www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Wydarzenia   »   Lipcowe posiedzenie Sejmu - nowelizacja niektórych ustaw

redaktor 04 sierpnia 2013 Lipcowe posiedzenie Sejmu - nowelizacja niektórych ustaw

Na tym posiedzeniu  przedmiotem prac Sejmu było m.in. rozpatrzenie poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, przyjętej przez Sejm 21 czerwca 2013 r. oraz nowelizacja Kodeksu pracy odnośnie urlopu wychowawczego.

Akceptację Sejmu zyskała większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, przyjętej przez Sejm 21 czerwca 2013 r. Nowe przepisy zrównują prawa ubezpieczonych w czasie sprawowania opieki nad dziećmi niezależnie od rodzaju zatrudnienia. Nowelizacja rozszerza krąg osób, za które budżet państwa będzie opłacał składki emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Chodzi o osoby, które zrezygnują z działalności zarobkowej, czyli np. pozarolniczej działalności gospodarczej czy pracy na umowę zlecenie. Składki za te osoby, podobnie jak w przypadku pracowników na urlopach wychowawczych, finansować będzie w całości państwo za pośrednictwem ZUS przez okres do 3 lat, nie później niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia (w pierwotnej wersji przyjętej przez Sejm).

Nowelizacja wprowadza różne podstawy wymiaru składek dla osób, które zrezygnowały z pracy, aby zająć się wychowaniem dzieci. Dla osób z co najmniej 6-miesięcznym stażem ubezpieczeniowym bezpośrednio przed skorzystaniem z możliwości ubezpieczenia w związku z opieką nad dzieckiem będzie to co do zasady 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku osób bez stażu ubezpieczeniowego, bezrobotnych oraz ze stażem krótszym niż półroczny podstawa wymiaru składek wyniesie 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Osoby dotąd nieubezpieczone będą mogły wybrać system ubezpieczeń (ZUS lub KRUS) w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem. Ustawa zawiera również regulacje dotyczące objęcia ubezpieczeniem społecznym, finansowanym ze środków publicznych, osób wychowujących dzieci i jednocześnie ubezpieczonych w systemie rolniczym. Senackie poprawki do nowelizacji mają charakter uściślający i językowy. Sejm zaakceptował m.in. zmianę dostosowującą do obecnego stanu prawnego wiek dziecka, nad którym sprawuje się opiekę. Uwzględnione zostało podniesienie tego wieku z 4. do 5. roku życia. Teraz nowelizacja uwzględniająca przyjęte poprawki Senatu trafi do podpisu Prezydenta.

Nowelizacja w kwestii urlopu wychowawczego

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy, implementującą dyrektywę Rady 2010/18/UE oraz wykonującą orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2010 r. Nowelizacja ma pomóc rodzicom w godzeniu obowiązków zawodowych z życiem prywatnym i rodzinnym, w tym z wychowywaniem dzieci.

Chodzi też o zachęcenie ojców do większego udziału w opiece nad dziećmi. Zgodnie z nowelizacją w 36-miesięcznym urlopie wychowawczym został wyodrębniony jeden miesiąc do wykorzystania wyłącznie przez drugiego z rodziców dziecka. Ponadto z 3 do 4 miesięcy został podwyższony wymiar urlopu wychowawczego, który może być wykorzystywany jednocześnie przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka. Nowelizacja wprowadza także możliwość podzielenia urlopu wychowawczego na pięć części – dotychczas możliwe były cztery. Ustawa określa też przypadki, w których rodzic ma prawo do urlopu wychowawczego w maksymalnym wymiarze, tj. do 36 miesięcy.

Chodzi o sytuacje, gdy drugi rodzic nie żyje, nie przysługuje mu władza rodzicielska albo został tej władzy pozbawiony. Nowelizacja usuwa też niekorzystny przepis mówiący o proporcjonalnym obniżaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego, gdy po nabyciu prawa do tego urlopu w danym roku kalendarzowym pracownik korzysta z urlopu wychowawczego, a następnie powraca w tym samym roku do pracy. W takim przypadku urlop wypoczynkowy nie będzie pomniejszany o czas przebywania na urlopie wychowawczym. Ponadto, w myśl nowych przepisów długotrwałe, nieprzerwane korzystanie z urlopu wychowawczego nie będzie już powodowało przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy, do którego pracownik nabył prawo przed urlopem wychowawczym. Nowelizacja będzie następnie przedmiotem prac Senatu.

Żródło: Sejm RP - www.sejm.gov.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: urlop wychowawczy prawo
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres