www.prawnik-online.eu   »   Własna firma   »   Formy prawne   »   Działalność gospodarcza   »   Likwidacja prowadzonej działalności gospodarczej - procedury

redaktor 19 lutego 2012 Likwidacja prowadzonej działalności gospodarczej - procedury

Kwestia działalności gospodarczej uregulowana została w rozdziale 3 Ustawy z dnia  2 lipca  2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447; ost. zm.: Dz.U. z 2011 r. nr 85, poz. 459 (dalej: ustawa). Obejmuje ona wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na formularzu CEIDG-1 o rozpoczęciu działalności gospodarczej,  jej zawieszeniu, wznowieniu oraz likwidacji.

 Zobacz:

Jak założyć firmę w 2012 roku – procedury
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej – procedura
Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej przez osobę fizyczną - procedura

Wykreślenie wpisu z CEIDG

W celu likwidacji prowadzonej działalność gospodarczej należy złożyć wniosek na formularzu  CEIDG-1 o wykreślenie wpisu z CEIDG. Z art. 30  ust.1 pkt 2  ustawy przedsiębiorca musi dokonać wykreślenia wpisu w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności. W części formularza CEIDG-1 nalezy wypełnić rubryki i pola: 01.5, 03.3,  03.4, 03.5, 03.6 , 03.7, 0,6  (tylko w zakresie nazwy firmy) oraz 16.

Gdzie należy złożyć wniosek

Przedsiębiorca może złożyć wniosek o wykreślenie wpisu z CEIDG:
1) przez Internet - za pośrednictwem formularza elektronicznego, przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;
2) osobiście w wybranym przez siebie Urzędzie  Miasta i Gminy (konieczne jest wtedy przedstawienie dowodu osobistego  w celu potwierdzenia tożsamości);
3) listem poleconym  do wybranego Urzędu Miasta i Gminy (konieczne  jest notarialne potwierdzenie własnoręczności podpisu na wniosku)

Sprawdzenie wniosku pod wzgledem formalnym

Jeżeli wniosek złożony drogą elektroniczną zawiera błędy formalne, wtedy system teleinformatyczny CEIDG niezwłocznie informuje o jego niepoprawności. Jeżeli wniosek złożony osobiście lub listem poleconym w wybranym Urzędzie  Miasta i Gminy  jest niepoprawny, wówczas przedsiębiorca  niezwłocznie zostaje wezwany do jego skorygowania lub uzupełnienia. Ma on na to czas 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania (art. 27 ust. 4 ustawy).

Kiedy następuje wykreślenie wpisu

Wykreślenie wpisu z CEIDG jest dokonane z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG. Informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG  zostaje przesłana do właściwego dla przedsiębiorcy:  Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Ważne!

Wykreślenie wpisu w CEIDG  jest wolne od opłat. Dane o firmie nadal pozostają w CEIDG (art.34 ust.1 ustawy).

Obowiązki przedsiębiorcy

1. Urząd Skarbowy

Przedsiębiorca który  jest podatnikiem  podatku dochodowego  od osób fizycznych likwidując prowadzoną działalność gospodarczą sporządza wykaz składników majątku na dzień jej likwidacji. Tak bowiem wynika z art. 24 ust. 3a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r., nr 51, poz. 307 ze zm.).

Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące dane: liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia składnika majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych. Co ważne, należy również zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy  za ostatni miesiąc prowadze nia działalności.

2. ZUS

Zakończenie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej związane także  z wyrejestrowaniem przedsiębiorcy z ubezpieczeń społecznych oraz z ubezpieczenia zdrowotnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Z art.36  ust. 11 Ustawy z dnia 13 pażdziernika  1998 r.  o systemie ubezpieczeń społecznych  (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r., nr  205, poz. 1585) zgłoszenie wyrejestrowania płatnik składek jest zobowiązany złożyć w terminie 7 dni  od daty  wygaśnięcia tytułu do ubezpieczeń.

3. Działalność  reglamentowana

W przypadku  likwidacji  działalności  gospodarczej  opartej  na  koncesji lub zezwoleniu (działalność reglamentowana) należy  zawiadomić o tym  niezwłocznie  właściwy organ.

Podstawa prawna

- art.25 ust.1 pkt 19, art. 30 ust.1 pkt 2, art.34 ust.1   Ustawy z  dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. nr 85, poz. 459);
 - art.36  ust. 11 Ustawy z dnia 13 pażdziernika  1998 r.  o systemie ubezpieczeń społecznych  (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r., nr  205, poz. 1585);
-  art. 24 ust.3 a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r., nr 51, poz. 307 ze zm.)

Stan prawny na 19 lutego 2012 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: działalność gospodarcza CEIDG likwidacja prowadzonej działalności gospodarczej
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres