www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Konsument   »   Konsument ma prawo reklamować towar niezgodny z umową

redaktor 18 lipca 2011 Konsument ma prawo reklamować towar niezgodny z umowąDokonując zakupu towaru dla własnych potrzeb zawieramy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą  umowę konsumencką (forma ustna). Od 1 stycznia 2003 roku do niniejszej umowy  mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia  27 lipca  2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej  oraz o zmianie  Kodeksu cywilnego - Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz.1176 (dalej: ustawa). 

Reklamacja towaru

Zdarza się, że zakupiony towar po jakimś czasie okazuje się wadliwy. Kupujący (konsument) może reklamować go korzystając z gwarancji lub powołując się na niezgodność towaru z umową. Konsument ma prawo wyboru, korzystniejszej dla siebie formy reklamacji. 

Zobaczmy przykład:

Serwis firmowy jest w dużym mieście, a sklep, gdzie dokonany został zakup znajduje się znacznie  bliżej. Sprzedawca nie może nakazać kupującemu oddania towaru do serwisu, jeżeli ma na niego gwarancję. Może on zatem reklamować go u sprzedawcy. Sprzedawca  z mocy prawa (ustawa)  ponosi odpowiedzialność za sprzedany mu towar.

Niezgodność towaru z umową

Niezgodność towaru z umową ma  miejsce jeżeli towar:

1)      jest uszkodzony lub niekompletny (np. nie posiada instrukcji obsługi w języku polskim; zakupiona pralka nie działa);

2)      nie nadaje się do celu, jakim się go zwykle używa (np. podeszwy butów odkleiły się po 2 dniach ich używania);

3)      nie posiada właściwości, jakie powinny cechować towar tego rodzaju oraz o jakich zapewniał sprzedawca lub producent (np. plecak nieprzemakalny przepuszcza wodę).

Terminy składania reklamacji

Reklamację należy składać do sprzedawcy, czyli  przedsiębiorcy u którego dany towar konsumpcyjny został zakupiony tzn. w danej placówce handlowej. Reklamacja powinna zostać złożona przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia wady towaru (art.9 ust.1 ustawy).

W przypadku reklamacji towaru żywnościowego wynosi on 3 dni. Wynika to z treści par.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz.U. z 2003 r. nr 31, poz. 258).

Jakie informacje powinny zostać podane  w zgłoszeniu reklamacyjnym?

Zgłoszenie  reklamacyjne  zawiera następujące informacje:

1)      miejscowość i datę;

2)      imię, nazwisko, adres konsumenta, jego nr  telefonu;

3)      nazwę  i adres placówki handlowej;

4)      nagłówek pisma: Zgłoszenie reklamacyjne;

5)      opis produktu (jego nazwę, datę nabycia ,cenę, nr paragonu albo innego dowodu zakupu);

6)      dokładny opis wykrytej wady towaru (np. brak instrukcji w języku polskim, niedziałający sprzęt);

7)      datę wykrycia wady;

8)      żądanie nabywcy odnośnie sposobu załatwienia  reklamacji;

9)      sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji;

10)   podpis konsumenta;

11)   datę i podpis sprzedawcy  

Zgłoszenie reklamacyjne może być napisane odręcznie  lub na formularzu. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu towaru. Może nim być paragon fiskalny, wydruk z konta bankowego (płatność kartą płatniczą), kserokopia faktury VAT (art.11 ustawy). Reklamację nalezy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach. Oryginał wraz z datą i podpisem sprzedawcy  zostaje w sklepie. Natomiast jego potwierdzoną kopię należy zachować w celach dowodowych.

Czego może żądać konsument

W razie niezgodności towaru z umową kupujący w pierwszej kolejności może żądać naprawy lub wymiany towaru. W przypadku, gdy naprawa lub wymiana są niemożliwe lub zbyt kosztowne może żądać obniżenia jego ceny lub zwrotu pieniędzy (odstąpienie od umowy).Wynika to z art.8 ust.1 i 4  ustawy.

Odpowiedż na reklamację

Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych musi odpowiedzieć na złożoną reklamację, czyli ustosunkować się do zgłoszonych żądań. Brak odpowiedzi oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną (art. 8 ust.3 ustawy).

Odwołanie

Odrzucenie reklamacji sprzedawca musi uzasadnić na piśmie. Jeżeli kupujący  nie zgadza się  z jego decyzją, wtedy może złożyć odwołanie. Bezpłatną pomoc prawną można  uzyskać u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia  27 lipca  2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej  oraz o zmianie  Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176);

- par.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz.U. z 2003 r., nr 31, poz. 258)

Stan prawny na  18 lipca 2011 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: UOKIK konsument reklamacja
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1