www.prawnik-online.eu   »   Własna firma   »   Formy prawne   »   Działalność gospodarcza   »   Likwidacja firmy a umowy o pracę

redaktor 26 lutego 2012 Likwidacja firmy a umowy o pracę

Przedsiębiorca który zatrudnia pracowników jest także pracodawcą. Likwidacja firmy nie powoduje wygaśnięcia  zawartych z nimi  umów o pracę.

W wyroku Sądu Najwyższego  z dnia 5 września 2001 r., I PKN 830/00; OSNP z 2003 r. nr 15, poz. 355) czytamy: "1. Likwidacja pracodawcy nie jest zdarzeniem powodującym wygaśnięcie umowy o pracę. 2. Wykreślenie osoby fizycznej z ewidencji działalności gospodarczej nie jest likwidacją pracodawcy w rozumieniu art. 41[1] KP".

Rozwiązanie umów o pracę

W przypadku likwidacji firmy przedsiębiorca musi zwolnić zatrudnionych w niej  pracowników. Może dokonać wypowiedzenia umów o pracę albo rozwiązać je za porozumieniem stron (czynność prawna dwustronna). Jako przyczyna wypowiedzenia lub rozwiązania umowy  powinna być podana likwidacja pracodawcy. Co istotne, czynności te powinny mieć miejsce z chwilą podjęcia  przez przedsiebiorcę decyzji o likwidacji firmy.

Zobacz:

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór z omówieniem
Rozwiązanie umowy na czas określony - wzór z omówieniem

Uchylona ochrona

Na podstawie art.41 [1] par.1 Kodeksu pracy  w okresie  likwidacji pracodawcy uchylona zostaje ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę:
1) pracownikowi, który przebywa na zwolnieniu lekarskim ,na urlopie wypoczynkowym, na urlopie bezpłatnym oraz;
2) pracownikowi w wieku przedemerytalnym (art.39 K.p.),;
3) pracownicy w ciąży oraz przebywającej na urlopie macierzyńskim ( art.177 par.1 K.p.);
4) pracownikowi, który korzysta z urlopu wychowawczego (art.186[1] par.1 K.p.);
5) pracownikowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego, który złożył wniosek  o obniżenie wymiaru czasu pracy (art. 186[8] par. 1 K.p.).

Obowiązki pracodawcy wobec zwalnianego pracownika

1. Urlop wypoczynkowy

W  okresie wypowiedzenia umowy pracodawca bez wniosku pracownika może udzielić mu urlopu wypoczynkowego (art.167[1] par. 1 K.p.). Pracownik ma wtedy obowiązek jego wykorzystania.

2. Ekwiwalent za niewykorzystany wypoczynek

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy (art. 171 par. 1 K.p.).

3. Odprawa z tytułu zwolnień grupowych

Odprawa z tytułu zwolnień grupowych przysługuje w przypadku, gdy pracodawca podlega  przepisom ustawy o zwolnieniach grupowych tj. Ustawy z dnia 13 marca  2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczacych pracowników - (Dz.U. z 2003 r., nr 90, poz. 844),  czyli  zatrudnia  co najmniej 20 pracowników i rozwiązuje z nimi w okresie 30 dni umowy o pracę z przyczyn, które leżą po stronie pracodawcy.

Zobacz również:

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.
Zwolnienia grupowe w małej firmie a odprawa pieniężna

4. Świadectwo pracy

Po zakończeniu zatrudnienia nalezy wydać pracownikowi niezwłocznie  śwaidectwo pracy (art. 97 par.1 K.p.). Jako podstawę prawną zakończenia  współpracy należy w nim podać: 

1) w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę - art.30 par. 1 pkt 2 K.p. w powiązaniu z art. 41[1] par.1 K.p.(likwidacja pracodawcy);

2) w przypadku rozwiązania  umowy o pracę na mocy porozumienia stron - art. 30 par. 1 pkt 1  w powiązaniu z art. 41[1] par.1 K.p.(likwidacja pracodawcy).

5. Wyrejestrowanie pracownika  z ubezpieczeń społecznych

Przedsiębiorca  będący pracodawcą  zobowiązany jest wyrejestrować zwalnianego pracownika z ubezpieczeń społecznych  w ZUS na formularzu ZUS ZWUA.  Ma  na to 7 dni  od daty  ustania tytułu do ubezpieczeń (art. 36 ust. 11 Ustawy z dnia 13 pażdziernika  1998 r. systemie ubezpieczeń społecznych - tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r., nr 205, poz. 1589).

Ważne!

Przedsiebiorca zawiadamia PIP i PIS o likwidacji  działalności gospodarczej. W przypadku, gdy firma była prowadzona o koncesję lub zezwolenie należy również powiadomić właściwy organ.

Podstawa prawna:

 • art.37 K.p.;
 • art.97 par.1 K.p.;
 • art.41 - 41 [1] par.1 K.p.;
 • art.167 [1] K.p.;
 • art.171 par.1 K.p.; 
 • art.1, art.10 ust.1, art.8 ust. 1 Ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U.z 2003r., nr 90, poz. 844 z późn. zm.);
 • art. 36 ust. 11 Ustawy z dnia 13 pażdziernika  1998 r. systemie ubezpieczeń społecznych  ( tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r., nr 205, poz. 1589);
 • wyrok SN z dnia 5 września 2001 r., I PKN 830/00; OSNP z 2003 r. nr 15, poz. 355)

Orzecznictwo uzupełniające Sądu Najwyższego

„W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy nie stosuje się
art. 38, 39 i 41 KP i przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę (art. 41[1] § 1 KP), także do wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 § 1 KP)” - wyrok SN z dnia 15 marca 2001 r., I PKN 447/00 OSNP z 2002 nr 24, poz. 593 

Stan prawny na 25 lutego 2012 roku


OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: umowa o pracę likwidacja firmy
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres