www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Podział majątku   »   Majątek po rozwodzie ? kiedy i jak go podzielić

redaktor 31 marca 2012 Majątek po rozwodzie ? kiedy i jak go podzielić

Majątek dorobkowy małżonków  może zostać podzielony na ich zgodny wniosek w czasie sprawy rozwodowej (art.58 par. 3 Kodeksu  rodzinnego i opiekuńczego), albo bezterminowo po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Z żądaniem podziału majątku może wystąpić do Sądu Rejonowego – Wydział Cywilny  każde z rozwiedzionych małżonków. Roszczenie to nie ulega bowiem przedawnieniu.

Temat powiązany:

Podział majątku małżonków w czasie rozwodu – czy jest możliwy?

Podział majątku może być dokonany w sądzie cywilnym na wniosek  jednego z byłych małżonków. Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków  należy złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami do Sądu Rejonowego – Wydział  cywilny. Będzie to sąd właściwy dla miejsca położenia majątku.

Powinien on spełniać wymagania pisma procesowego znajdujące się w art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego, czyli zawierać:

 • miejscowość i datę
 • nazwę i adres sądu do którego jest kierowany
 • oznaczenia stron: wnioskodawca - uczestnik postępowania
 • podanie  wartości przedmiotu sporu
 • tytuł wniosku: Wniosek  o podział majątku
 • uzasadnienie  wniosku
 • podanie dowodów na okoliczności  wskazane  we wniosku
 • załączniki

 Wnioskodawca powinien  składany wniosek czytelnie podpisać na kopii oraz oryginale.

Zobacz:

ABC rozwodu - rozwód krok po kroku ( poradnik )
Sposoby podziału majątku.

O czym należy pamiętać

1. Wartość przedmiotu sporu

Jako wartość przedmiotu sporu należy poaje się  wartość majątku, wskazaną we wniosku, która ma  zostać  sądownie podzielona.

2. Wyszczególnienie składników majątku podlegających podziałowi

We wniosku o dokonanie podziału majątku wspólnego wnioskodawca  wymienia  jakie składniki wchodzące w skład majątku dorobkowego podlegają  podziałowi,  ich aktualną wartość  oraz proponowany  podział.

3. Zasądzenie  dopłaty

Wnioskodawca może wnieść  o zasądzenie od uczestnika postępowania  na jego rzecz dopłaty w określonej kwocie tytułem wyrównania wartości jego rzeczywistego udziału w  majątku wspólnym. Należy  to wtedy rozumieć  jako  dopłatę z tytułu otrzymania przez jednego z byłych małżonków większej części majątku dorobkowego ( np. jedno z małżonków otrzymuje  mieszkanie, drugie  samochód).

4. Uzasadnienie  wniosku

 W uzasadnieniu wniosku należy napisać:

1) kiedy został orzeczony rozwód,

2) czy strony zawierały małżeńskie umowy majątkowe,

3) dlaczego wnioskodawca domaga się  sposobu  podziału majątku jaki podał we wniosku.

 5. Załączniki

Zalącznikami są  do wszystkie dowody powołane w jego uzasadnieniu  np. odpis wyroku rozwodowego, odpis z ksiegi wieczystej nieruchomości, dowód zakupu samochodu

Zobacz:

Wniosek o podział majątku wspólnego - wzór z uzasadnieniem i omówieniem
Wniosek o poział majątku wspólnego - brak równych udziałów w majątku
Wniosek o dokonanie podziału majątku – wzór zgodnego podziału majątku

Opłata od wniosku

Z art. 38  Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 90, poz. 594) wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej podlega opłacie stałej w wysokości 1000 zł. Jeżeli wniosek  zawiera zgodny podział majątku wtedy pobierana jest opłata  stała w wysokości  300 zł.

Ważne!

Można się starać również o zwolnienie od ponoszonych kosztów sądowych w całości lub w części. Jeżeli równocześnie z  wnioskiem o podział  majątku wnioskodawca wnosi o zwolnienie od kosztów sądowych wówczas należy do wniosku  dołączyć:

 • wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych  w treści którego należy  wyjaśnić trudną sytuację życiową (osiągane niskie dochody, wydatki, chorobę w  rodzinie, brak pracy, niezdolność do pracy)
 • oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania (formularz dostępny w sądzie lub jest do pobrania  ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości). 

Zobacz także:

Podział majątku po rozwodzie - jakie koszty?

Podział u notariusza

Byli małżonkowie dokonać podziału majątku wspólnego również u notariusza. Tak może być w przypadku, gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość albo spółdzielcze prawo do mieszkania. Co ważne, musi być wtedy zgoda o sposobie jego podziału. Notariusz spisuje umowę nadając jej formę aktu notarialnego. Wysokość taksy notarialnej zależy od  wartości nieruchomości podlegajacej podziałowi. Określa ją  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 26 czerwca  2004 r. w sprawie maksymalnych  stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., nr 148, poz.1564).

Treść powiązana:

Podział majątku u notariusza.

Stan prawny na 31 marca 2012 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: podział majątku rozwód sąd
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres