www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo karne   »   Krajowy Rejestr Karny

lukasz.teclaw@gmail.com 11 kwietnia 2011 Krajowy Rejestr Karny

Aktualizacja na dzień 1 lipca 2014 r.:

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego jest już dostępne za pośrednictwem e - Platformy


Krajowy Rejestr Karny, jako instytucja prowadząca bazę danych dotyczących m.in. osób skazanych, w obecnym kształcie, utworzony został ustawą z dn. 24 maja 2000 r. (Dz. U. 2000 r. Nr 50 poz. 580 z późn. zm.; dalej “ustawa o KRK”) i prowadzony jest przez Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości (art. 2 ustawy o KRK).

Jakie dane gromadzi się w Rejestrze?

Określa to art. 1 ust. 2 ustawy o KRK. W Rejestrze gromadzi się dane o osobach:

1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; 
3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii; 
4) prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych;
5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; 
6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich”;
7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu;
8) poszukiwanych listem gończym;
9) tymczasowo aresztowanych;
10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

Dodatkowo w Rejestrze gromadzi się również dane o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości, na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.; art. 1 ust. 3 ustawy o KRK).

Rejestr a warunkowe umorzenie postępowania karnego

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 2. w Rejestrze przechowuje się dane osób, wobec, których prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe. Nie oznacza to, iż osoba taka jest uważana za karaną. Przepis ten nie konstytuuje statusu osoby o czym wielokrotnie wspomina orzecznictwo i doktryna[1].

Rejestr a wykroczenie

Istotnym jest, iż w rejestrze gromadzi się dane jedynie, co do osób, które zostały prawomocnie skazane na karę aresztu za wykroczenie. Mandaty, grzywny i kary ograniczenia wolności nie podlegają wpisowi do KRK.

Kto ma prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w Rejestrze?

Na pytanie to odpowiada art. 6 oraz art. 7 ustawy o KRK. Każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w Rejestrze. Na wniosek udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów. 

Jednocześnie warto wspomnieć, iż oprócz podmiotów takich jak Prezydent RP, Marszałkowi Sejmu i Senatu, prawo to przysługuje również pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 pkt. 10 ustawy o KRK).

Jak napisać wniosek / zapytanie o udzielenie informacji o osobie, gdzie go złożyć i ile on kosztuje ?

Szczegółowy tryb składania wniosku/zapytania oraz jego wzór został zamieszczony w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dn. 7 listopada 2003 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym. Sam wniosek możemy znaleźć na stronie Ministerstwa lub w serwisie ( wniosek odnośnie osoby; odnośnie podmiotu zbiorowego ) lub też otrzymać w punkcie informacyjnym KRK.

Koszt jego złożenia wynosi 50 zł (w przypadku podmiotu zbiorowego 100 zł).

Z wypełnionym formularzem należy udać się do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego lub jego punktów informacyjnych działających przy niektórych sądach powszechnych, określonych w załączniku nr 1 do ww. Rozporządzenia (patrz niżej).

Wykaz punktów informacyjnych KRK:

1. Punkt Informacyjny w Białej Podlaskiej przy Sądzie Rejonowym,
2. Punkt Informacyjny w Białymstoku przy Sądzie Okręgowym,
3. Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej przy Sądzie Okręgowym,
4. Punkt Informacyjny w Bydgoszczy przy Sądzie Okręgowym,
5. Punkt Informacyjny w Chełmie przy Sądzie Rejonowym,
6. Punkt Informacyjny w Częstochowie przy Sądzie Okręgowym,
7. Punkt Informacyjny w Częstochowie przy Sądzie Rejonowym,
8. Punkt Informacyjny w Elblągu przy Sądzie Okręgowym,
9. Punkt Informacyjny w Gdańsku przy Sądzie Okręgowym,
10. Punkt Informacyjny w Gliwicach przy Sądzie Okręgowym,
11. Punkt Informacyjny w Gorzowie Wielkopolskim przy Sądzie Okręgowym,
12. Punkt Informacyjny w Jeleniej Górze przy Sądzie Okręgowym,
13. Punkt Informacyjny w Kaliszu przy Sądzie Okręgowym,
14. Punkt Informacyjny w Katowicach przy Sądzie Okręgowym,
15. Punkt Informacyjny w Kielcach przy Sądzie Okręgowym,
16. Punkt Informacyjny w Koninie przy Sądzie Okręgowym,
17. Punkt Informacyjny w Koszalinie przy Sądzie Okręgowym,
18. Punkt Informacyjny w Krakowie przy Sądzie Okręgowym,
19. Punkt Informacyjny w Krośnie przy Sądzie Okręgowym,
20. Punkt Informacyjny w Legnicy przy Sądzie Okręgowym,
21. Punkt Informacyjny w Lesznie przy Sądzie Rejonowym,
22. Punkt Informacyjny w Lublinie przy Sądzie Rejonowym,
23. Punkt Informacyjny w Łodzi przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia,
24. Punkt Informacyjny w Łomży przy Sądzie Okręgowym,
25. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu przy Sądzie Okręgowym,
26. Punkt Informacyjny w Nowym Targu przy Sądzie Rejonowym,
27. Punkt Informacyjny w Olsztynie przy Sądzie Okręgowym,
28. Punkt Informacyjny w Opolu przy Sądzie Okręgowym,
29. Punkt Informacyjny w Ostrołęce przy Sądzie Okręgowym,
30. Punkt Informacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim przy Sądzie Rejonowym,
31. Punkt Informacyjny w Pile przy Sądzie Rejonowym,
32. Punkt Informacyjny w Piotrkowie Trybunalskim przy Sądzie Okręgowym,
33. Punkt Informacyjny w Płocku przy Sądzie Okręgowym,
34. Punkt Informacyjny w Poznaniu przy Sądzie Okręgowym,
35. Punkt Informacyjny w Przemyślu przy Sądzie Okręgowym,
36. Punkt Informacyjny w Radomiu przy Sądzie Okręgowym,
37. Punkt Informacyjny w Rzeszowie przy Sądzie Okręgowym,
38. Punkt Informacyjny w Siedlcach przy Sądzie Okręgowym,
39. Punkt Informacyjny w Sieradzu przy Sądzie Okręgowym,
40. Punkt Informacyjny w Słupsku przy Sądzie Okręgowym,
41. Punkt Informacyjny w Suwałkach przy Sądzie Okręgowym,
42. Punkt Informacyjny w Szczecinie przy Sądzie Okręgowym,
43. Punkt Informacyjny w Świdnicy przy Sądzie Okręgowym,
44. Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu przy Sądzie Okręgowym,
45. Punkt Informacyjny w Tarnowie przy Sądzie Rejonowym,
46. Punkt Informacyjny w Tomaszowie Lubelskim przy Sądzie Rejonowym,
47. Punkt Informacyjny w Toruniu przy Sądzie Okręgowym,
48. Punkt Informacyjny w Warszawie przy Sądzie Okręgowym,
49. Punkt Informacyjny w Warszawie przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe,
50. Punkt Informacyjny w Warszawie przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia,
51. Punkt Informacyjny w Warszawie przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza,
52. Punkt Informacyjny we Włocławku przy Sądzie Okręgowym,
53. Punkt Informacyjny we Wrocławiu przy Sądzie Okręgowym,
54. Punkt Informacyjny w Zamościu przy Sądzie Okręgowym,
55. Punkt Informacyjny w Zgorzelcu przy Sądzie Rejonowym,
56. Punkt Informacyjny w Zielonej Górze przy Sądzie Okręgowym.

UWAGA!

Z dniem 21 kwietnia wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości[3]. Dodaje ona zdniem 1 stycznia 2012 r. Punkt Informacyjny w Gdyni przy Sądzie Rejonowym.

Przypisy:

[1] patrz porada tego samego autora: http://www.prawnik-online.eu/porady-prawne/czy-warunkowe-umorzenie-postepowania-jest-skazaniem
[2] Dziennik Ustaw z 2003 r., Nr 198, poz. 1930.
[3] Dziennik Ustaw z 2011 r., Nr 73, poz. 396.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: Internet Krajowy Rejestr Krany e-usługi niekaralność
Ocena: 3,96
Łukasz Tecław Tecław
Prawnik. Pasjonat szeroko pojętego prawa karnego (wiktymologii, kryminalistyki), konsumenckiego oraz autorskiego.
PORADY: 23    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres