej z jej śmiercią. Art. 267. § 1. Użytkownik obowiązany jest zachować substancję rzeczy oraz jej dotychczasowe przeznaczenie. § 2. Jednakże...
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział III Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne
Art. 271. Użytkowanie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa może być ustanowione na rzecz rolniczej spółdzielni produkcyjnej jako prawo terminowe lub jako prawo bezterminowe. W każdym razie użytkowanie takie wygasa z...
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział IV Inne wypadki użytkowania
Art. 283. Art. 284. Do innych wypadków użytkowania przez osoby prawne stosuje się przepisy rozdziału I i odpowiednio rozdziału II niniejszego działu, o ile użytkowanie to nie jest inaczej uregulowane odrębnymi przepisami.
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział I Służebności gruntowe
Art. 285. § 1. Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w...
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział II Służebności osobiste
Art. 296. Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej (służebność osobista). Art. 297. Do służebności osobistych stosuje się...
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział III Służebność przesyłu
Art. 3051. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może...
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział I Zastaw na rzeczach ruchomych
Art. 306. § 1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością,...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres